อาการเศร้า เฉาๆ ร้ายแรงกว่าที่คุณคิด

Hangover, Headache, Pain

กายกับใจมีความสัมพันธ์จนแยกไม่ออก สุขภาพกายไม่ดีก็ส่งผลถึงสุขภาพใจ ขณะเดียวกันหากสุขภาพจิตและสุขภาพใจไม่ดีก็ส่งถึงสุขภาพกายด้วย ความแปรปรวนทางจิตเป็นอาการแปรปรวนทางจิตใจ ทำให้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงทางบุคลิกภาพ อารมณ์ ความสามารถในการทำงาน ความสัมพันธ์กับบุคคลในสังคมและครอบครัว อาจจะทำให้เกิดการแตกแยกในครอบครัว หากท่านพบคนที่รู้จักหรือสมาชิกในครอบครัวมีอาการดังกล่าว ให้แนะนำให้เพื่อนหรือญาติท่านไปพบแพทย์เพื่อบำบัดอาการ

ตามมาด้วยอาการแปรปรวนทางอารมณ์ เป็นการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นทุกวันได้แก่อารมณ์ ดีใจ เสียใจ โกรธ ความเครียด การนอนไม่หลับ เป็นต้น เรียนรู้ถึงอารมณ์ของเราและหัดความคุมการแสดงออกของอารมณ์ นอกจากนี้แล้วในบางรายอาจเกิดอาการซึมเศร้าและนำไปสู่อาการแห่งโรคซึมเศร้าได้ โรคซึมเศร้าอาจจะเกิดในคนที่มีการสูญเสียหรือโรคซึมเศร้าอาจจะเกิดในคนที่มีโรคประจำตัวหรือเกิดในคนปกติทั่วๆไป มีการประเมินว่าในระยะเวลา 1 ปีจะมีประชาชนร้อยละ 9จะเป็นโรคซึมเศร้า ทำให้สูญเสียทางเศรษฐกิจประเมินมากมาย แต่สูญเสียคุณภาพชีวิตรวมทั้งความทุกข์ที่เกิดกับผู้ป่วยจะประเมินมิได้ โรคซึมเศร้าจะทำให้การดำรงชีวิตเปลี่ยนแปลงและเกิดความเจ็บปวดทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแล บางครั้งอาจจะทำให้ครอบครัวแตกแยก

โรคซึมเศร้ามีกี่ชนิด?
Major depression ผู้ป่วยจะมีอาการ(ดังอาการข้างล่าง)ซึ่งจะรบกวนการทำงาน การรับประทานอาหาร การนอน การเรียน การทำงาน และอารมสุนทรีย์ อาการดังกล่าวจะเกิดเป็นครั้งๆแล้วหายไปแต่สามารถเกิดได้บ่อยๆ
Dysthymia เป็นภาวะที่รุนแรงและเป็นเรื้อรังซึ่งจะทำให้คนสูญเสียความสามารถในการทำงานและความรู้สึกที่ดี
Bipolar disorder หรือที่เรียกว่า manic-depressive illness ผู้ป่วยจะมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ซึ่งบางคนอาจจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่วนมากจะค่อยเป็นค่อยไป เวลาซึมเศร้าจะมีอาการมากบ้างน้อยบ้าง แต่เมื่อเปลี่ยนเป็นช่วงอารมณ์ mania ผู้ป่วยจะพูดมาก กระฉับกระเฉงมากเกินกว่าเหตุ มีพลังงานเหลือเฟือ ในช่วง mania จะมีผลกระทบต่อความคิด การตัดสินใจและพฤติกรรมผู้ป่วยอาจจะหลงผิด หากไม่รักษาภาวะนี้อาจจะกลายเป็นโรคจิต อาการ Mania คือ อาการ Mania มีอาการร่าเริงเกินเหตุ หงุดหงิดง่าย นอนน้อยลง
หลงผิดคิดว่าตัวเองเก่ง ตัวเองใหญ่ พูดมาก มีความคิดชอบแข่งขัน ความต้องการทางเพศเพิ่ม มีพลังงานมาก ตัดสินใจไม่ดี มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจนเป็นที่สังเกตของคนรอบข้าง

anxiety-back-pain

อาการซึมเศร้า depression มีการแสดงออกได้หลายลักษณะดังนี้
1.การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ได้แก่
• รู้สึกซึมเศร้า กังวล อยู่ตลอดเวลา
• หงุดหงิดฉุนเฉียว โกรธง่าย
• อยู่ไม่สุข กระวนกระวาย

2. การเปลี่ยนแปลงทางความคิด
• รู้สึกสิ้นหวัง มองโลกในแง่ร้าย
• รู้สึกผิด รู้สึกตัวเองไร้ค่า ไม่มีทางเยียวยา
• มีความคิดจะทำร้ายตัวเอง คิดถึงความตาย พยายามทำร้ายตัวเอง

3. การเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้หรือการทำงาน
• ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม ความสนุก งานอดิเรก หรือกิจกรรมที่เพิ่มความสนุกรวมทั้งกิจกรรมทางเพศ
• รู้สึกอ่อนเพลีย ไม่มีพลังงาน การทำงานช้าลง การงานแย่ลง
• ไม่มีสมาธิ ความจำเสื่อม การตัดสินใจแย่ลง

4. การเปลี่ยนปลงทางพฤติกรรม
• นอนไม่หลับ ตื่นเร็ว หรือบางรายหลับมากเกินไป
• บางคนเบื่ออาหารทำให้น้ำหนักลด บางคนรับประทานอาหารมากทำให้น้ำหนักเพิ่ม
• มีอาการทางกายรักษาด้วยยาธรรมดาไม่หายเช่น อาการปวดศีรษะ แน่นท้อง ปวดเรื้อรัง
• ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นแย่ลง

ขอขอบคุณความรู้จาก รศ.พญ.สุพัตรา แสงรุจิ
Thanks to image from http://www.backandneck.ca/wp-content/uploads/2013/03/anxiety-back-pain.jpg
http://www.menopausia.biz/wp-content/uploads/2012/08/Photoxpress_4247580.jpg

Related contents:

You may also like...