สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม “กมฺมุนา วตฺตี โลโก”

1375305781-D52F9D2CE4-o

เป็นที่งงงันกันเป็นไก่ตาแตกสำหรับสาธุชนที่เห็นโทรทัศน์นำเสนอคลิปวิดิโอ พระสงฆ์จับสุนัขลากสองขาหลังออกจากธรณีประตูวัด ยกขึ้นเหนือศีรษะของตนโน้มให้ตัวสุนัขตกไปด้านหลังแล้วฟาดลงกับบันไดปูนซีเมนต์ทางขึ้นวัดหนึ่งครั้ง สุนัขส่งเสียงร้องด้วยความรวดร้าว ยังไม่ทันไรเดินไปจับสองขาหลังสุนัขยกขึ้นมาฟาดกับขอบบันไดวัดแล้วโยนร่างสุนัขทิ้งให้นอนโหยหวนอย่างสาหัสในขณะที่พระเดินจากไปเสมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น โดยมีผู้เผยแพร่คลิปวิดิโอดังกล่าวบนอินเทอร์เน็ตจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางนั้น

หากมองโดยหลักการแพทย์เมื่อกะโหลกศีรษะของสิ่งมีชีวิตได้รับการกระแทกอย่างแรงย่อมเกิดการร้าวและเลือดคั่งในสมอง หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีจะต้องทนทรมานจนกว่าร่างกายจะทนพิษบาดแผลไม่ไหวจากโลกนี้ไป อย่างไรก็ตามเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากการกระทำของพระภิกษุสงฆ์ ผู้ซึ่งในบทสวดมนต์ที่ชาวพุทธสวดสักการะพระรัตนตรัยว่า “พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้หมดจดจากกิเลส ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมอง ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า” ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดหน้าพระธาตุ ตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เข้าข่ายพยายามฆ่าในทางกฎหมายอาญามาตรา 381 “ผู้ใดกระทำการฆ่าสัตว์หรือทารุณต่อสัตว์ โดยให้ได้รับทุกขเวทนาอันไมจำเป็น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” ความผิดฐานนี้ คุณธรรมทางกฎหมายมิได้คุ้งครองสัตว์ แต่คุณธรรมทางกฎหมายคุ้มครองศีลธรรมอันดีของมนุษย์ เพื่อให้มนุษย์ดำรงอยู่ในศีล บังคับให้มนุษย์ไม่กระทำผิดศีลในข้อ “ปาณาติบาต” แม้จะเป็นความผิดลหุโทษที่มีโทษเพียงเล็กน้อย แต่เมื่อพบการกระทำความผิด สามารถแจ้งไปยังเจ้าพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดำเนินการสอบสวน เอาโทษ แก่ผู้กระทำความผิดได้ ซึ่งขณะนี้ทราบแล้วว่าคือ “พระโสภณ” ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อหาทารุณสัตว์และเปรียบเทียบปรับเป็นเงินจำนวน 1 พันบาท ซึ่งสุนัขเคราะห์ร้ายดังกล่าวได้รับความเมตตากรุณาจากประชาชนในวงกว้างและเฟซบุ๊กเพจกู้ภัยหมา-แมว ระบุถึงอาการของสุนัขตัวดังกล่าวว่า ได้รับแจ้งจากคุณหมอว่า “ที่บริเวณตาทั้งสองข้างมีเลือดออกเนื่องจากถูกกระแทกอย่างรุนแรง ส่วนเรื่องกระดูกขาไม่มีอาการหักแต่อย่างใด คงเหลือแต่เพียงการตรวจอวัยวะภายในว่าบอบช้ำเพียงใด” โดยได้นำตัวมารักษาตัวที่รพ.สัตว์สวนหลวง (วัดตะกล่ำ) เขตประเวศ กรุงเทพฯและมีชื่อเรียกกันว่า “น้องขาวพนัส”

3CDE275490A2400C9A27D740C4578EFE

ในเรื่องของทางโลกถือเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปถึงอาการของน้องสุนัขขาวพนัสและบทลงโทษทางพระวินัยของพระสงฆ์รูปดังกล่าว ในทางธรรมได้รับความรู้จากพระชวลิต ฉันทสีโล วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ว่า “ถ้าจะพูดถึงสาเหตุที่แท้จริงในการผูกเวรของสัตว์อันเป็นคู่เวรกันและกันนั้นแล้ว ก็อาจกล่าวได้ว่าเป็นสาเหตุที่เกิดจากอวิชชาของสัตว์คือความไม่รู้ไม่เข้าใจในชีวิตความเป็นไปตามหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนา ทำให้หลงยึดถือเอาสภาพร่างกายนี้เป็นตัวเป็นตน เป็นของเที่ยงแท้แน่นอน เมื่อตัวตนที่ถูกยึดถือกระทบกับอารมณ์ที่ไม่พอใจก็เกิดโทสะ คือความโกรธ มีความหยาบคาย กระทำในสิ่งชั่วร้ายตอบ อันความโกรธนั้นท่านว่า มีวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความอาฆาตเป็นเหตุใกล้ชิด ความอาฆาตเกิดขึ้นด้วยอาการต่างๆโดยย่อ คือด้วยคิดว่าผู้นี้ได้ทำหรือกำลังกระทำหรือจักกระทำความเสื่อมเสียให้แก่เราหรือคนที่เรารักเราพอใจแล้ว หรือผู้นี้ได้ทำประโยชน์หรือกำลังทำประโยชน์ให้แก่ผู้ที่เป็นที่รักที่พอใจเราแล้ว ความอาฆาตพยาบาทปองร้ายก็เกิดขึ้นในใจผู้นั้นย่อมก่อเวรกันตลอดไป แต่ถ้าจะทำความเข้าใจทำให้เกิดปัญญารู้ชัดในหลักธรรมของไตรลักษณะ หรือสามัญลักษณะ 3 คือ อนิจจตาความเป็นของไม่เที่ยง ทุกขตาความเป็นทุกข์และอนัตตาความเป็นของไม่ใช่ตนละอุปาทาน ความยึดถือขันธ์ห้าว่าเป็นตัวตนเสียได้ ย่อมรู้เท่าทันในการรับอารมณ์ภายนอกที่จะมากระทบสัมผัส ระหว่างอายตนะภายในภายนอก เราก็สามารถที่จะมีสติระงับยับยั้งมิให้เกิดความโกรธ ความอาฆาตพยาบาท เครียดแค้น ประทุษร้ายต่อกันได้ สิ่งชั่วร้ายก็จะไม่เกิดขึ้น อาการแห่งจิตใจที่จะประทับไว้ด้วยการผูกเวรจะมีมาแค่ไหน เวรก็ย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร ดังพุทธภาษิตบทหนึ่งว่า “อเวเรน จ สมฺมนฺติ” ด้วยประการฉะนี้”

เรียบเรียง : กิตติศักดิ์ กันดิศาคุณานนท์
ขอขอบคุณความรู้ทางธรรมเรื่อง “เวรกรรม” จาก พระชวลิต ฉันทสีโล วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

พระชวลิต

อ้างอิง : เฟสบุค เพจ กู้ภัยหมา-แมว // ชาวบ้านสุดทนพระโหด!ทารุณสัตว์จับสุนัขฟาดบันได // คลิปนาทีพระโหดจับสุนัขฟาดบันไดวัดเต็มแรง
Thanks to image from : http://blogs.scientificamerican.com/extinction-countdown/files/2012/10/siamese-crocodile-necropsy.jpg
http://images.natureworldnews.com/data/images/full/2435/caiman-crocodilus-spectacled-caiman.jpg?w=600
http://f.ptcdn.info/883/007/000/1375305781-D52F9D2CE4-o.jpg

Related contents:

You may also like...