คืนประโยชน์ให้แก่สังคมด้านสิ่งแวดล้อม

Tree Planting Activity_Sheraton Grande Sukhumvit01

โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท, เอ ลักซ์ชูรี่ คอลเล็คชั่น โฮเท็ล ร่วมกับสถาบันปลูกป่าการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย(ปตท.) ได้จัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นโดยนำพนักงานโรงแรมกว่า 30 คน ไปร่วมแรงปลูกต้นไม้ 1,000 ต้น ในโครงการของสถาบันปลูกป่าการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย(ปตท.) ลดโลกร้อนและเพิ่มสีเขียวให้กับโลกของเรา ที่อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
********************************************************************************************
นิชาพงศ์สถาพร
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
โทร. 02 649 8641
แฟ็กซ์. 02 649 8811
อีเมล์: nicha.p@luxurycollection.com

Related contents:

You may also like...