ปลูกจิตสำนึกใหม่ ให้คนไทยมีทางรอด

568432fae

ไม่มีทางอื่นที่มนุษย์จะรอดจากวิกฤตินอกจากปฏิวัติจิตสำนึก การสร้างจิตสำนึกใหม่ให้เกิดขึ้น เป็นทางเลือกและทางรอดเดียวที่เหลืออยู่สำหรับการดำเนินชีวิตบนโลกใบนี้ในขณะนี้ ท่ามกลางวิกฤตผลกระทบท่อน้ำมันดิบของ PTT บริษัทยักษ์ใหญ่ที่ผูกขาดน้ำมันรายเดียวในประเทศไทยแตก ส่งผลให้น้ำมันดิบแผ่กระขายในทะเลอ่าวไทยเป็นวงกว้างและถูกกระแสลมพัดพาให้มาถึงจังหวัดระยองซึ่งเป็นพื้นที่ข้างเคียงแล้ว

สิ่งที่บริษัทยักษ์ใหญ่แสดงความรับผิดชอบต่อประชาชนประเทศไทยโดยส่วนรวมอันใหญ่หลวงด้วยการกล่าวคำขอโทษ ในขณะที่เด็กวัยรุ่นหรือวัยทำงานตอนต้น ขอแรงเพื่อนพ้องน้องพี่รวบรวมเส้นผมใส่ในถุงน่องเก่ามัดเป็นรูปทรงไส้กรอก เพื่อนำมาทำทุ่นดักน้ำมันที่ ปตท. ทำรั่วไว้ในทะเล สิ่งนี้คือสิ่งซึ่งพลังภาคประชาชนสามารถช่วยเหลือวิกฤตชาติได้เมื่อถึงเวลา โดยในครั้งนี้เกิดขึ้นเป็นทีมอาสาระยองช่วยฟื้นฟูหาดระยอง ในความร่วมมือของบริษัท แอซซ่าเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด*

แน่นอนว่าวิกฤติที่ว่าเกิดขึ้นนี้สะเทือนถึงในทุกคนและสัมผัสได้ชัดเจนและจะมีปัญหาอื่นตามมาอีก เพราะชาวประมงไม่สามารถจับปลาเพื่อจำหน่ายได้ ชาวไทยกว่าค่อนประเทศงดบริโภคอาหารทะเลเพราะเกรงว่าเสี่ยงต่อการรับสารพิษที่เป็นโลหะหนัก เช่น แคดเมียม ปรอท ตะกั่ว ฯลฯ ที่อาจปนเปื้อนอยู่กับสัตว์น้ำในช่วงนี้ แน่นอนว่าย่อมก่อให้เกิดอาชญากรรม ความอดอยากยากจน และไม่ว่าจะใช้เทคโนโลยีใหม่ขนาดไหนก็แก้ไม่ทันแล้ว สิ่งที่ต่อไปนี้คนเราทำได้ดีที่สุดคือการสร้างจิตสำนึกใหม่ให้เกิดขึ้นเป็นทางเลือกและทางรอดเดียวที่เหลืออยู่สำหรับมวลมนุษยชาติให้เกิดมีขึ้นในทั่วทุกตัวคนทั่วมุมโลก

การที่เราจะคิดคำนึงถึงส่วนรวมนั้นต้องเข้าใจธรรมชาติเสียก่อนว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคม ไม่สามารถดำรงชีวิตแบบโดดเดี่ยวได้ การปรับระบบการศึกษาจึงต้องปรับกระบวนทัศน์ใหม่ ไม่ใช่ปรับหลักสูตรหรือปรับเล็กปรับน้อย แต่ต้องปรับจากการใช้วิชาเป็นตัวตั้งมาเป็นการใช้ชีวิตและการอยู่ร่วมกันเป็นตัวตั้ง นี้คือทางรอด เป็นการทำให้การศึกษาคือชีวิตและชีวิตคือการศึกษา เป็นการศึกษาที่เปิดรับคุณค่าของมนุษย์ทุกคน สนใจเรื่องความเป็นธรรม ซึ่งจะช่วยแก้ไขความยากจน เน้นการเรียนรู้ชีวิต เรียนรู้จากการปฏิบัติ เน้นให้การเรียนรู้เป็นความสุข ความสนุก เรียนรู้จากการทำงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ขาดไม่ได้ ส่วนการปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมาคือการปฏิรูปองค์กรการศึกษาไม่ใช่ปฏิรูปการศึกษา มนุษย์เรียนรู้จากการปฏิบัติ เดินได้ กินได้ ก็ไม่ได้ท่องว่าต้องเดินอย่างไร กินอย่างไร ที่สำคัญคือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก็ควรอยู่ในการเรียนรู้ทุกอย่าง คือการมีเหตุผล วิเคราะห์ สังเคราะห์การเรียนรู้และทั้งหมดก็เป็นไปเพื่อการรู้แจ้ง มีจิตสำนึกใหม่ มีจิตวิวัฒน์ซึ่งเป็นศักยภาพสูงสุดที่เราทำได้แต่เราไม่ได้นำศักยภาพนี้มาใช้

ลองสังเกตทุกวันนี้ว่าเราทำอะไรอยู่บนพื้นฐานของความ “เคยชิน” ทุกวันตื่นมาทำอะไรก็ทำแบบนั้น เกิดเป็นความ “ฝังใจ” โดยที่เราไม่ทันได้คิด วันใดวันหนึ่งที่เราคิดที่จะทำอะไรแตกต่างจากเดิม นั่นคือเราได้ใช้กระบวนการทางความคิดแล้ว แน่นอนว่าอาจมีหลายคนคัดค้าน แต่กระบวนการทางความคิดนี้เองจะนำไปสู่ความมีจิตสำนึกในองค์รวมต่อตนเองและส่วนรวม สังคม ประเทศชาติ เพื่อนร่วมโลกอย่างสมเหตุสมผล

Story : Kittisak Kandisakunanont

*****************************************************************************************
บริษัท แอซซ่า เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่ 104/6 หมู่7 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

Related contents:

You may also like...