คณะผู้บริหารศุภาลัย ต้อนรับผู้บริหารจากตลท.และทริส คอร์ปอเรชั่น

Photo_ต้อนรับผู้บริหารตลท.และทริส

นายประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม รองประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการจัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ร่วมให้เกียรติต้อนรับและร่วมประชุมกับผู้บริหารจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และการดำเนินงานภายใต้ “โครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2556” ณ ห้อง Convention ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา

ประทุมทิพย์ รอดเจริญ (น้อง)
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บมจ.ศุภาลัย
โทร. 02-725-8888 ต่อ 117 ,081-795-9275

Related contents:

You may also like...