ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

Eisenhower Fellowship Awarded by Colin Powell

ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) หนึ่งเดียวในประเทศอาเซียนที่ได้รับรางวัลไอเซนฮาวร์เฟลโลว์ชิพ 2013(Eisenhower Fellowships Awards) จาก พลเอก คอลิน พาวเวลล์ (General Colin L. Powell ) ประธานคณะกรรมการไอเซนฮาวร์เฟลโลว์ชิพ (Chairman of Eisenhower Fellowships Board of Trustees) ณ เมืองฟิลาเดลเฟีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นรางวัลผู้นำยุคใหม่ที่สร้างสรรค์โลกรอบตัวและสังคมให้ดีขึ้นโดยคัดเลือกจากนานาประเทศทั่วโลก พร้อมกันนี้ ดร. สุชัชวีร์ ยังได้รับเชิญเข้าร่วมทริป 7 สัปดาห์ในการประชุมภาวะผู้นำของโลก นับเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศไทยในเวทีโลกและเข้าพบผู้นำองค์กรที่มีชื่อเสียงทั่วสหรัฐอเมริกา

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ มีผลงานโดดเด่นด้านพัฒนาคนและนวัตกรรมวิศวกรรมศาสตร์ที่ตอบโจทย์ธุรกิจอุตสาหกรรม พร้อมไปกับยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน การช่วยเหลือสังคม การพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมือง เขาจบการศึกษาปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ที่สถาบันเทคโนโลยีเอ็มไอที (Massachusetts Institute of Technology – MIT) สหรัฐอเมริกา โดยก่อนหน้านี้ สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล., ปริญญาโท ด้านวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ที่ The University of Wisconsin-Madison และด้านนโยบายและเทคโนโลยี ที่ Massachusetts Institute of Technology (MIT), ทั้งยังดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ และคณะกรรมการในองค์กรภาครัฐและองค์กรที่ทำงานเพื่อสังคมหลายแห่ง เช่น วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.), สมาคมอุโมงค์โลก การรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัทเดินรถไฟฟ้า (Airport Rail Link) ฯลฯ ก่อนหน้ารับรางวัลไอเซนฮาวร์ เฟลโลซ์ชิพ 2013 เขายังได้รับรางวัลวิศวกรอาเซียนดีเด่น 2012 จากสมาพันธ์วิศวกรรมแห่งอาเซียนอีกด้วย

รางวัลไอเซนฮาวร์เฟลโลว์ชิพ จัดโดยมูลนิธิประธานาธิบดีดไวท์ ไอเซนฮาวร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ.1953 ในงานฉลองวันเกิดของประธานาธิบดี ดไวท์ ไอเซนฮาวร์ แห่งสหรัฐฯ (Dwight D.Eisenhower) เป็นรางวัลเกียรติยศที่มอบให้ผู้นำยุคใหม่ในวิชาชีพต่างๆที่สร้างสรรค์โลกรอบตัวและสังคมให้ดีขึ้น ปัจจุบันจัดขึ้นเป็นปีที่ 60 โดยมีคณะกรรมการที่มีชื่อเสียงระดับโลก ได้แก่ พลเอก คอลิน พาวเวลล์ ประธานคณะกรรมการ, เฮนรี่ เอ.คิสซิงเจอร์ (Henry A. Kissinger) และ จอร์ช เอช.ดับเบิ้ลยู.บุช (George H.W. Bush) เป็นประธานคณะกรรมการกิตติมศักดิ์, คริสติน ทอดด์ วิทแมน อดีตผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซี (Christine Todd Whitman) เป็นกรรมการบริหาร และ จอห์น เอส.โวลฟ์ (John S. Wolf ) เป็นประธานอำนวยการ

Related contents:

You may also like...