Carrier ตอกย้ำผู้นำระดับโลกจัดสัมมนาอาคารเขียวในไทย

Carrier Distinguished Sustainability Lecture Series

Carrier ผู้นำระดับโลกด้านระบบทำความร้อน ระบบปรับอากาศ และระบบทำความเย็น ร่วมกับสถาบันอาคารเขียว กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จัดงานสัมมนา “Distinguished Sustainability Lecture Series” หรือ การบรรยายพิเศษเพื่อสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่แตกต่างในประเทศไทย ให้กับสถาปนิกผู้ออกแบบและเจ้าของอาคารได้รับความรู้เรื่องแนวคิดและเทรนด์ระดับโลกในการก่อสร้างอาคารเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การบรรยายพิเศษเพื่อสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่แตกต่าง จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2554 ในรูปแบบของงานสัมมนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกกลาง โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งให้ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านอาคารเขียวได้เผยแพร่ข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในงานสัมมนาที่จัดขึ้นตลอดปีจำนวน 13 ครั้ง ในหลายประเทศแถบเอเชีย เอเชียตะวันออกกลาง และประเทศบราซิล โดยมีผู้ที่อยู่ในแวดวงอาชีพการก่อสร้างอาคารเข้าร่วมงานสัมมนานี้มากกว่า 1,500 คน

“Carier เป็นผู้นำที่มีส่วนร่วมผลักดันให้เกิดการขยายตัว และเผยแพร่ความรู้ทางด้านอาคารเขียวมาโดยตลอด เพื่อช่วยเร่งให้เกิดการพัฒนาของอาคารเขียว รวมถึงสนับสนุนให้มีเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อร่วมสร้างมาตราการที่จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทย” นายอดิศักดิ์ รัมมณีย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว

ในงานสัมมนามีผู้ร่วมงานที่อยู่ในแวดวงอาชีพการก่อสร้างอาคารกว่า 50 คน ณ โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ โดยเนื้อหาของงานเป็นการนำเสนอข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวกับมุมมองต่างๆ ในด้านอาคารเขียวจากผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงระดับโลก อาทิ มร. จอห์น แมนไดค์ ประธานเจ้าหน้าที่การพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ยูไนเต็ด เทคโนโลยี – ไคลเมท, คอนโทรล แอนด์ ซีเคียวริตี้ จำกัด มร. นีล ก็อค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยมาสสตริชท์ (Maastricht University) ซึ่งทำการศึกษาภาพรวมในเชิงเศรษฐศาสตร์ของอาคารเขียว มร. ฮัสตัน ยูแบงค์ ผู้เชี่ยวชาญระดับสากลด้านอาคารเขียวที่ศึกษาถึงผลดีต่อสุขภาพและการเพิ่มผลผลิตของคนที่อาศัยอยู่ในอาคารเขียว

นอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญในประเทศอีกหลายท่าน ที่ร่วมบรรยายในงานสัมมนานี้ อาทิ นายจักรพันธ์ ภวังคะรัตน์ รองประธานคณะกรรมการ สถาบันอาคารเขียวไทย ที่ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างความยั่งยืน และความสำคัญของสถาบันอาคารเขียว ที่มีต่อการสร้างความยั่งยืนของอาคารต่างๆ ในประเทศไทย นายอนันต์ ตปนียสร ผู้จัดการโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน (กองทุน ESCO) ที่บรรยายเกี่ยวกับบทบาทของกองทุน ESCO ในการอนุรักษ์พลังงาน และการนำนโยบายแผนการใช้พลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพมาใช้กับการบริหารจัดการอาคาร นายวัชรินทร์ บุญฤทธิ์ ผู้แทนจากกระทรวงพลังงาน ที่ร่วมสนทนาเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลที่กระตุ้นการลงทุนในด้านการอนุรักษ์พลังงาน การพัฒนาพลังงานทางเลิอก และโครงการ 80/20 ของรัฐบาล

Carrier เป็นธุรกิจหนึ่งของบริษัท ยูไนเต็ด เทคโนโลยี – ไคลเมท, คอนโทรล แอนด์ ซีเคียวริตี้ จำกัด ซึ่งอยู่ภายใต้กลุ่มธุรกิจ ยูไนเต็ด เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่นิวยอร์ค ซึ่งเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านวิศวกรรมการบินและอวกาศ อุตสาหกรรมการก่อสร้างระบบภายในอาคารทั่วโลก
บรรยายภาพ (ซ้าย-ขวา): มร. นีล ก็อค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยมาสสตริชท์ มร. อูน วี ชิน รองประธานและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด เทคโนโลยี – ไคลเมท, คอนโทรล แอนด์ ซีเคียวริตี้ จำกัด ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มร. จอห์น แมนไดค์ ประธานเจ้าหน้าที่การพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ยูไนเต็ด เทคโนโลยี – ไคลเมท, คอนโทรล แอนด์ ซีเคียวริตี้ จำกัด นายจักรพันธ์ ภวังคะรัตน์ รองประธานคณะกรรมการ สถาบันอาคารเขียวไทย นายอดิศักดิ์ รัมมณีย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด และ มร. ฮัสตัน ยูแบงค์ ผู้เชี่ยวชาญระดับสากลด้านอาคารเขียว

ภัคนันธรณ์ จัตุรัสพันธ์
โทร. 02-260-5820 ต่อ 124
อีเมล kobb@tqpr.com

Related contents:

You may also like...