พิธีเปิดโรงงานน้ำตาลทิพย์สุโขทัย และโรงไฟฟ้าชีวมวล จ.สุโขทัย

IMG_7245_1

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงงานน้ำตาลทิพย์สุโขทัย และโรงไฟฟ้าชีวมวล ที่อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นโรงงานน้ำตาลที่ดำเนินงานโดย บริษัท คริสตอลลา จำกัด ในกลุ่มบริษัท ทีซีซี โดยมีคุณเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกลุ่มบริษัท ทีซีซี, คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี รองประธานกลุ่มบริษัท ทีซีซี, คุณปณต สิริวัฒนภักดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสฯ และคณะผู้บริหาร เฝ้าฯ รับเสด็จ เมี่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ปัจจุบันโรงงานฯ มีกำลังการผลิตรวม ๑๘,๐๐๐ ตันอ้อยต่อวัน มีการนำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้ในการผลิตและการจัดการทุกขั้นตอน ควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 จี เอ็ม พี (GMP)/ และเอช เอ ซี ซี พี (HACCP)

Thittaya Thanarungruangkul (Puii)

IMC – Corporate Communication

at mediafront co., ltd.

54th fl., Empire Tower

195 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn

Bangkok 10120 Thailand

Mobile: 081-855-7781

Tel: 0-2227-9154 Fax:0-2659-5757

Email: thittaya.t@mediafront.co.th

Related contents:

You may also like...