สรภัส สุตเธียรกุล

ไม่ใช่เรื่องแปลกหากเราจะยึดเอาแง่มุมที่ดีงามของผู้ซึ่งดิดดีทำดีมาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต สรภัส สุตเธียรกุล หัวหน้างานความร่วมมือภายนอก ประจำสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นหนึ่งในผู้ที่เลือกจดจำและนำแบบอย่างของการก้าวเดินจากบุคคลต่างๆ เริ่มด้วย ‘คนบันเทิงน้ำดี’ ดำรง พุฒตาล อดีตสมาชิกวุฒิสภา ผู้มีภาพลักษณ์คนบันเทิงคุณภาพ ซึ่งพร้อมตอบแทนคุณแผ่นดินอยู่เสมอ ถัดมาคือ ‘ผู้ใหญ่ใจดี’ ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ รองราชเลขาธิการ ซึ่งเจ้าตัวได้มีโอกาสร่วมงานกับท่านรองราชเลขาฯ ในการสนองงานอยู่บ่อยครั้ง ปิดท้ายด้วย ‘อริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี’ ฝากธรรมะไว้เตือนสติมนุษยชาติไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนา

“คนโปรดของผมมีหลายคน กว่าเราจะเป็นตัวตนขึ้นมาได้นั้น ต้องมีหลายสิ่งประกอบกัน เราอาจนำความนึกคิดของบุคคลหลายๆ ท่านที่มีคุณค่าต่อแผ่นดิน ที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ผมจะชอบและศึกษาแนวคิดของเขา ซึ่งการทำคุณประโยชน์นั้น ทุกคนสามารถทำคุณให้แก่แผ่นดินได้ในแง่ของตนโดยไม่จำกัด

“เริ่มจากบุคคลที่ผมชื่นชมมานาน ผู้เป็นแบบอย่างของพิธีกรไทยคือ คุณดำรง พุฒตาล เป็นผู้ที่มีความรู้เยอะ มีประสบการณ์สูง มีโลกทัศน์กว้างไกล นอกจากการทำประโยชน์ให้กับวงการโทรทัศน์ เมื่อได้ทำหน้าที่เป็น สว.ก็สามารถทำคุณประโยชน์ให้กับบ้านเมือง โดยนำประสบการณ์และความคิดก้าวหน้าคืนคุณให้แก่แผ่นดินได้ เป็นตำนานให้แก่คนในแวดวงโทรทัศน์”

“สำหรับท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ เป็นผู้หญิงทำงาน มีชาติตระกูลดี มีความรู้มาก รู้จริง รู้เยอะ ยอมรับฟังผู้อื่น ท่านมีความเด็ดขาดและตัดสินใจได้อย่างแน่วแน่ ใช้เหตุผลทำงาน หลายเรื่องที่เป็นเรื่องยากก็สามารถทำสำเร็จได้โดยง่าย ทำในบางเรื่องที่ผู้ชายทำไม่ได้ สามารถขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ให้ผ่านไปได้ ท่านเป็นคนที่มีคนยำเกรง เป็นการเกรงด้วยบารมี และเกรงความรู้ความสามารถ แล้วท่านมีมือมีไม้มากคือมีหน่วยเต็มใจสนับสนุนเยอะ ทำให้ท่านสามารถเดินหน้าทำงานต่างๆ ได้ง่าย ท่านเป็นผู้หญิงที่มีลักษณะผู้นำคือมีความเด็ดขาด และเป็นคนน่ารักมาก”

“ในทางจิตวิญญาณผมชื่นชอบท่านพุทธทาส ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลก ผมชอบที่ท่านมองศาสนาเป็นสากล ทุกศาสนาเท่ากันหมดไม่ได้มีสิ่งที่ดีหรือเหนือกว่ากัน แต่ทุกศาสนาเหมือนกันในแง่ของหลักธรรมคำสอน ท่านไม่ได้นำเรื่องของศาสนามาเปรียบเทียบว่าดีกว่าหรือด้อยกว่ากัน แต่ชี้ให้เห็นว่าสิ่งเหมือนกันที่ซ่อนอยู่ในคำสอนนั้นๆ คืออะไร ซึ่งท่านนำข้อที่เหมือนกันมาชี้ให้เห็นว่าอันที่จริงนั้นข้อที่เหมือนกันมันมีมากกว่าข้อที่ไม่เหมือนกันด้วยซ้ำ และสามารถทำให้เรื่องศาสนานี้เข้าใจง่าย ผมชอบอ่านหนังสือของท่าน หลักธรรมหนึ่งที่ใช้สอนอยู่เสมอคือ ‘มันเป็นเช่นนั้นเอง’ ทุกเรื่องล้วนแล้วแต่เป็นเช่นนั้นเอง”

และแบบอย่างที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะของเด็กผู้ชายทุกคน ย่อมมีคุณพ่อเป็นต้นแบบคนแรกของชีวิต จากการเลี้ยงดูและหล่อหลอมทุกอย่างมาตั้งแต่เกิด โดยคุณพ่อเป็นแบบอย่างของการวางตัว การปฏิบัติตนตามค่านิยมไทย คือให้รู้จักประมาณตน

“ความสุภาพอ่อนน้อม ไม่เห่อเหิม ฟู่ฟ่าเกินตัว ส่งผลถึงตัวเราที่ได้เห็นมาตั้งแต่เด็ก ให้เรียนรู้ถึงความเรียบง่าย แต่สง่างาม”

Related contents:

You may also like...