หม่อมหลวง อภิชิต วุฒิชัย

My Inspiration

“คนโปรดของผม คือ คนที่สร้างแรงบันดาลใจและมีอิทธิพลต่อความคิด ซึ่งก็คือพระมหากษัตริย์ของประเทศไทย ของเราเอง ซึ่งผมจะพยายามค้นคว้าและศึกษาด้านประวัติศาสตร์ของชาติไทยเท่าที่จะหาได้ ที่จะพออธิบาย ได้อย่างละเอียดก็จะเริ่มประมาณสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ที่สมัยนั้นจะมีเอกสารและหลักฐานตกหลงเหลืออยู่”

ม.ล. อภิชิต วุฒิชัย director แห่ง dot dot dot limited partnership เริ่มต้นบทสนทนาในสายของวัน
สบายๆ ที่แดดฉายแสงอุ่นกระทบหน้าต่างห้องนั่งเล่นส่วนตัว ก่อนจะเล่าให้เราฟังถึงคนโปรดในหัวใจ ที่สอดแทรกประเด็นให้คนรุ่นใหม่ควรครุ่นคิดพิจารณา

“เริ่มตั้งแต่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผมคิดว่าท่านทรงมีพระปรีชาและความกล้าหาญมากจริงๆ โดยการนำกองทัพเล็กๆ ตีฝ่าวงล้อมของพม่าลงไปตั้งแต่จังหวัดจันทบุรี ผ่านฉะเชิงเทรา แล้วต่อเรือกลับมาตี เมืองหลวงคืน และได้ชัยชนะจนทำให้เรามีชาติจนถึงทุกวันนี้”

“อีกพระองค์หนึ่งคือรัชกาลที่ 4 ท่านทรงพระอัจฉริยภาพมาก วิธีคิดของพระองค์ปราดเปรื่องมาก ถัดมาจากรัชกาลที่ 4 ก็คือรัชกาลที่ 5 ที่ทรงเปิดโลกทัศน์ของคนไทย ทรงมีวิสัยทัศน์ที่เป็นสากลมาก โดยทรงจ้างครูและพวกช่างชาวฝรั่งมาทำงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และทรงนำมาพัฒนาประเทศ ซึ่งถ้าจะมองให้ดี คน
สมัยนี้ไม่เข้าใจแนวคิดนี้ แถมยังแปรความหมายไปอย่างผิดๆ โดยเดี๋ยวนี้เราเสียเงินจ้างฝรั่งมาเพื่อที่จะยกยอ เชื่อเขาจนลืมความเป็นตัวเอง”

“อีกพระองค์หนึ่งที่ทรงเป็น Inspiration สำหรับผมมากๆ คือ เสด็จทวดของผม พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร ต้นราชสกุลฉัตรชัย ทรงเป็นพระราชโอรสในล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 ท่านทรงเป็นหนึ่ง ในผู้นำในการสรรค์สร้างคุณูปการต่างๆ นานาต่อประเทศไทยมากมาย ตั้งแต่สนามบินดอนเมือง โดยท่านเป็นผู้ทรงเครื่องบินคนแรกของไทย นำเข้าเครื่องบิน ทำให้เมืองไทยมีกองทัพอากาศเป็นประเทศแรกในเอเชียอาคเนย์ นำรถไฟเข้ามา ทำให้กิจการรถไฟรุ่งเรืองกว่าประเทศออสเตรเลียและประเทศญี่ปุ่นในสมัยนั้น ซึ่งเรากำลังพูดถึงเมื่อ 100 กว่าปีที่แล้วนะครับ เป็นผู้บุกเบิกวิทยุกระจายเสียง โดยเริ่มใช้ที่พระราชวังพญาไท ซึ่งทำให้ในหลวงรัชกาลที่ 7 ได้มีโอกาสทรงสื่อสารกับพสกนิกรมากขึ้น นอกจากนี้ท่านยังได้รับการยกย่องให้เป็นพระบิดาของวงการโฆษณาของประเทศไทยอีกด้วย”

“โดยส่วนตัวคิดว่าทุกคนควรจะมี Idol และยิ่งมีมากยิ่งดี ผมมองว่าเป็นเหมือนแนวทางที่ผู้ใหญ่ปูทางให้ประพฤติดี ทำดี ไม่คดโกง ทำงานสุจริต ไม่เอาเปรียบผู้อื่น เหมือนสำนวนไทยที่ว่าเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดครับ โดยก็จะเลือกหยิบ idol ส่วนดีของตัวเอง เช่น ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 ที่ท่านแสดงกุศโลบายอันชาญฉลาดให้เห็นว่า ถ้าคุณไม่สามารถเอาชนะศัตรูได้ก็เป็นเพื่อนกับเขาเสียดีกว่า หรืออย่างความกล้าหาญ ความแน่วแน่ในอุดมการณ์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นต้นครับ”

Related contents:

You may also like...