รักแรก เริ่มต้นที่บ้าน

happy-family

จงแผ่ขยายความรักสู่ทุกหนแห่งโดยเริ่มต้นแบ่งปันไปภายในบ้าน จงรักลูก ภรรยา สามีให้แสนนานแล้วเจือจานสู่เพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียง ซึ่งฟังดูแล้วเป็นสิ่งที่ดูปฏิบัติง่าย ฉะนั้นแล้วเรามาลงลึกกันสักนิด ขั้นแรกต้องสร้างความสำเร็จของการอยู่ร่วมกันให้มีความสุข การมาอยู่อาศัยร่วมกันเป็นการเริ่มต้นของชีวิตครอบครัวที่ต่างคนต่างต้องศึกษาหนทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้องมากมาย ปัจจุบันบางอย่างเป็นตัวเสริมชีวิตครอบครัวให้มีความราบรื่น แต่ปัจจัยบางอย่างเป็นตัวทำลายชีวิตครอบครัว ซึ่งแน่นอนว่าการอยู่ร่วมกันของคนสองคนที่มาจากต่างบิดามารดา ต่างครอบครัว ต่างการเลี้ยงดูและต่างสิ่งแวดล้อมย่อมต้องมีปัญหาไม่มากก็น้อย

ความสำคัญและคุณค่าของครอบครัวถือเป็นพลังแห่งครอบครัวนั้นสามารถสร้างสรรค์ให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้มากมายในสังคม ทั้งในสิ่งที่เราเห็นเป็นรูปธรรมต่างๆก็ล้วนแปรรูปมาจากพลังงานแห่งครอบครัวที่สำคัญคือสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นนั้น แม้สัมผัสไม่ได้แต่เราก็สามารถสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกว่าพลังจากครอบครัวนั้นเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้ ในครอบครัวที่มีลูกความสำเร็จของครอบครัวส่วนหนึ่งสามารถประเมินได้จากตัวลูก ซึ่งมิได้หมายความว่าครอบครัวที่มีสุขจะต้องมีลูกที่เรียนดี เรียนสูง เรียนเก่ง เช่น ต้องเรียนวิศวะหรือแพทย์ตามสมัยนิยม ซึ่งโอกาสเช่นนี้เป็นไปไม่ได้กับเด็กทุกคน และไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นกับเด็กทุกคน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสนใจและความพอใจในการเลือกเรียนของเด็ก หากประสบความสำเร็จได้ก็นับได้ว่าเป็นอภิชาตบุตรเช่นกัน เป็นเรื่องที่ควรแก่การภูมิใจ แต่หากเด็กจะเรียนด้อยหรือไม่ได้เรียนด้วยข้อจำกัดหลายประการเช่น พิการ เจ็บป่วย ก็มิใช่ความผิดของครอบครัว

การดูแลลูกให้เรียนได้สูงสุดตามความสามารถและศักยภาพของลูกเป็นคนดี มีมนุษยสัมพันธ์ ไม่ติดเหล้าและยาเสพติด ไม่ติดการพนัน ไม่เป็นนักเลงหัวไม้ ถ้าครอบครัวใดทำได้เช่นนี้นับว่าเป็นความสำเร็จของลูกนั้นเป็นที่สุดของครอบครัวแล้ว การเลี้ยงลูกให้สามารถช่วยแบ่งเบาภารกิจของครอบครัว ตั้งใจเรียนเขียนอ่าน ดูแลพ่อแม่ ไม่สร้างสิ่งทุกข์ใจแก่ครอบครัว และเป็นผู้ที่มีความภาคภูมิใจในครอบครัวแห่งตนได้นั้น จะต้องมาจากความรักใคร่ปรองดองกันในครอบครัว ลูกที่มีความสุขสมบูรณ์และสุขภาพจิตดีเท่านั้นจึงจะไปสู่ความสำเร็จดังกล่าวนี้ได้

ครอบครัวดีมีสุขเท่านั้นจึงจะประสบความสำเร็จของครอบครัว การสร้างชีวิตครอบครัวให้เป็นไปอย่างราบรื่นเป็นสิ่งไม่ยากหากบุคคลในครอบครัวให้การยอมรับกันและกัน มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมกันอย่างใจจริง ใช้ความรู้ของการอยู่อย่างเอื้ออาทรเป็นฐานของการสร้างความสำเร็จให้กับชีวิตครอบครัว

สำนักงานคณะกรรมส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
Thanks to image from http://www.bellezabloom.com/wp-content/uploads/2013/01/happy-family.gif

Related contents:

You may also like...