ลอรีอัล “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ประจำปี 2556

Untitled-1

กรุงเทพฯ 7 มีนาคม 2556 – บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด โดยการสนับสนุนของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประกาศเปิดรับสมัครสตรีนักวิทยาศาสตร์ไทยเข้าร่วมโครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 11 ประจำปี 2556 ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน ศกนี้

ความสำเร็จของโครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ได้พัฒนาให้เกิดสังคมของนักวิจัยสตรีชั้นแนวหน้าของประเทศ ที่นับเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และในปีนี้ก็เปิดโอกาสให้นักวิจัยสตรีรุ่นใหม่ๆ ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง โดยในปี 2556 โครงการ ทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์”จะมอบทุนสนับสนุนงานวิจัยจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 5 ทุน ทุนละ 250,000 บาท ให้กับสตรีนักวิทยาศาสตร์ที่มีอายุระหว่าง 25-40 ปี ที่มีผลงานวิจัยโดดเด่นในสาขาวัสดุศาสตร์ (Material Science) สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Life Science) หรือสาขาวิทยาศาตร์เคมี (Chemical Science)

ดร. นิศรา การุณอุทัยศิริ หัวหน้าห้องปฏิบัติการ

ไมโครอะเรย์แบบครบวงจร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ผู้ได้รับทุนวิจัยในสาขาชีวภาพ ประจำปี 2552 กล่าวถึงโครงการว่า “การที่ได้รับเกียรติที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ทำให้ชีวิตนักวิจัยผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งของดิฉันเปลี่ยนไปมาก เนื่องจากโครงการนี้จัดขึ้นโดยลอรีอัลทุกประเทศทั่วโลก จึงทำให้งานวิจัยเป็นที่รู้จักมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศ และการที่งานวิจัยเป็นที่รู้จักดีขึ้นนั้น ช่วยให้แหล่งสนับสนุนทุนวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าใจถึงศักยภาพของทีมงานวิจัยและเนื้องานวิจัยของเรามากขึ้น  ทุกครั้งที่ดิฉันได้รับเกียรติไปทำงานในเวทีระดับโลกไม่ว่าจะไปทำวิจัย ไปบรรยายหรือสมัครทุน รางวัล For Women in Science ที่ติดตัวมาได้ช่วยทำให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือเสมอมา  นอกเหนือจากงานวิจัยแล้ว การที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดีๆ นี้ ดิฉันได้มีโอกาสร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับนักวิจัยสตรีชั้นแนวหน้าของเมืองไทยที่ได้ร่วมทำทั้งกิจกรรมดีๆ และงานวิจัยแบบบูรณาการกับนักวิจัยสตรีในโครงการนี้อีกหลายท่านด้วย”

“โครงการนี้เป็นโครงการที่มีเจตนารมณ์ชัดเจนและแน่วแน่ที่จะสร้างพื้นที่ยืนให้กับนักวิทยาศาสตร์สตรีเพื่อให้กำลังใจกับสตรีผู้กล้าที่เข้ามาอยู่ในสายงานอาชีพวิจัยซึ่งเป็นอาชีพที่มีความท้าทายสูงมาก จากปีแรกจนถึงปัจจุบัน โครงการนี้ได้มีส่วนช่วยผลักดันไม่เพียงแต่นักวิทยาศาสตร์สตรีที่ได้รับรางวัลนี้สามารถประสบความสำเร็จในงานวิจัยและในหน้าที่การงาน แต่โครงการนี้ได้ส่งผลให้สตรีรุ่นหลังมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานวิจัย เพราะเขาเหล่านั้นได้เห็นแล้วว่าสตรีก็มีพื้นที่ยืนในสังคมวิทยาศาสตร์เช่นกัน ดิฉันจึงอยากขอเชิญทุกท่านสมัครมาร่วมเป็นสมาชิกในครอบครัวลอรีอัลค่ะ”

Untitled-2

ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย จากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค)

ผู้ได้รับทุนวิจัยในสาขาวัสดุศาสตร์ ประจำปี 2554 กล่าวถึงโครงการฯ ว่า “โครงการทุนวิจัยลอรีอัลเป็นการสร้างกำลังใจให้กับนักวิจัยสตรีที่มีอยู่ในวงการวิทยาศาสตร์ให้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่ดีและมีคุณค่า นอกจากนี้ยังเป็นการจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจกับนักวิจัยสตรีรุ่นใหม่ให้เร่งสร้างผลงานวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศในอนาคต การได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวลอรีอัล ได้พบปะกับนักวิจัยสตรีรุ่นพี่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองทั้งเรื่องงานและชีวิตส่วนตัว ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปพัฒนางานวิจัยและเสริมสร้างความสุขในการดำรงชีวิตและการทำงานได้เป็นอย่างดี ดิฉันจึงขอเชิญชวนเพื่อนๆ พี่ๆและน้องๆ นักวิจัยสตรีในวงการวิทยาศาตร์ มาสมัครเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ เพราะประสบการณ์ที่จะได้รับไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ หากแต่ช่วยสร้างความอิ่มเอมใจการในทำงานวิจัยให้เปี่ยมพลังมากขึ้นค่ะ”

นางสดับพิณ คำนวณทิพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “ลอรีอัลมีความยินดีที่ได้ผลักดันให้โครงการนี้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสสนับสนุนงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อสังคม และยกย่องเชิดชูบทบาทของสตรีในวงการวิทยาศาสตร์ อันเป็นวัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้ต่อไปอีกปีหนึ่ง”

“ที่ผ่านมา ลอรีอัลได้สนับสนุนนักวิจัยสตรีไทยแล้วถึง 40 ทุน โดยได้รับเกียรติจากนักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศร่วมเป็นคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ ลอรีอัลอยากเชิญชวนนักวิจัยสตรีไทยส่งใบสมัครเข้ามารับทุนฯ ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการช่วยกระตุ้นให้สังคมไทยเห็นถึงความสำคัญของงานวิทยาศาสตร์ในวงกว้างมากขึ้น นอกจากนี้ การค้นคว้าวิจัยมีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตของคนไทย” นางสดับพิณกล่าวทิ้งท้าย

 

นักวิจัยที่สนใจสามารถสมัครรับทุนวิจัย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 11 ประจำปี 2556 ได้ถึงวันที่ 30 เมษายนนี้ โดยสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ beauty@th.loreal.com หรือโทร 02 684 3000 ทั้งนี้ มีกำหนดการพิจารณาใบสมัครระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน 2556 และประกาศผลการตัดสินในเดือนกรกฎาคม 2556

####
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
คุณพรรวี สุรมูล และคุณอรวีร์ วิริยธนานนท์
บริษัท ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์ ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ 02 627-3501 ต่อ 110 หรือ 211 มือถือ 081 735 9213 หรือ 086-555-7419

 

Related contents:

You may also like...