ม.กรุงเทพสร้างโอกาสงาน

Untitled-4

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน จัดงาน “The 30th BU Career Day” ให้บัณฑิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจสมัครงานได้พบผู้ประกอบการโดยตรง โดยมี นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน และ ดร.มัทนา สานติวัตร อธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้อง Diamond Hall อาคาร BU Diamond มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ บริษัท พริส ไพออริตี้ จำกัด โทร. 0-2662-5477-8
คุณปิติยา คิดชอบ (มด) โทร. 08-6367-4447, email : pitiya@prispriority.com
คุณอรทัย คงเสือ (ตุ๊กตา) โทร. 08-9449-2411, email : orrathaii@prispriority.com

 

Related contents:

You may also like...