เปิดบจ.ไบโอเนท-เอเชีย ธุรกิจด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่เน้นการวิจัย พัฒนา ผลิตและจัดจำหน่ายวัคซีน

DSCF3185_re

นายแพทย์ วิชัย เทียนถาวร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข และนายต่อพงษ์ ไชยสาส์น ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยนายแพทย์ มงคล ณ สงขลา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์โรงงานผลิต-บรรจุวัคซีนของบริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีพ.ศ. 2558 และในโอกาสเดียวกันนี้ นายวิฑูรย์ วงศ์หาญกุล (ขวาสุด) และดร.ฟาม ฮอง ไทย (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการร่วม บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด ได้จัดพิธีเปิดโรงงานวัคซีนต้นแบบและอาคารวิจัย-พัฒนาวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

***************************************************************************************************************************

วาสนา วิจักขณาลัญฉ์
บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด
โทร. 0-2361-8110
อีเมล์ info@bionet-asia.com

Related contents:

You may also like...