สำนักงานทรัพย์สินฯ เปิดนิทรรศการ “สายน้ำแห่งความเพียร”

นิทรรศ2

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “ร้อยนิทรรศน์ ยลรัตนโกสินทร์” ชุด “สายน้ำแห่งความเพียร” เพื่อเทิดพระเกียรติ และแสดงพระวิริยภาพด้านการจัดการน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ พร้อมผู้บริหารระดับสูง ให้การต้อนรับ ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถ.ราชดำเนินกลาง เมื่อเร็วๆ นี้

********************************************************************************************

ตุ้ย-สุรีย์พร สื่อสกุล ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์
Tel. 081-902-5948 e-mail : tuisureeporn@gmail.com

Related contents:

You may also like...