สดับพิณ คำนวณทิพย์ กับรางวัล “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจ”

โครงการทุนวิจัยลอรีอัลแห่งประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์โดยการสนับสนุนของสำนักเลขาธิการ คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ซึ่งได้รับพระกรุณาธิคุณจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จฯเป็นองค์ประธานในทุกปี ทั้งนี้เพื่อสรรหางานวิจัยที่น่าสนใจนำไปชิงทุนวิจัยเพื่อสตรีวิทยาศาสตร์ในระดับสากลต่อไปและเพื่อเป็นกำลังใจให้สตรีที่มีความสามารถในการทำงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เบื้องหลังความสำเร็จในระดับสหประชาชาตินี้ใครบ้างที่จะทราบว่าเกิดจากความคิดริเริ่มและจิตใจที่ความสุขที่เราได้มอบให้กับผู้อื่น ของ “สดับพิณ คำนวณทิพย์” ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ L’Oreal Thailand

รู้จักกับเธอคนนี้

คุณสดับพิณเริ่มการทำงานที่ Ogilvy and Mathers Public Relations เมื่อปีพ.ศ. 2539 ในตำแหน่งบรรณาธิการข่าวประชาสัมพันธ์ของบริษัทลูกค้า จากนั้นจึงเข้าไปดำรงตำแหน่งผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมออร์แกนิคส์ บริษัท Unilever จนถึงปี พ.ศ. 2541 จึงตัดสินเข้ามาร่วมงานกับ L’Oreal Thailand ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ แผนกผลิตภัณฑ์อุปโภค จากนั้นได้เลือนตำแหน่งขึ้นเป็นผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรในปีพ.ศ. 2543 และเป็นผู้หญิงไทยที่อยู่เข้าร่วมคณะกรรมการบริหารของลอรีอัล ในขณะที่อายุน้อยที่สุดในปีพ.ศ.2547 ปัจจุบันดำรง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ และเป็นคณะกรรมการบริหารของบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด

คุณสดับพิณเป็นผู้ริเริ่มหลายกิจกรรมและแคมเปญการสื่อสาร ที่ได้รับการยอมรับในฐานะ Best Practice ในหลายเวทีทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล โดยโครงการส่วนใหญ่จะเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยยกระดับและพัฒนาสังคมให้แข็งแกร่ง ก้าวหน้า และสวยงามขึ้น อาทิ โครงการ ทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ ที่ได้จัดติดต่อกันมา 10 ปี และโครงการ Beautiful Tomorrows ที่มอบทุนการศึกษาทักษะอาชีพทางด้านความงาม ให้กับผู้ด้อยโอกาสในสังคม และเธอยังเป็นหนึ่งในหัวเรี่ยวหัวแรงในการนำโครงการ Look Good Feel Better เข้ามาในประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการที่ใช้ความงามเป็นพลังเสริมสร้างกำลังใจให้ผู้ป่วยโรคมะเร็ง

นอกจากโครงการและกิจกรรมมากมายเพื่อสังคมแล้ว เธอยังเป็นผู้ผลักดันในการสร้าง”วัฒนธรรมแห่งการให้” ในลอรีอัล ประเทศไทย อีกด้วย อาทิ การจัดตั้งกลุ่มพนักงานจิตอาสา Happy Bee ที่ช่วยกันจัดกิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในที่ทำงาน หรือการจัด Citizen day เพื่อพาพนักงานทั้งบริษัทไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน เช่น ไปปลูกปะการัง ไปดูแลเด็กกำพร้า ไปให้กำลังใจสตรีในบ้านพักฉุกเฉิน ไปช่วยซ่อมแซมโรงเรียนที่ทรุดโทรมจากเหตุการณ์น้ำท่วม เป็นประจำทุกปี

นอกเหนือจากบทบาทของเธอที่ลอรีอัล ประเทศไทยแล้ว คุณสดับพิณยังเป็นกรรมการของสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย และเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มเครื่องสำอาง สภาอุตสาหกรรมด้วย โดยเธอพยายามช่วยผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยได้มีโอกาสเสริมทักษะในเรื่องต่างๆ เพื่อให้มีความพร้อมที่จะเติบโตและแข่งขันได้มากยิ่งขึ้น

สุภาพสตรีมากความสามารถกับรางวัล “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจ”

คุณสดับพิณ ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับรางวัล บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ ในปี 2555 จากความสำเร็จในการทำงานของเธอ ทั้งในฐานะผู้บริหารขององค์กรที่เชื่อมั่นและมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรให้มีบทบาทในการร่วมสร้างสังคมที่สวยงามและมั่นคงยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น เธอยังเป็นตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ ที่ใช้เวลาว่างอย่างมีคุณภาพ ทั้งในบทบาทของการเป็นลูก การเป็นภรรยา และการเป็นคนที่พร้อมเติมเต็มน้ำใจให้กับสังคม เธอเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม “ใจใสใส” เพื่อจัดกิจกรรมแนะนำธรรมะในรูปแบบที่น่าสนใจ ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ในโรงเรียนต่างๆ นอกจากนั้น เธอได้รวมพลังกับสามีและเพื่อนพ้องในการจัดตั้งกลุ่ม Twitter for Thailand เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงของคนรุ่นใหม่ใจอาสา ที่พร้อมจะช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม การช่วยสอนคอมพิวเตอร์ให้กับคนตาบอด และกลุ่ม Volunteer Connex (www.volunteerconnex.com) เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารและสะท้อนกิจกรรมดีๆที่มีประโยชน์ให้สังคมได้รับรู้ นอกจากนี้ เธอยังรับเป็นพิธีกรให้กับงานการกุศลต่างๆอีกด้วย
รางวัล “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจ”

คุณสดับพิณ ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับรางวัล บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ ในปี 2555 จากความสำเร็จในการทำงานของเธอ ทั้งในฐานะผู้บริหารขององค์กรที่เชื่อมั่นและมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรให้มีบทบาทในการร่วมสร้างสังคมที่สวยงามและมั่นคงยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น เธอยังเป็นตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ ที่ใช้เวลาว่างอย่างมีคุณภาพ ทั้งในบทบาทของการเป็นลูก การเป็นภรรยา และการเป็นคนที่พร้อมเติมเต็มน้ำใจให้กับสังคม เธอเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม “ใจใสใส” เพื่อจัดกิจกรรมแนะนำธรรมะในรูปแบบที่น่าสนใจ ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ในโรงเรียนต่างๆ นอกจากนั้น เธอได้รวมพลังกับสามีและเพื่อนพ้องในการจัดตั้งกลุ่ม Twitter for Thailand เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงของคนรุ่นใหม่ใจอาสา ที่พร้อมจะช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม การช่วยสอนคอมพิวเตอร์ให้กับคนตาบอด และกลุ่ม Volunteer Connex (www.volunteerconnex.com) เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารและสะท้อนกิจกรรมดีๆที่มีประโยชน์ให้สังคมได้รับรู้ นอกจากนี้เธอยังรับเป็นพิธีกรให้กับงานการกุศลต่างๆอีกด้วย

หากย้อนเวลากลับไปได้ สิ่งที่คุณสดับพิณอยากเนรมิตให้กับตัวเอง คือความสนใจและความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาที่เธออยากเนรมิตให้ตนเองมีมาตั้งแต่เด็ก ซึ่งในวัยนั้น ความสนใจของเธอในเรื่องนี้ผิวเผินมาก พุทธศาสนาคือการเด็ดดอกมะลิริมรั้วบ้านมาปักแจกันถวายพระ การสวดมนต์กับคุณย่าในตอนกลางคืน การใส่บาตรในวันเกิด และการไปทำบุญที่วัดในวันสำคัญ เธอเคยเข้าใจเพียงเท่านั้น แต่ในวันนี้ จากการที่เธอได้มีโอกาสไปฝึกวิปัสสนากรรมฐาน เธอมองเห็นความเป็นไปของธรรมชาติมากขึ้น เข้าใจความเป็นไปของชีวิตมากขึ้น มีสติมากขึ้น และเธอได้ตระหนักว่า การได้ใช้ชีวิตตามหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา เป็นทางที่จะช่วยให้เราตัดสินใจได้ถูกต้องยิ่งขึ้น และนำมาซึ่งชีวิตที่ร่มเย็นและจิตใจที่เป็นสุขอย่างแท้จริง

คติในการทำงานของคุณสดับพิณ คือ Aim for the best and prepare for the worst ตั้งเป้าหมายให้สูงที่สุด และเตรียมตนเองให้พร้อมเสมอ แม้สำหรับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด ส่วนคติในการใช้ชีวิตของเธอ คือ Time is not measured by the years that we live, but by the deed that we do and the joy that we give คุณค่าของเวลา ไม่ได้วัดด้วยจำนวนปี แต่วัดด้วยความหมายของสิ่งที่เราทำ และความสุขที่เราได้มอบให้กับผู้อื่น

เรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่มากด้วยความสามารถและมีกำลังใจ แง่คิดที่ผลักดันตนเองใหัมีจิตอาสาทำเพื่อส่วนรวม เป็นบุคคลที่เสียสละเพื่อสังคมอย่างแท้จริง

Text : Kittisak Kandisakunanont

Related contents:

You may also like...