โขน

โขน การแสดงละครรำสวมหน้ากากเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่สำคัญของวัฒนธรรมไทย เพราะเป็นการนำเสนอโรงละครในแบบไทยดั้งเดิม รวมทั้งเป็นต้นแบบของโรงละครไทยในปัจจุบัน วัตถุประสงค์ในการแสดงครั้งนี้ เพื่อนำเสนอวัฒนธรรมโขนที่มีประวัติมายาวนานและเรื่องราวของรามเกียรติ์ ซึ่งเป็นต้นแบบการแสดงละครรำ ความปรารถนาอันแรงกล้าในการจัดทำครั้งนี้ เพื่อต้องการเห็นพัฒนาการของผู้ชมในความเข้าใจการแสดงร่วมสมัยซึ่งผสมผสานประเพณีอันประณีตงดงามที่สุดของไทย

การแสดงละครเงียบในครั้งนี้เป็นการตีความเรื่องราวของ ลิงเกสรทมาลา (ลิงตัวหอม) ซึ่งต้องมนตร์สะกดขององค์พระราม หรือโดนทรยศโดยเพื่อนปีศาจของเขานั่นเอง ซึ่ง ลิงเกสรทมาลา เป็นทหารแด่องค์พระราม มีความจงรักภักดีต่อหน้าที่อย่างยิ่ง ถึงแม้จะต้องต่อสู้กับมังกรกัณฐ์ ซึ่งเป็นเพื่อนรักร่วมสาบานแต่ในขณะเดียวกันเขาไม่สามารถทรยศต่อเพื่อนอย่างมังกรกัณฐ์ได้ ในภาวะกลืนไม่เข้าคลายไม่ออกนี้นำไปสู่การเสียสละอันยิ่งใหญ่ของเกสรทมาลาในการต่อสู้เพื่อพระราม แต่ในท้ายที่สุดก็กระโจนเข้าไปรับคมศรของพระรามและสิ้นใจไปพร้อมกับมังกรกัณฐ์ ซึ่งการเสียสละครั้งนี้ น่าคิดที่ว่า “เป็นเพราะความจงรักภักดีต่อหน้าที่ และ ความซื่อสัตย์ต่อมิตรภาพ หรือด้วยเหตุผลอื่น?”

Ticket price: @ THB 1,500 per person
For students: @ THB 750 per person

Please be invited to MUET show at 137 Pillars House on 10 & 11 December 2012 starts from 7 pm onwards.
Facebook : www.facebook.com/137pillarshouse
Tel : 053 247 7788
************************************************************************************************************************
Tanyawan Sinsaduak | Sales Manager | 137 Pillars House

2 Na Watgate Soi 1, T. Wat Gate, A. Muang, Chiang Mai 50000, Thailand

Mobile: +66(0)81 783 8764

Email: sales@137pillarshouse.com l Skype: tany.sin l web: www.137pillarshouse.com

Find us on

Related contents:

You may also like...