Nellyka นักกีตาร์คลาสสิกไทย ส่งเพลงบรรเลง “PEPITA”

Nellyka (เนลลี) นักกีตาร์คนแรกของโลก ที่ออกผลงานเพลงทั้งการเล่นกีตาร์คลาสสิคบนกีตาร์เลเล่ และการร้องพร้อมเล่นกีต้าร์เลเล่โซโล ได้ส่งบรรเลงเพลง “Pepita” ประพันธ์โดย Francisco Tarrega นักกีตาร์และผู้ประพันธ์เพลงชาวสเปน ในยุคคริสตศักราช 1852-1909 เพลงนี้เป็นเพลงในอัลบั้ม Nellyka, Solo Guitalele (เนลลีค่ะ โซโล่ กีต้าร์เลเล่) ที่เนลลี ได้แสดงความสามารถด้านการเล่นกีต้าร์คลาสสิค โดยใช้ กีตาร์เลเล่ (กีตาร์ขนาดเล็ก)

ผู้ที่สนใจเนลลี นักกีต้าร์ไทย ในการเล่นกีตาร์ สามารถติดตามผลงานต่อไปได้ที่เว็บไซท์ Nellyka.comหรือ youtube.com/NellykaDotcomหรือ facebook.com/NellykaDotcom หรือดาวน์โหลด Nellyka Application จากแอนดรอยด์มาร์เก็ต

Related contents:

You may also like...