สดับพิณ คำนวณทิพย์ เข้ารับโล่เกียรติคุณบุคคลตัวอย่างปี 2012

 

สดับพิณ คำนวณทิพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ ลอรีอัล ประเทศไทย

เข้ารับโล่เกียรติคุณ จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

กรุงเทพฯ 19 ตุลาคม 2555 สดับพิณ คำนวณทิพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ลอรีอัล ประเทศไทย (จำกัด) เข้ารับโล่เกียรติคุณ “บุคคลตัวอย่างด้านภาคธุรกิจของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์” ในพิธีประกาศเกียรติคุณโครงการ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2012″ (Quality Persons of The Year 2012) จากนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ตัวแทนพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องใน ”วันเทคโนโลยีแห่งชาติ” ซึ่งจัดขึ้นโดย มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นการยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

Sananchon Suree

Team Assistant

ssuree@hkstrategies.com

D : +66 (0) 2627 3501 ext. 210

M : +66 (0) 87 518 6555

F : +66 (0) 2627 3510

Related contents:

You may also like...