เปิดตัวสถาบันภาษาและศิลปะระดับพรีเมี่ยม CUBE class & workshop

ในยุคที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC (ASEAN Economic Community) กำลังขยับใกล้เข้ามานี้ ทุกคนต้องแข่งขันกันหนักหน่วงมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องภาษาอังกฤษที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตไม่ว่าผู้ใหญ่หรือเด็ก ๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ทางเลือกการเรียนภาษาอังกฤษในท้องตลาดปัจจุบันช่างจำกัดและดูเหมือนจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงจุด บ้างก็ให้เรียนกับคอมพิวเตอร์ บ้างก็ให้เรียนกับจอวีดิทัศน์อย่างไร้จุดหมาย

CUBE class & workshop สถาบันนวัตกรรมแห่งแรกในประเทศที่แบ่งการเรียนรู้ออกเป็น 2 แบบ คือรูปแบบ Class (เรียนต่อเนื่อง) และ Workshop (เรียนระยะสั้นเน้นเฉพาะหัวข้อที่สนใจ) เปิดตัวพร้อมสโลแกน “ห้องเรียนแห่งแรงบันดาลใจ” โดยมุ่งจุดแรงบันดาลใจของผู้เรียน เพื่อกระตุ้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นำไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ และเพิ่มขีดความสามารถในที่สุด บริหารงานวิชาการโดยนางสาวสิมาพร ระยามาศ อาจารย์พิเศษสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้คร่ำหวอดในวงการกวดวิชามานานกว่า 12 ปี

“สถาบันตระหนักถึงความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียนสามารถเลือกที่จะฝึกปฏิบัติอย่างเดียวเพื่อให้ชำนาญและเกิดทักษะ หรือเลือกที่จะเรียนรู้และปูรากฐานความเข้าใจในเรื่องที่สนใจได้โดยไม่ต้องเสียเวลา การเรียนจะแบ่งออกเป็นทักษะต่าง ๆ อย่างชัดเจน ผู้เรียนสามารถเลือกลงได้ตามความต้องการ ไม่ต้องเสียเวลารอเพื่อน หรือเรียนซ้ำสิ่งที่รู้แล้วอีกต่อไป” สิมาพรกล่าว

ทั้งนี้ ทุกวิชาในสถาบันอำนวยการสอนโดยอาจารย์พิเศษจากมหาวิทยาลัยชั้นนำต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อาจารย์ทุกท่านล้วนเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์และคุณวุฒิทั้งสิ้น

เพื่อฉลองการเปิดตัวของสถาบัน ผู้สนใจสามารถร่วมกิจกรรมทาง Facebook เพื่อรับส่วนลดพิเศษ 15-40%ได้ที่ facebook.com/cubeclassandworkshop โดยโปรโมชั่นนี้จะสิ้นสุดเดือนตุลาคมนี้

สอบถามเพิ่มเติม 086-5566588

Related contents:

You may also like...