“จิบชายามบ่าย” Afternoon Tea at Drawing Room

เติมเต็มความสุขขอบงคุณด้วยการผ่อนคลายกับความเครียด ด้วยคุณภาพอาหารและเครื่องดื่มชั้นเลิศพร้อมการบริการแบบเหนือระดับตามแบบฉบับ St.Regis Bangkok “จิบชายามบ่าย” Afternoon Tea at Drawing Room

  • ชุดคลาสสิค 950 บาท++ สำหรับ 2 ท่าน
  • ชุดเซนต์ รีจิส 1,050 บาท++ สำหรับ 2 ท่าน
  • ชุดเซนต์ รีจิส รอยัล 6,400 บาท++ สำหรับ 2 ท่าน

หมายเหตุ ทุกวันจันทร์ – วันอาทิตย์

จิตราวดี ตั้งตระกูล ปองสงวน จีระเดชากุล ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายสื่อสารการตลาดเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ159 ถ. ราชดำริ กรุงเทพฯ 10330 159 ถ. ราชดำริ กรุงเทพฯ 10330
โทร 02 207 7799 โทร 02 207 7735
อีเมล์ jittrawadee.tangtrakul@stregis.com อีเมล์ pongsanguan.jiradechakul@stregis.com

Related contents:

You may also like...