นิทรรศการศิลปกรรม ครั้งที่ 5

อ.ชาลี สดประเสริฐ ประธานชมรมจิตรกรวันหยุดแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.2510 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอนผู้ที่สนใจในงานศิลปะแต่ไม่ได้เรียนในสถาบันโดยตรง ไม่มีโอกาสได้เรียนรู้หลักการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ซึ่งได้เปิดสอนมาเป็นเวลา 45 ปี แล้ว โดยมีหลักการว่า “สอนให้เขียนรูปเป็นและดูศิลปะเป็นเพราะการสร้างสรรค์งานศิลป์ ถ้ามีหลักตั้งแต่แรกก็จะต่อยอดเองได้”

“นิทรรศการศิลปกรรม ครั้งที่ 5” เป็นการนำผลงานจิตรกรรมของสมาชิกชมรมฯ มาจัดแสดงเพื่อต้องการถ่ายทอดผลงานให้ผู้ที่ชื่นชอบในงานศิลปะได้ชื่นชม โดยใช้งานศิลป์เป็นสื่อกลางในการแสดงออกและเป็นการสะท้อนแนวคิดทางสุนทรียศาสตร์แบบหลากหลายลีลา ตามรูปแบบที่ตนเองถนัดในการสร้างสรรค์ผลงาน

ขอเชิญชม “นิทรรศการศิลปกรรม ครั้งที่ 5” ผลงานของ ชมรมจิตรกรวันหยุดแห่งประเทศไทย ระหว่าง วันที่ 5 – 31 ตุลาคม ศกนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.00 น. ณ บริเวณลานนิทรรศการ ชั้น 3 ของโรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ รายได้จากการจำหน่ายภาพบางส่วนบริจาคสมทบทุนองค์กรการกุศล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
ณิชยา ชัยวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ณัฐมณญ์ ธรรมธาดา ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์
สมเกียรติ อินทร์สวา เจ้าหน้าที่ประสานงานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2653 9000 ต่อ 5020-1

Related contents:

You may also like...