ไวน์ของไร่พีบีวัลเล่ย์ฯ รางวัลประกวดไวน์ในงาน AWC Vienna 2012

พีบีวัลเล่ย์ เขาใหญ่ไวน์เนอรี่ ได้ส่งไวน์เข้าร่วมประกวดในงาน AWC Vienna 2012 ซึ่งเป็นงานประกวดไวน์นานาชาติที่เป็นที่รู้จักและยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปี 2012 และไวน์ของพีบีวัลเล่ย์ฯ ได้รับรางวัลประเภทเหรียญเงิน (Silver Medal) 1 ชนิด คือ ไวน์แดงภิรมย์ เขาใหญ่ รีเสิร์ฟ เทมปรานิลโญ 2010 ส่วนไวน์แดง พีบี เขาใหญ่ รีเสิร์ฟ ชีราส 2009  และ ภิรมย์ เขาใหญ่ รีเสิร์ฟ ชีราส-ดอร์นเฟลเดอร์ 2010 ได้ตราประทับการันตี (A Seal of Approval)  ในงานดังกล่าว มีไวน์ที่ถูกส่งประกวด ทั้งหมด 11,514 ชนิดจาก 37 ประเทศ  ซึ่งไวน์พีบี เขาใหญ่ฯ ของเราได้รับรางวัลเหรียญเงินและได้ตราประทับการันตี แสดงให้เห็นว่าไวน์ของเรามีคุณภาพชั้นเยี่ยมระดับมาตรฐานสากล ทั้งรสชาติ กลิ่น สี ซึ่งผลิตโดยไวน์เมกเกอร์คนไทย  คุณประยุทธ เปียงบุญทา และคุณจุลพีระ สายตระกูล  ทำให้ไวน์ไทยเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลก เป็นความสำเร็จของการพัฒนาอุตสาหกรรมไวน์ไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ

Congrats to PB Valley for winning awards from AWC Vienna 2012

AWC Vienna is officially approved by the European Union to organize wine competitions for the purpose of granting awards; it is the largest officially recognized wine competition in the world . PB Valley Khao Yai Winery was participating in the AWC Vienna 2012 and won a Silver Medal for its Tempranillo and a Seal of Approval for its Shiraz and Shiraz-Dornfelder. There are 11,514 wines from 1,760 producers coming from 37 nations were competing in the event, PB Valley had shown the world potential of Thai wine industry to the eyes of the world

Silver Medal : Pirom Khao Yai Reserve, Tempranillo 2010

A Seal of Approval : PB Khao Yai Reserve, Shiraz 2009 and Pirom Khao Yai Reserve Shiraz-Donfelder 2010

กรุณาติดต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท กลุ่ม พีบี พาร์ทเนอร์ส
คุณวราภรณ์ , คุณณัฏฐนิช โทรศัพท์ 02-262-0030 # 283, 300 โทรสาร 02-262-0029
Email : Nutthanit@khaoyaiwinery.com and Waraporn.s@pb-partners.com

Related contents:

You may also like...