เทิดไท้มหาราชินี ราตรีกฤตานุสรณ์

ฯพณฯ ม.ร.ว.เทพกมล เทวกุล องคมนตรี และ คุณหญิงขวัญตา เทวกุล ให้เกียรติเป็นประธานในงานลีลาศการกุศล “เทิดไท้มหาราชินี ราตรีกฤตานุสรณ์” เพื่อนำรายได้สนับสนุนการศึกษาบุตร ธิดา ทหาร ตำรวจ และอาสาสมัคร ที่ปฎิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศชาติจนเสียชีวิต หรือ พิการทุพพลภาพ ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท 22 เมื่อเร็ว ๆ นี้

สำหรับบรรยากาศงานในค่ำคืนที่ผ่านมา คับคั่งไปด้วยบรรดาแขกผู้เกียรติที่มาร่วมงานบุญกันอย่างมากมาย อาทิ คุณหญิงแจ่มใส ศิลปะอาชา, ปิยะบุตร ชลวิจารณ์, ดร.สิริลักษณ์ ศัลยศิริ, วิชัย ตันตราธิวุฒิ, พรเสก-ลาลีวรรณ กาญจนจารี ฯลฯ พร้อมกับจัดกิจกรรมพิเศษการกุศลต่าง ๆ มากมาย อาทิ การขับร้องเพลงไทย/สากล , เดินแบบการประมูลเครื่องเพชร, การแสดงนาฎยกรรมแสงเงาคณะคิดบวกสิปป์, การแสดงโชว์ลีลาศ โดยแขกกิตติมศักดิ์ ฯลฯ

มูลนิธิกฤตานุสรณ์ฯ ได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2523 เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยพระชนมายุครบ 4 รอบพระชันษา ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อส่งเสริมพระราชกรณียกิจอันเป็นสาธารณประโยชน์ และถวายเป็นพระราชกุศล มีวัตถุประสงค์ให้ทุนการศึกษา ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และวิชาชีพต่าง ๆ แก่บุตรของสมาชิกสายใจไทย ซึ่งประกอบด้วย ทหาร ตำรวจ และอาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศชาติ จนต้องเสียชีวิต หรือพิการทุพพลภาพ เพื่อสนองบำรุงขวัญ และให้กำลังใจบุคคลดังกล่าว ที่ได้เสียสละความสุข ยอมเสี่ยงภัยอันตราย ต่อชีวิต เพื่อพิทักษ์รักษาผืนแผ่นดินไทยให้มีความสงบสุขร่มเย็น

งานนี้ได้…นอกจากจะได้สนุกสนานกันอย่างเต็มอิ่มแล้วยังได้บุญกับบ้านกันอย่างถ้วนหน้า…. ผู้มีจิตศรัทธาที่จะร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ กรุณาติดต่อที่โทร. 081-829-1044 หรือ 02-628-5988, 02-280-1452 แฟกซ์ 02-628-5989

**********************************************************************
จรรยา หาญสุวณิช ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ศุภรานันทน์ พันธุ์ชูจิตร ประชาสัมพันธ์และสังคม
วันชัย จารุพักติ ประชาสัมพันธ์อาวุโส
อรปวีณ์ กิตติพงศ์ ประชาสัมพันธ์
โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท 22
โทร. 02-261-9300 ต่อ 5938

Related contents:

You may also like...