เปิดแล้ว!!


อรนลิน โลจนะโกสินทร์ (ที่ 4 จากซ้าย) รองประธานกรรมการ และผู้อำนวยการการตลาด สถาบันความงาม “เดอมาสเตอร์” จัดงานเปิดตัว “เดอมาสเตอร์” (Dermaster) สถาบันความงามครบวงจรระดับเวิลด์คลาสแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ใช้ศาสตร์ ความเข้าใจ และประสบการณ์ ผสมผสานกันเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โดยมี ม.ร.ว.ศรีคำรุ้ง ยุคล, จุฬาลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล, วราวุธ เลาหพงศ์ชนะ และพลพัฒน์ อัศวะประภา ร่วมงาน ณ สถาบันความงาม “เดอมาสเตอร์” ซ.สุขุมวิท 63
*****************************************************************
ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ บริษัท พริสไพออริตี้ จำกัด โทร. 0-2662-5477-8
ปิติยา คิดชอบ (มด) โทร. 08-7367-4447, email : pitiya@prispriority.com
พิมลทิพ สินคีรีรัตน์ (เฟิร์น) โทร. 08-6355-9995, email : pimontip@prispriority.com

Related contents:

You may also like...