คุณหญิงอิสริยาภรณ์ ปัญจมานนท์

pui2

คุณหญิงอิสริยาภรณ์ ปัญจมานนท์ ภริยา รองสมุหราชองครักษ์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 

ปฐมบทคุณหญิงอิสริยภรณ์
คุณหญิงอิสริยาภรณ์ ปัญจมานนท์ เป็นบุตรีของนายกานต์ พึ่งบารมี และม.ร.ว.เอื้อมพันธ์ (สุขสวัสดิ์) พึ่งบารมี สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์ จากนั้นไปศึกษาต่อยังประเทศออสเตรเลีย เริ่มงานด้วยการทำงานที่ Thai Airways International Co.LTD. สมรส กับ พลเอกพูลสวัสดิ์ ปัญจมานนท์ รองสมุหราชองครักษ์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีบุตรชายสองคน คือ นายฉันทพัทธ์ ปัญจมานนท์ เคยดำรงตำแหน่งรองทูตพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ ประเทศโปแลนด์ และร้อยเอกปิยะภัทร ปัญจมานนท์ นายทหารยุทธการ ประจำกรมราชองครักษ์

ทางทีมงาน Hi-class มีโอกาสได้พบคุณหญิงอิสริยาภรณ์ ปัญจมานนท์ ในงานแฟชั่น​โชว์ผ้า​ไทย “ราตรีลีลา ภูษา​ไทย” ทางทีมงานเล็งเห็นว่าคุณหญิงเป็นบุคคลที่มีเกียรติประวัติงดงามมาอย่างยาวนาน จึงได้ขออนุญาตนัดสัมภาษณ์คุณหญิงเป็นการส่วนตัวที่โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ อีกครั้งหนึ่ง เพื่อประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมสืบไป

Hi-class : เรียกได้ว่าครอบครัว “ปัญจมานนท์ ถวายงานใต้เบื้องพระยุคลบาทพระราชจักรีวงศ์ด้วยความจงรักภักดี”

ค่ะ เป็นเกียรติแก่เป็นศรีแด่วงศ์ตระกูล เป็นความปลื้มปิติและเป็นสิริมงคลชีวิตอย่างยิ่งค่ะ

Hi-Class  :  ปัจจุบันนี้ยังคงมีหน้าที่รับผิดชอบ
ด้วยความที่เห็นว่าสมเด็จพระนางเจ้าฯทรงรักพสกนิกรจริงๆ อย่างเมื่อครั้งเสด็จภาคใต้ ท่านสังเกตเครื่องใช้ไม้สอยจากย่านลิเภา จึงถามพสกนิกรว่าสามารถนำมาทำเป็นกระเป๋าได้หรือไม่ เมื่อคำตอบคือได้ แต่กว่าจะมาเป็นกระเป๋าถือได้ต้องใช้เวลาในการสานย่านซึ่งบางประหนึ่งเส้นด้ายให้เป็นกระเป๋าขึ้นมา ใบหนึ่งใช้เวลาร่วม 4 เดือน ท่านใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์อุดหนุนสินค้าจากชาวบ้านในราคาแพงๆ เสมือนช่วยพวกเขาให้มีเงินใช้ แล้วมาจำหน่ายในราคาถูกๆ อย่างงานศิลป์แผ่นดินท่านก็เอามา sale ให้คนไทยได้ใช้ของดีราคาถูกค่ะ จึงอาสาเป็นผู้ร่วมเผยแพร่ผลงานศูนย์ศิลปาชีพให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน ซึ่งได้รับผลลัพธ์ที่ดีเกินคาดค่ะ ชาวอิตาเลี่ยน ชาวอเมริกันสนใจมากค่ะ เพราะเป็น handicraft ชาวต่างชาติเขาเองก็ชอบแบบนี้อยู่แล้ว ให้ความสนใจในความสวยงามรายละเอียดของผลงานมาก เช่น ราคาเขาไม่เคยเกี่ยงกันเลยค่ะ

Hi-Class : ด้วยความซาบซึ้งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯที่มีต่อพสกนิกร เป็นเหตุให้คุณหญิงเป็นประธานจัดงานการกุศลอย่างต่อเนื่อง
ค่ะ อยากช่วยแบ่งเบาความเหนื่อยของพระองค์ท่านจริงๆ เพราะเงินที่ท่านได้รับถวาย ท่านนำไปช่วยชาวบ้านอีกต่อหนึ่ง สมเด็จพระนางเจ้าฯทรงเป็นแรงบันดาลใจค่ะ อย่างงานแฟชั่นโชว์ “เส้นสายลายไหมด้วยใจภักดิ์” จัดต่อเนื่อง 2 ปี นำรายได้ถวายมูลนิธิศูนย์ศิลปาชีพ อีกงานก็ประธานงานการกุศล “ชมรมรักษ์และพัฒนาผ้าไทย” นำรายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ โรงเรียนสอนคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ บ้านพักคนชรา และสถานสงเคราะห์อีก 2 แห่ง ฯลฯ ปี 2554 เป็นประธานแฟชั่นโชว์ผ้าไทย “ราตรีลีลา ภูษาไทย” จัดโดยสภาวัฒนธรรมเขตวัฒนา และมีโครงการจัดคอนเสิร์ตการกุศลเร็วๆนี้ เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้อยโอกาสทางสังคมไทย

Hi-Class : คุณหญิงมึความเห็นในสังคมปัจจุบันกับอดีตแตกต่างกันอย่างไร
ค่ะ ชอบสังคมที่มีแต่ความผาสุกร่มเย็น ในอดีตสังคมไทยเพื่อนบ้านรู้จักกันหมด ฝากบ้านกันได้ ปัจจุบันต่างคนต่างอยู่ หลงในวัตถุ มุ่งมั่นให้ได้มาเพื่อการยอมรับในสังคม ซึ่งฟุ้งเฟ้อมาก ทุกวันนี้พ่อแม่มุ่งหน้าหาเงินไม่ค่อยมีเวลากันในครอบครัว อยากให้คนยึดมั่นในครอบครัวตนเอง นอกจากครอบครัวก็ควรให้ความสำคัญแก่ ครู วัด ที่จะเกลานิสัยเด็กให้ดีได้ ครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดี และจะดีมากหาเข้าวัดคุยกับพระก็จะได้แง่คิดดีๆในการใช้ชีวิตค่ะ

Hi-Class : สังคมทุกวันนี้ใครรวย ใครมีเงิน ก็ขนานนามให้ว่าเป็น “Hiso”
หลายคนไม่ประมาณตนเอง เพื่อการยอมรับในสังคม คนยอมเป็นหนี้กันมาก เงินเดือนไม่เท่าไรก็ไปผ่อนรถ หรืออื่นๆ ซึ่งเฟ้อมาก ขนบธรรมเนียมดีๆหายไป

Hi-Class : ผ่านอะไรมามากมาย คุณหญิงมองสังคมไทยปัจจุบันอย่างไร
เทคโนโลยีต่างๆเจริญดี จิตใจคนก็เปลี่ยนไป ดาบสองคม อย่างเด็กเล็กๆก็กดเล่นคอมฯได้ สำหรับเยาวชนที่เสพย์สื่อหรืออะไรต่างๆที่เกินวัยที่ควรจะรับรู้ ทำให้เสียได้เหมือนกัน เสียการเรียน เสียคนไปก็มีเยอะค่ะ

Hi-Class : เรียกว่ามีดีและไม่มีคละเคล้ากันไป

ค่ะ นอกจากเทคโนโลยีแล้ว การศึกษาสูงก็ไม่ได้เป็นตราประทับว่าจิตใจจะสูงตาม มารยาทหรือวัฒนธรรมที่ดีงามในสังคมไทยค่อยๆหายไปค่ะ

Hi-Class : แง่มุมที่คุณหญิงต้องการฝากแก่สังคม
ประเทศชาติที่ดำรงอยู่ได้มาอย่างยาวนานเพราะมีกษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาอย่างยาวนานหลายร้อยปี อยากให้ทุกคนยึดมั่นในสถาบันฯอันเป็นที่เทิดทูน ทุกครอบครัวย่อมมีพ่อแม่เป็นที่เคารพ ประเทศชาติย่อมต้องมีองค์ประมุขจุดสูงสุดที่ทุกคนถวายความเคารพเช่นกัน

Hi-Class : แง่คิดในการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน
ทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวาน ความผิดพลาดถือเป็นครูสอนเรา ต้องพยายามไม่ให้เกิดขึ้นอีก ทุกย่างก้าวต้องเต็มไปด้วยความระมัดระวัง


Hi-Class : ในฐานะภริยารองสมุหราชองครักษ์ กับความเป็นมารดาของรองทูตและผู้กอง

ชีวิตการเป็นภรรยานายทหาร เนื่องจากท่านต้องตามเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าฯ เพื่อที่จะให้ท่านไม่ต้องกังวล ก็ดูแลลูกคนเดียวค่ะ เป็นเสมือนพ่อแม่ในเวลาเดียวกัน ท่านจะได้ถวายงานตามเสด็จได้เต็มที่ค่ะ สอนลูกเสมอค่ะว่าไม่ให้ถือตัว ห้ามเย่อหยิ่ง ยโสว่าตนดีกว่าใคร ให้เขานอบน้อมต่อคนทั่วไปค่ะ ให้โอกาสเขาได้เดินตามทางที่เขาชอบเพราะแต่ละคนมีความมุมานะสูง ภาคภูมิใจในตัวลูกทั้งสองคนค่ะ แต่ละเป็นเกียรติเป็นศรีแก่วงศ์ตระกูล อย่างคนโตอยากทำงานต่างประเทศก็ได้ทำงานกระทรวงพาณิชย์อย่างที่เขาตั้งใจ อย่างคนเล็กเขาอยากเป็นทหารก็สอบเข้าได้เอง ทั้งๆที่ในใจคิดว่ามีลูกเป็นหมอสักคนก็ดี (หัวเราะ)

Hi-class : ปลูกฝังลูกทั้งสองท่านอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
ปลูกฝังเรื่องการให้ความสำคัญทางการศึกษาตั้งแต่เยาว์วัย เมื่อเติบใหญ่จะเป็นอะไรก็จะได้ดั่งใจตนต้องการ ซึ่งแต่ละท่านก็มีการตั้งเข็มไว้ตั้งแต่เด็ก ด้วยความที่ทำงานสายการบินจึงได้พาลูกไปทัศนศึกษายังต่างประเทศ จึงให้ความสำคัญเรื่องการรู้ภาษาต่างประเทศสำคัญอย่างยิ่งยวด อย่างคนโตอยากใช้ชีวิตในต่างแดน จึงเลือกกระทรวงการต่างประเทศ แต่การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นเรื่องใหญ่มาก ผู้เข้าสมัครเป็นหมื่นคัดเลือกเพียง 3 คน จึงเข้าทำงานกระทรวงพาณิชย์แทน นอกจากการศึกษาก็เล็งเห็นความสำคัญเป็นอย่างมาก พาบุตรชายออกสังคมพบปะผู้คนในสังคมซึ่งเป็นสังคมอีกระดับหนึ่ง ทำให้พวกเขารู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ มีสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโสกว่า

Hi-Class : เวลาว่างในแบบฉบับปัญจมานนท์
เราจะทานข้าวพร้อมกันทุกวันเสาร์ Family’s day คุณพ่อเล่นเปียนโน คุณแม่ร้องเพลง ลูกๆก็จะเล่นกีต้าร์ ร้องเพลงกัน สนุกสนานค่ะ ครอบครัวเราอบอุ่นค่ะ

คุณหญิงมีความตั้งใจเป็นอย่างมากในการถ่ายภาพ แต่สิ่งที่ทำให้ทีมงานอดถามไม่ได้คือการดูแลรักษาสุขภาพ สังเกตได้จากผิวเนียนละเอียด และใบหน้าดูสดใสอ่อนเยาว์

Hi-Class : ผิวพรรณเปล่งปลั่ง เนียนละเอียด แลดูสุขภาพดี  เพื่อความงามมีทานอะไรเป็นพิเศษ ทราบว่ามีน้ำดื่มสุดมหัศจรรย์
ก็ปกติทั่วไป ไม่ได้พิเศษอะไร ชอบอาหารอิตาเลี่ยน อาหารญี่ปุ่น รับประทานปลาทุกชนิด อาหารหวานชอบมากแต่ไม่ทาน เพราะควบคุมน้ำหนัก งดน้ำอัดลมเพราะส่งผลเสียต่อสุขภาพ แต่จริงๆแล้วชอบมากค่ะ ดื่มน้ำเอ็นไซม์ก็ช่วยให้ผิวพรรณดีและสุขภาพแข็งแรงค่ะ

Hi-Class : lifestyle ของคุณหญิง ทราบว่ามีสีสันและสดใสอยู่เสมอ

(หัวเราะ) งานอาสาศิลปาชีพวันพุธ แนะนำสินค้าศิลปาชีพแก่นักท่องเที่ยว แล้วก็ดูแลตัวเองด้วยค่ะ ทำสปาทุกวันอังคาร ออกกำลังกายด้วยการลีลาศสัปดาห์ละครั้งค่ะ นวดแผนโบราณในทุกวันศุกร์ วันจันทร์ก็สบายหน่อยค่ะซื้อของเข้าบ้านค่ะ

Hi-Class : คุณหญิงมีบุคลิกสง่างาม รักการแต่งกายให้สวยงาม ใครเห็นก็พากันสดชื่น
เป็นคนตามแฟชั่นพอสมควร ชอบนำมาประยุกต์ให้เข้ากับผ้าไหมของไทย ตัดเป็นชุดราตรี ให้ดูดีเหมาะสมกับวัย มีช่างรู้ใจตัดให้มานาน 20 ปี บางทีก็ออกแบบเองบ้าง ก็มีซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปบ้าง แบรนด์โปรดคือ ZARA เพราะลูกอยู่โปแลนด์ เลือกอยู่ในร้านเป็นวันๆ (หัวเราะ) อีกแบรนด์ที่ชอบก็คือ Mark & Spencer ค่ะ

Hi-Class : มีอะไรที่คุณหญิงอยากจะทำแล้วไม่ได้ทำ
จัดแฟชั่นโชว์การกุศลมาหลายครั้งแล้ว สิ่งที่ยังไม่ได้ทำและอยากทำมากคือละครเพลงสากลย้อนยุค เพื่อช่วยเด็กกำพร้า ผู้พิการซ้ำซ้อน ผู้ยากไร้ เคยไปเยี่ยม นำของไปบริจาคเสมอ น่าสงสารมากๆ ก็กำลังฟอร์มงานอยู่น่าจะจัดได้ทันภายในปีนี้ค่ะ

Hi-Class : ทุกวันนี้คุณหญิงมีความสุขมากๆแล้วๆ ซึ่งบุคคลอย่างคุณหญิงเรียกได้ว่าเพียบพร้อม มีอะไรที่ทำให้เป็นทุกข์ได้บ้าง
ทุกคนไม่มีความสุขและทุกข์ที่แท้จริง เราอาจจะคิดว่าเราพอแล้วมีพร้อมทุกอย่าง มีความสุขที่ครอบครัวอยู่บ้านพร้อมหน้าพร้อมตา พอต่างคนต่างออกไปทำงานหรือมีภาระกิจนอกบ้าน ก็เกิดความทุกข์แล้วโดยเฉพาะลูกขับรถกันไปเองเป็นห่วงมาก กลับถึงบ้านเมื่อไรสบายใจเมื่อนั้นค่ะ

pui

*********************************************************************
หลังจากการสัมภาษณ์เสร็จสิ้น ทางทีมงานซาบซึ้งใจมากที่คุณหญิงให้ความเป็นกันเองอย่างมาก บรรยากาศการถ่ายทำเป็นไปด้วยความอบอุ่น สนุกสนาน และมีรอยยิ้มบนใบหน้าที่เต็มไปด้วยความโอบอ้อมอารีของคุณหญิงเสมอ ทราบในภายหลังว่าไม่บ่อยครั้งนักที่คุณหญิงจะให้โอกาสสื่อมวลชน ทางทีมงาน Hi-class กราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้

ขอขอบคุณเจ้าของสถานที่ คุณโศรยา บุนนาต โรงแรมตวันนา สุรวงศ์
*********************************************************************

Related contents:

You may also like...