สานสายใย เพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทย

งานสานสายใย เพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 15 และทุกๆ ปี จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ผู้ที่มาร่วมงานได้ตื่นตาตื่นใจ มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงาน “สานสายใย เพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทย” ประจำปี 2555 โดยงานดังกล่าวมีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 4 กันยายนศกนี้ ณ ศูนย์การค้าเพนนินซูล่า พลาซ่า ถนนราชดำริ เพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลายฝีพระหัตถ์พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยฯ และผลงานคุณภาพ ฝีมือดี ของเหล่าสมาชิกสายใจไทยฯ จัดจำหน่ายอีกด้วยในราคาย่อมเยา อาทิ ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง เครื่องแก้ว เครื่องไม้ เสื้อผ้าลวดลายใหม่ๆ ผลิตภัณฑ์เพ้นท์พู่กันต่างๆ พร้อมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผักสดปลอดสารพิษ ข้าวหอมนิลอินทรีย์ เป็นต้น โดยรายได้จากการขายจะนำเข้าสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยฯ เพื่อช่วยเหลือทหารผู้ทุพพลภาพจากการต่อสู้เพื่อพิทักษ์ความมั่นคงของประเทศชาติ และสงเคราะห์ครอบครัวของเขาเหล่านั้น ให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อสังคม

ปีนี้ความพิเศษของงานคือมีขลุ่ยพิเศษลิมิเต็ดเอดิชั่นจัดจำหน่ายเพียง 500 เลา ซึ่งจัดทำขึ้นในโอกาสเฉลิม พระชนมพรรษา 7 รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยอาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี และได้รับพระราชทานราชานุญาตให้อัญเชิญตราสัญลักษณ์พระนามาภิไธยย่อ สธ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประดับเป็นศิริมงคล สลักลงบนขลุ่ยมอบให้กับมูลนิธิฯ เพื่อมอบให้ผู้บริจาคสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยฯ ในราคาเลาละ 9,999 บาท

***************************************************************
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ บริษัทแม็กซิม่า คอนซัลแตนท์ จำกัด
โทร 0-2619-0429-30 สุจินดา, แสงนภา, นฤมล

Related contents:

You may also like...