ดนตรีคลาสสิกสุดยิ่งใหญ่ในรอบปี “REQUIEM FOR THE MOTHER OF SONGS.”


ไมสโตร สมเถา สุจริตกุล (ที่ 3 จากขวา) ศิลปาธรกิตติคุณ มูลนิธิมหาอุปรากรกรุงเทพ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.สมปอง สุจริตกุล (ที่ 3 จากซ้าย) อดีตเอกอัครราชทูตไทย และดร.นฎาประไพ สุจริตกุล (ที่ 2  จากซ้าย) ร่วมชมการแสดงดนตรีคลาสสิกรอบปฐมทัศน์ของโลกในประเทศไทย REQUIEM FOR THE MOTHER OF SONGS” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ในฐานะที่ทรงเป็น “พระอุปถัมภ์แห่งดนตรีคลาสสิกไทย” ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

*****************************************************************
บริษัท นิโอ ทาร์เก็ต จำกัด
ชวัลวิชช์ โค้ว
โทร.02-631-2290-5 ต่อ 317

Related contents:

You may also like...