แก่นแห่งชีวิต

ชีวิตอาจมียุ่งยาก เหนื่อย ท้อบ้าง ล้าบ้างในบางเวลา หากแต่เรายังเข้าใจการดำเนินไปของชีวิต และมองเห็นจุดหมายปลายทางที่ใจต้องการอย่างชัดเจน ความสวยงามบนโลกใบนี้จะเกิดทันที่ที่เราลุกจากเตียงในแต่ละวัน สิ่งสำคัญที่สุดใช้การใช้ชีวิตคือการปฏิบัติ ปฏิบัติตัว ปฏิบัติตน ปฏิบัติใจ ในทางที่ดีไม่เบียดเบียน ไม่ว่าจะคนหรือสัตว์ก็ตาม ทำอะไรโดยที่ไม่ให้ผู้อื่นเดือดร้อน โลกนี้ก็จะน่าอยู่ขึ้น

ในทางพระพุทธศาสนา พ่อแม่คือพระอรหันต์ของลูก “ผู้ที่ปฏิบัติถูกต้องในพ่อแม่ของตน ย่อมมีความสุขความเจริญ ส่วนผู้ที่ผิดในท่านทั้งสอง ย่อมมีแต่ความทุกข์และความเสื่อม” คนไทยนับถือพระพุทธศาสนา มงคลชีวิตข้อที่ 11 พระพุทธเจ้าตรัสว่า “การบำรุงเลี้ยงพ่อแม่เป็นมงคลอย่างสูงสุด คือเป็นความเจริญก้าวหน้าในชีวิตได้มาก” โปรดหันหลังไปดูสักนิด สังคมปัจเจกชนทุกวันนี้ หลายคนมุ่งหน้าเสาะแสวงหาในสิ่งที่เป็นรูปธรรม บ้าน รถ ชื่อเสียง ทรัพย์สิน เพื่อความโก้หรูและยกระดับตนเองขึ้นมา ไม่มีแต่เวลาจะฉุกคิดถึงสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดนั่นคือครอบครัว บางคนให้ความสำคัญกับคนนอกบ้านมากกว่าสมาชิกในครอบครัวตนเอง เกิดช่องว่างในครอบครัว ร้ายไปกว่านั้นคือ ภาพคนชราในบ้านพักคนชรา ข้าพเจ้าเห็นแล้วสลดใจเป็นอย่างมาก

พ่อกับแม่ที่เลี้ยงเรามา เวลาของท่านเสมือนน้ำซึมบ่อทรายที่จะลาเราไปอยู่ในไม่ช้านี้ บางครอบครัวพ่อแม่มีลูก 5-6 คน ซึ่งท่านฟูมฟักมาตั้งแต่เล็กแต่น้อย สองคนเลี้ยงลูกทุกคนได้ แต่พอลูกเติบใหญ่ ลูก 5-6 คนเลี้ยงพ่อแม่สองคนไม่ได้ ที่กล่าวมานี้คือนามธรรมสิ่งที่ไม่เป็นรูปร่าง จับต้องไม่ได้ แต่สัมผัสได้ ด้วยใจและสำนึกที่ดี ว่าเป็นสิ่งที่ตนต้องเลี้ยงดูท่านตอบ
เป็นเรื่องที่ไร้แก่นสารสิ้นดี ยิ่งกว่าละคร ที่จะให้ความสำคัญกับพระอรหันต์ของลูกในวันเกิดของใครคนใดคนหนึ่ง ในทุกๆวันเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ของพ่อแม่เราได้เสมอ พระคุณของพระอรหันต์ในบ้านยากที่จะพรรณนาได้หมด หากคุณเป็นหนึ่งในผู้ที่ละเลยต่อความสำคัญของครอบครัว ยังไม่สายที่จะกระชับความสัมพันธ์ เพราะเมื่อถึงเวลาที่ไม่มีท่านบนโลกนี้แล้ว คุณจะกลายเป็นผู้ที่ละทิ้งพระอรหันต์ในบ้าน

TEXT :- Porsche Kittisak k

*************************************************

Image from :- http://www.galwaybayhotel.net/family-hotel-galway.html

Related contents:

You may also like...