ANNA SUI


ANNA SUI ยืนยันเอกลักษณ์ความเป็นแบรนด์ผ่านกลีบกุหลาบและผีเสื้อ ในแว่นตากันแดดคอลเลคชั่นใหม่ มีการสลักลวดลายเพื่อเพิ่มความคลาสสิกและเอกลักษณ์ฺ รวมทั้่งแว่นนี้มีความพิเศษคือเป็นเลนส์ที่สามารถปรับให้เข้ากับสถานที่ที่คุณอยู่ได้ ไม่ว่าจะเป็นกลางแจ้งหรือในอาคาร

Brand : Anna Sui
Collection : Luxury spectacles
Website : www.annasui.com

Related contents:

You may also like...