สังสรรค์กลุ่มนายธนาคารอาวุโส ณ ห้องอาหารจีน ซิลเวอร์เวฟส์ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

ยศ เอื้อชูเกียรติ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน และสังสรค์ประจำเดือนของกลุ่มนายธนาคารอาวุโส ณ ห้องอาหารจีนซิลเวอร์เวฟส์ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ในบรรยากาศสนุกสนานและเป็นกันเอง

ในภาพ: (นั่งจากซ้าย) ทิพย์สมาตย์ ณ เชียงใหม่, ปกรณ์ ทวีสิน, บรรยงค์ ล่ำซำ, ยศ เอื้อชูเกียรติ, ชาตรี โสภณพนิช, ดำรงค์ กฤษณามระ และ สุเจตน์ เสกสรรค์

(ยืนจากซ้าย) ปิยะบุตร ชลวิจารณ์, ทำนุ หวั่งหลี, วิเชียร เตชะไพบูลย์, เดชา ตุลานันท์, ขรรค์ ประจวบเหมาะ,เสฐียร เตชะไพบูลย์ และ สรดิษ วิญญรัตน์

 

Related contents:

You may also like...