แบงก์ออฟไช​น่า เดินเครื่อ​งรุกธุรกิจ​ไทยอย่างต่​อเนื่อง ล่าสุดจับมื​อ 9 บลจ.ชั้นนำ

ธนาคารแห่งประเทศจีนจำกัด สาขากรุงเทพมหานคร (แบงก์ออฟไชน่า) เดินหน้าขยายฐานธุรกิจในเมืองไทยอย่างต่อเนื่อง เปิดตัวฝ่ายธนบดีธนกิจ (Prestigious Wealth Management) เพื่อขยายบริการทางการเงินให้หลากหลาย โดยเฉพาะการเพิ่มทางเลือกในการบริหารการเงินและการลงทุน ให้กับกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ ล่าสุดจับมือ 9 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมชั้นนำ เพื่อเป็นผู้สนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งเป้าเบื้องต้นมียอดธุรกรรมปีนี้กว่า 1,500 ล้านบาท

มร.ซือ จิน ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศจีน จำกัด สาขากรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ธนาคารได้เปิดตัวฝ่ายธนบดีธนกิจหรือ Prestigious Wealth Management อย่างเป็นทางการ เพื่อรองรับการขยายการให้บริการทางการเงินให้หลากหลาย รวมถึงเป็นการเพิ่มทางเลือกในการบริหารการเงินให้กับกลุ่มนักลงทุนและสถาบันในประเทศไทย โดยมีการพัฒนาระบบการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุน รวมถึงมีการเตรียมผู้ชำนาญการบริหารการลงทุนคอยแนะนำการลงทุนให้กับลูกค้าด้วย และล่าสุดธนาคารได้ร่วมลงนามเป็นผู้สนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนกับ 9 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมชั้นนำ ซึ่งตั้งเป้าในการสร้างธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคารในปีนี้ไว้ประมาณ 1,500 ล้านบาท

ก่อนหน้านี้ธนาคารแห่งประเทศจีน สาขากรุงเทพ ได้เปิดตัวแผนการรุกธุรกิจลูกค้ารายย่อยไปแล้ว ซึ่งขณะนี้ก็พร้อมแล้วที่จะเดินหน้าให้บริการกับลูกค้ารายใหญ่ หรือกลุ่มผู้ลงทุนด้วย ซึ่งฝ่ายธนบดีธนกิจที่ตั้งขึ้นมานี้ จะช่วยกลุ่มลูกค้าผู้ลงทุนในด้านการดูแลทางการเงิน รวมไปถึงการช่วยแนะนำการลงทุน ภายใต้ระบบสากลที่ธนาคารได้นำมาใช้ รวมไปถึงการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมและสร้างผลประโยชน์อย่างยั่งยืน ภายใต้การให้ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน และบริการจากเจ้าหน้าที่ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนอย่างมืออาชีพ ทั้งธุรกรรมด้านเงินฝาก ที่จะช่วยนำเสนอช่องทางที่ให้อัตราผลตอบแทน ดอกเบี้ย และสิทธิประโยชน์ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า ทั้งบัญชีสกุลเงินบาทและสกุลเงินตราต่างประเทศ

 

 

 

 

นอกจากนี้ในด้านธุรกิจการลงทุนในกองทุนรวม ที่จะนำเสนอแนวทางในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน ให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับนักลงทุน ภายใต้ความต้องการลงทุนที่แตกต่างกัน รวมถึงการจัดสรรการลงทุนที่เหมาะสม และมีกระบวนการวางแผนทางการเงินที่แตกต่างกันไปตามความต้องการของลูกค้า ที่มีวัตถุประสงค์ในเรื่องผลตอบแทนและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันไป เป็นต้น

นายพาน ซินหยวน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศจีน สาขากรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สำหรับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมชั้นนำ ที่ธนาคารแห่งประเทศจีนมีการร่วมลงนามความร่วมมือ เพื่อเป็นตัวแทนในการสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุน ทั้ง 9 แห่ง ได้แก่ บลจ.ไทยพาณิชย์, บลจ.เอ็มเอฟซี, บลจ.กรุงศรี, บลจ.อเบอร์ดีน, บลจ.แอสเซท พลัส, บลจ.แมนูไลฟ์, บลจ.ฟินันซ่า, บลจ.ทิสโก้ และบลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์.

“การเปิดบริการฝ่ายธนบดีธนกิจ หรือหน่วยบริหารความมั่งคั่งของลูกค้าผู้ลงทุนในครั้งนี้ เพื่อรองรับการให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าระดับบน พร้อมกับเพิ่มทางเลือกในการบริหารการเงินให้มากขึ้นร่วมไปถึงการที่จะนำผลิตภัณฑ์การลงทุนจากประเทศจีนเข้ามาเสริมอีกด้วยในอนาคต ซึ่งปัจจุบันกลุ่มลูกค้าผู้ลงทุนไทยเชื้อสายจีน และนักธุรกิจชาวจีนที่เป็นลูกค้าของธนาคารก็มีอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดเพื่อสร้างความสนใจ และเพื่อรองรับเป้าหมายทางธุรกิจเบื้องต้น ธนาคารได้เตรียมสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้า อาทิ ค่าธรรมเนียมการทำวีซ่าประเทศจีน การตรวจสุขภาพ และผู้ชำนาญการบริหารจัดการการลงทุน เป็นต้น สำหรับผู้ที่สนใจด้านการลงทุน สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. 02-286-1010 ต่อ 2703, 2704, 2706, 2707 หรือที่ธนาคารแห่งประเทศจีนทุกสาขาทั่วประเทศ” นายพาน ซินหยวน กล่าว

 

 

Related contents:

You may also like...