arom:D อะคาเดมิค สปา ก้าวแรกกับบทบาทพร้อมรับ AEC

arom:D อะคาเดมิค สปา สปาเพื่อการเรียนรู้แห่งแรกของโลกได้เปิดตัวขึ้นใจกลางย่านสีลมภายในอาคาร บันดารา สวีท ภายใน arom:D อะคาเดมิค สปา ตกแต่งแบบร่วมสมัยด้วยเฟอร์นิเจอร์ขนาดกะทัดรัด เน้นโทนสีส้มที่อบอุ่นสดใส นอกจากการให้บริการด้านสปา arom:D ยังเป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้ โดยมีหลักสูตรทั้งระยะสั้นและระยะยาวรวมถึงเวิร์คชอปให้กับผู้ที่สนใจด้านสปาและสุขภาพ เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่หันมาใส่ใจสุขภาพของตนเองและคนใกล้ชิดมากขึ้น

 

arom:D ถูกสร้างสรรค์เพื่อให้เป็นสปาสำหรับการเรียนรู้แห่งแรกของโลกซึ่งมาจากแรงบันดาลใจที่ต้องการสร้างสรรค์นวัตกรรมสปาไทยในแนวคิดใหม่ ที่สามารถเข้าถึงวิถีชีวิตของคนสมัยใหม่ได้และ สามารถเข้าสู่การแข่งขันในการเปิดการค้าเสรีในปี 2558 arom:D อะคาเดมิค สปา จึงได้พัฒนาสปาเพื่อการเรียนรู้ นอกจากจะเป็นสปาเพื่อให้ลูกค้าได้ศึกษาความรู้ในการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืนแล้ว arom:D อะคาเอมิค สปา ยังเปิดโอกาสให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการสัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการทำสปาที่มุ่งเน้นการสร้างสุขภาพทางอารมณ์ที่ดีให้กับตนเอง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของ arom:D ในการสร้างสรรค์สุขภาพองค์รวมอย่างยั่งยืนและเรียนรู้จากประสบการณ์การเดินทาง

โดยแบรนด์ arom:D มีจุดเด่นตรงที่เน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอย่างยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมการสร้างสุนทรียภาพการใช้ชีวิตตามอารมณ์ ผสมผสานการดูแลสุขภาพตามศาสตร์ของอายุรเวชของอินเดีย การแพทย์แผนไทยและศาสตร์ของตะวันตก เช่น การใช้คริสตัลบำบัดและสีบำบัด เพื่อสร้างความสมดุลทางอารมณ์ โดย arom:D ได้เลือกใช้สีทั้ง 7 เชื่อมโยงกับคริสตัล 7 สี เพื่อใช้ในการบำบัดอารมณ์ที่ถูกแบ่งเป็น 7 อารมณ์พื้นฐานของมนุษย์ ดังนี้ สีแดง – Active เพิ่มพลังและความมีชีวิตชีวา สีส้ม – Joy สร้างความรื่นรมย์   , สีเหลือง – Light ช่วยให้รู้สึกเบาสบายพร้อมขจัดสารพิษ  สีเขียว – Love ช่วยสร้างความรู้สึกอบอุ่น สมดุลทางอารมณ์, สีฟ้า – Cool ความเย็นสบาย สีคราม – Dream ความสงบผ่อนคลาย สีม่วง – Awakening การกระตุ้นประสาทสัมผัสให้ตื่น

 

arom:D ถูกวางตัวให้เป็นสปาไทยแห่งแรกที่ลูกค้าสามารถมีส่วนร่วมในการแบ่งปันการส่งเสริมการสร้างสุขภาพจิตที่ดีให้กับเยาวชนไทย โดยเน้นเรื่องการพัฒนาด้านความฉลาดทางอารมณ์ arom:D มีเป้าหมายชัดเจนที่สนับสนุนโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินหรือกิจกรรมอื่น ๆ โดยลูกค้าสามารถมีส่วนร่วมได้เพราะ 5% ของรายได้จากธุรกิจ arom:D บริจาคให้กับโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพทางอารมณ์ของเด็กและเยาวชนไทย

 

arom:D อะคาเดมิค สปา ถือเป็นนวัตกรรมทางแนวคิดที่ออกแบบมาเพื่อรองรับบทบาทที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC (ASEAN Economic Community) ในแง่ธุรกิจบริการหรืออุตสาหกรรมสปา แนวทางของ arom:D จะช่วยเข้ามาสนับสนุนการท่องเที่ยวของภูมิภาคเอเชีย ในฐานะต้นแบบในการวางระบบการบริหารการจัดการเพื่อรองรับมาตรฐานสปาของเอเชีย รวมทั้งยังเป็นต้นแบบในการสร้างระบบธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยเน้นการท่องเที่ยวที่ลูกค้าจะได้สัมผัสศาสตร์สุขภาพแขนงใหม่ ๆ และได้แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของทั้งนักท่องเที่ยวและชุมชนท้องถิ่น

 

สุนัย วชิรวราการ ประธานกรรมการบริษัทสปาโนเวเตอร์และผู้ก่อตั้ง arom:D อะคาเดมิค สปา กล่าวว่า “เมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีการปฏิบัติอย่างเป็นทางการ แน่นอนว่าย่อมมีผลกระทบทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวโดยตรง การท่องเที่ยวภายในประเทศจะถูกปรับให้เป็นระดับภูมิภาคมากขึ้น คนส่วนใหญ่อาจมองว่าเป็นการเปิดให้มีคู่แข่งมากขึ้นแต่ผมกลับมองว่าหากภาคธุรกิจต่าง ๆ สามารถเชื่อมโยงให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ เราจะสามารถสร้างความแข่งแกร่งอย่างยั่งยืนให้กับประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออเฉียงใต้ได้ดียิ่งขึ้น และหากเราสามารถปรับธุรกิจให้ได้มาตรฐานในระดับสากล ประเทศไทยจะสามารถเพิ่มโอกาสการลงทุนในระดับภูมิภาคได้เป็นอย่างดี”

 

“ส่วนแนวทางในอนาคตของ arom:D เราจะเป็นสปาเพื่อการเรียนรู้แห่งแรกของโลก และเป็นสปาไทยที่ต้องการขยายบริการสปาไทยรูปแบบใหม่ให้ลูกค้าได้รู้จัก เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ของสปาไทยให้ลูกค้าได้เรียนรู้สปาไทยแบบแท้จริง” สุนัยกล่าว

Chutharat Manipantee   chutarat@spanovator.com

Related contents:

You may also like...