ไทยพาณิชย์​ให้การสนับ​สนุนธุรกิจ​โรงไฟฟ้าพลั​งงานแสงอาทิ​ตย์แก่กลุ่​มบริษัทซัน​เอดิสัน

นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์ นายวรวิทย์ โพธิสุข  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจในประเทศ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป และ Mr. Ahmad Chatila กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MEMC Electronic Materials, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ กลุ่มบริษัทซันเอดิสัน ได้เข้าร่วมในพิธีลงนามซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement) กิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ SPP5 ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ด มีกำลังการผลิตขนาด 8 MW ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจพลังงานหมุนเวียนยังคงเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจหลักที่ธนาคารให้ความสำคัญ โดยธนาคารได้สนับสนุนเงินกู้และได้รับเลือกให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินกับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทยอีกหลายโครงการ

โครงการSPP5 จัดเป็นโครงการล่าสุดต่อจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ SPP2, SPP3 และ SPP4 ที่กลุ่มบริษัท SunEdison ได้บรรลุข้อตกลงซื้อขายหุ้นร่วมกับ เอ็กโก กรุ๊ป โดยมีธนาคารเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้นในวงจำกัด (Private Placement) การบรรลุข้อตกลงซื้อขายหุ้นในครั้งนี้   ถือเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความมุ่งมั่นของธนาคารในการให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจรในรูปแบบuniversal banking แก่เอ็กโก กรุ๊ป และกลุ่มบริษัท SunEdison ซึ่งถือเป็น strategic clients ที่สำคัญของธนาคาร และเป็นการตอกย้ำถึงความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยธนาคารไทยพาณิชย์ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการด้วยวงเงิน 830 ล้านบาทในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ SPP5

 

————————————————————–

 

SCB Supports SunEdison Group Solar Power Plant Project

 

Mr. Kittiphun Anutarasoti , Siam Commercial Bank First Executive Vice President, Corporate Banking Division; Mr. Voravit Potisuk , Electricity Generating PCL (EGCO) Senior Executive Vice President, Business Development-Domestic; and Mr. Ahmad Chatila , President and CEO, MEMC Electronic Materials, Incorporated (parent company of the SunEdison Group of companies), jointly sign a share purchase agreement for 8 Megawatt SPP 5 Solar Power Plant, located in Roi Et. SCB views renewable energy segment as one of its strategic focus area.. SCB has been selected as financial advisor and provides project financing facilities to a number of Thailand’s renewable energy projects.

Following SPP2, SPP3, and SPP4 SPP5 transaction between SunEdison Group and EGCO concluded on private placement basis, with SCB as the M&A financial advisor. This latest transaction affirms SCB’s commitment as a total-solution provider to EGCO and SunEdison Group under its universal banking platform.  The transaction demonstrates SCB’s continuing success in renewable energy.  SCB also provides SPP 5 with financial support of THB 830 million for the project development.

PR SCB Group <prscbgroup@scb.co.th

Related contents:

You may also like...