Untitled Document
 
 
 
 
 
   
 
    หน้าแรก  >  COLUMNIST-KRIENGSAK   >  ผู้นำกับสัมพันธภาพ

   

เคนเนธ แบลนชาร์ด (Kenneth Blanchard) นักธุรกิจอเมริกัน ที่ปรึกษา วิทยากร และผู้พัฒนาทฤษฎีด้านภาวะผู้นำที่มีชื่อเสียง ได้ให้ข้อสรุปเกี่ยวกับผู้นำที่ประสบความสำเร็จไว้ว่า“กุญแจความสำเร็จของภาวะผู้นำในทุกวันนี้ อยู่ที่การมีอิทธิพลโน้มน้าวใจ มิใช่การมีอำนาจ” 
แฮร์รี่ ฮัมฟรีย์ส (Harry E. Humphreys) นายกเทศมนตรี เมืองสกาสเดล นิวยอร์ก ปี ค.ศ.1948 ได้กล่าวไว้อย่างน่าฟัง “เราควรเชื่อมั่นในพนักงานของเรา ความเชื่อมั่นเป็นรากฐานของมิตรภาพ ถ้าเราหยิบยื่นไปให้ เราจะได้รับกลับมา หากบุคคลในตำแหน่งจัดการ ตั้งแต่ระดับซูเปอร์ไวเซอร์ถึงระดับประธานบริษัทรู้สึกว่า พนักงานไม่ดีเท่ากับตัวเขา หรือสงสัยว่าพนักงานกำลังคิดไม่ซื่อกับตน บุคคลเหล่านี้บกพร่องในคุณสมบัติการเป็นผู้นำคน (human leadership) - หรือเรียกได้ว่าปราศจากมิตรภาพ (human friendship)”
คำกล่าวข้างต้นสะท้อนความจริงประการหนึ่ง นั่นคือ ผู้นำที่ประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนทีมงานสู่เป้าหมาย กลับไม่ใช่ผู้นำที่ “ใช้อำนาจ” แต่เป็นผู้นำที่ “สร้างสัมพันธภาพ” ได้มากกว่า
การก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำ ไม่ว่าในระดับใด อาจมาด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน แต่เมื่อสวมบทบาทนี้แล้ว คุณสมบัติสำคัญประการหนึ่งที่ผู้นำที่ดีจำเป็นต้องมี นั่นคือ การเห็นคุณค่าของการสร้างสัมพันธภาพระหว่างเรา กับ ผู้ร่วมงาน รวมถึงบุคคลอื่น ๆ ที่ต้องข้องเกี่ยวด้วย
เป็นความจริงที่ว่า การใช้อำนาจสั่งการมักไม่ได้นำมาซึ่งการเชื่อฟังและกระทำตาม มากเท่ากับการสร้างสัมพันธภาพจนเอาชนะใจ การเห็นคุณค่าของทีมงาน การให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกัน จนทีมงานยินดีทำงานด้วยความเต็มใจ
ทว่า..น่าแปลกที่ในโลกการทำงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กลับพบว่า คนที่ต้อง “นำผู้อื่น” จำนวนไม่น้อย ไม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้
บุคคลที่อยู่ในบทบาทผู้นำ ผู้บริหารจำนวนไม่น้อย กลับมุ่งใช้อำนาจสั่งการ โดยไม่เปิดโอกาสให้ทีมงานแสดงความคิดเห็น หรือแสดงความไม่เชื่อมั่น ไม่ไว้วางใจ เกิดความรู้สึกระแวงสงสัย ทั้ง ๆ ที่ในความเป็นจริง การแสดงออกเช่นนี้ของผู้นำ ยิ่งเท่ากับเป็นการทำลายอนาคตของตน และองค์กรลง
ดังนั้น หากเราต้องการเป็นผู้นำที่ดีและประสบความสำเร็จ เรื่องหนึ่งที่เราต้องพัฒนานั่นคือ การสร้างสัมพันธภาพ
จำไว้ว่า ผู้นำที่ดีจำเป็นต้องเป็นมิตรที่ดีของทีมงานด้วย ผู้นำจึงควรสร้างสัมพันธภาพเชิงบวกระหว่างหัวหน้างานและทีมงานแต่ละคน
การสร้างความสัมพันธ์อันดีต้องเริ่มจาก...ความจริงใจ เราต้องปรารถนาจะหยิบยื่นมิตรภาพให้กับผู้ร่วมงานอย่างจริงใจ ตามด้วยการแสดงออกที่สะท้อนความจริงใจของเรา อาทิ
เอาใจใส่ เราต้องไม่เพียง “รู้จัก” ทีมงาน แต่ต้อง “เข้าใจ” ในความแตกต่างของผู้ร่วมแต่ละคน ทั้งบุคลิกลักษณะ นิสัย นอกเหนือจากความรู้ความสามารถ บทบาทหน้าที่ และให้ความเอาใจใส่แม้ในเรื่องที่ดูเหมือนเล็กน้อย ทั้งในเรื่องชีวิตครอบครัว ชีวิตประจำวัน ชีวิตอนาคต และสนใจในงานของทุกคน ไม่ละเลยแม้งานเล็ก ๆ ที่บางคนรับผิดชอบ 
สร้างแรงบันดาลใจ ผู้นำนอกจากต้อง “นำ” แล้ว สิ่งสำคัญกว่าคือต้อง “พา” คนที่อยู่ภายใต้ให้ร่วมแรงร่วมใจเดินไปกับเราด้วย ดังนั้นการสร้างแรงบันดาลใจจึงเป็นหน้าที่ที่สำคัญยิ่ง ผู้นำจำเป็นต้องแบ่งปันให้ทุกคนเห็นความสำคัญของเป้าหมายที่กำลังจะไปให้ถึง ทำให้ทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีม และปรารถนามีส่วนร่วมรับภาระจนบรรลุความสำเร็จ
เคารพให้เกียรติ ผมกล่าวไว้ในหนังสือ "ข้อคิดเพื่อผู้นำ" ว่า “ผู้นำควรไวต่อความรู้สึกของผู้อื่น…มากกว่าคำนึงถึงแต่เพียงว่า เขาสามารถทำอะไรให้กับเราได้บ้าง" ผู้นำที่ดีควรเห็นคุณค่าผู้ร่วมงานทุกคน และปฏิบัติกับทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ให้ความเคารพและให้เกียรติทีมงาน รับฟังความคิดเห็นของคนทุกคน การทำเช่นนี้จะนำมาซึ่งความจงรักภักดีและการร่วมแรงร่วมใจของทีมงาน
ไม่ทอดทิ้ง ผู้นำต้องพร้อมที่จะให้คำแนะนำ ปรึกษา และชี้ทิศทาง ต้องไม่ให้ทีมงานเกิดความรู้สึกว่าถูกสั่งให้ทำงาน แต่เป็นการทำงานร่วมกัน โดยที่ทุกคนมองเห็นความก้าวหน้าของงาน ความสำคัญของวิสัยทัศน์และภารกิจที่ต้องปฏิบัติให้สำเร็จร่วมกัน

แครอล โอ คอนเนอร์ ผู้เขียนหนังสือ “Leadership in a week” ได้แนะนำไว้ว่า “ผู้นำที่ดีจะเห็นคุณค่าผู้ร่วมงานและแสดงออกเป็นการกระทำที่เห็นได้ชัดเจน เพราะเขาตระหนักว่า ความสำเร็จของผู้นำขึ้นอยู่กับการพัฒนามิตรภาพระหว่างผู้นำ (leaders) กับผู้สนับสนุน (supporters)“
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้ร่วมงานนับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของความสำเร็จในระยะยาวมากกว่าการใช้อำนาจใด ๆ เพราะหากปราศจากซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันเป็นพื้นฐานแล้ว แม้มีอำนาจอยู่ในมือมากเพียงใด ย่อมล้มเหลวได้อย่างแน่นอน

Text : ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
kriengsak@kriengsak.com, http:// www.kriengsak.com

+++++++++++++++++++++++++++++++++
อัพเดทโดย : เบญจมาส  วิชาสอน
วันที่ : 6 ม.ค. 53
editor@hiclassmagazine.com


Share
 
 
นิตยสาร GreenscapeAsia และเว็บไซต์ www.Greenscapeasia.com เป็นสื่อน้องใหม่ในเครือ HI-CLASS นำเสนอเรื่องราวด้านการท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์ ในแนวคิด ECO Living ในรูปแบบสองภาษา ไทย-อังกฤษ วางแผงฉบับแรกในเดือนธันวามคม 2554 และบริการผู้อ่านประจำสายการบิน โอเรียนท์ไทย - ติดต่อโฆษณาในนิตยสารและเว็บไซต์ ได้ที่ คุณรมมี่ : 02-7426438-9 หรือ 089-1132305
 
 
 
 
 
 
 
hi-class , magazine , high society , hiso , executive , politician , thailand , artist , leader , celebrity
 
hi-class , magazine , high society , hiso , executive , politician , thailand , artist , leader , celebrity
 
 
 
 

 

 

Untitled Document
เชิญทำข่าว / ฝากข่าวลงใน HI-CLASS SOCIETY ติดต่อ
บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร HI-CLASS
32 สุขุมวิท 85 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร 02-7426439 โทรสาร 02-3311618 อีเมล์ : editor@hiclassmagazine.com
Copyright 2004 www.hiclasssociety.com All Rights Reserved