Untitled Document
 
 
 
 
 
   
 
    หน้าแรก  >  HEALTH   >  ผลกระทบของการนอนหลับที่มีต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

   

ฟิลิปส์ร่วมกับสมาคมการแพทย์เพื่อการนอนหลับโลกเดินหน้าสร้างกระแสให้โลกตระหนักถึงผลกระทบของการนอนหลับที่มีต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

บริษัทรอยัล ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (NYSE: PHG, AEX: PHI) ประกาศเป็นพันธมิตรกับสมาคมการแพทย์เพื่อการนอนหลับโลก (World Association of Sleep Medicine: WASM) ในฐานะผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการในจัดงานวันนอนหลับโลกประจำปี 2554 (World Sleep Day 2011) โดยงานนี้จัดขึ้นทั่วโลกในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2554 การร่วมเป็นพันธมิตรของฟิลิปส์ในครั้งนี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นที่จะกระตุ้นให้ประชาชนทั่วโลกตระหนักถึง ความสำคัญของการนอนหลับนั้นมีอิทธิพลต่อการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

 

“ฟิลิปส์รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมกับสมาคมการแพทย์เพื่อการนอนหลับโลกในการงานวันนอนหลับโลกในครั้งนี้” ดร.เดวิท ไวท์ ประธานแผนก Philips Home Healthcare Solution และผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์เพื่อการนอนหลับ จาก คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์ดวาร์ด กล่าวว่า จากการร่วมทำงานกับสมาคมในครั้งนี้ ฟิลิปส์คาดว่าจะสามารถสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนให้ได้รับทราบถึงผลกระทบที่รุนแรงที่อาจเกิดขึ้นจากการนอนหลับที่ผิดปรกติ เช่น ภาวะการหยุดหายใจขณะนอนหลับ ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง ก็สามารถสร้างผลเสียอย่างมากต่อสุขภาพของความเป็นอยู่ที่ดีของเราได้”

คุณแอนโทนีโอ คลูบราส์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา วิทยาลัยการแพทย์ เอสยูเอ็นวาย, อัพสเตท เมดิคอล ยูนิเวอร์ซิตีเมืองนิวยอร์ค และประธานร่วมการจัดงานวันนอนหลับโลก กล่าวว่า ทางสมาคมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมกับฟิลิปส์ในการรณรงค์เพื่อให้ประชาชนทั่วโลกตระหนักถึงผลเสียที่เกิดขึ้นจากการนอนหลับไม่เพียงพอที่ประชาชนทั่วโลกได้เผชิญกับปัญหาอยู่ในขณะนี้

นอกจากนั้นฟิลิปส์ยังร่วมมือกับ ดร.ซาร่าห์ บลันเดน หัวหน้านักวิจัยการนอนหลับ ประเทศออสเตรเลีย (www.sleepeducation.net.au) และสมาคมการแพทย์เพื่อการนอนหลับโลก ประกาศเปิดตัวหลักสูตที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับสำหรับเด็ก ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ฟิลิปส์จะดำเนินการ ภายใต้โครงการ ฟิลิปส์รักษ์โรงเรียน รักษ์โลก (SimplyHealthy@Schools) โดยผู้บริโภคจะสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆภายใต้โครงการได้ในเว็บไซต์ www.simplyhealthyatschools.com โครงการฟิลิปส์รักษ์โรงเรียน รักษ์โลก นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความรู้ให้กับเด็กที่มีอายุระหว่าง 8- 12 ปี ในเรื่องความสำคัญของการนอนหลับอย่างเพียงพอ และวิธีการพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับตัวเองได้

“ความสำคัญของการนอนหลับได้ดีในตอนกลางคืนนั้นมีความสำคัญต่อการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ดีเป็นอย่างยิ่ง และยังมีผลต่อความสามารถในการทำงานของร่างกายตลอดทั้งวันอีกด้วย และจากการดำเนินโครงการ ฟิลิปส์รักษ์โรงเรียน รักษ์โลก (SimplyHealthy@Schools) นี้ ฟิลิปส์หวังว่าเด็กๆ ทั่วโลกจะสามารถเข้าใจความสำคัญของการนอนหลับอย่างเพียงพอ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับการใช้ชีวิตประจำวันของเด็กๆมากยิ่งขึ้น” ดร.ซาร่าห์ บลันเดน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยการนอนหลับในเด็ก ศูนย์การวิจัยการนอนหลับ ยูนิเวอร์ซิตี้ ออฟ เซาท์ ออสเตรเลีย และผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาการนอนหลับ ประเทศออสเตรเลีย (Australian Center for Education in Sleep: ACES)

นอกจากนี้ฟิลิปส์ยังนำเสนอแบบทดสอบตรวจสุขภาพการนอนหลับด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งทำการเปิดตัวในวันที่ 18 มีนาคม 2554 พร้อมกันทั่วโลก โดยเว็บไซต์ www.areyousnoring.com นี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ (ประกอบด้วยลักษณะอาการของโรค ความเสี่ยงต่อสุขภาพ แบบทดสอบประเมินการนอนหลับด้วยตนเอง และสถานที่ตั้งของคลินิกการนอนหลับในแต่ละประเทศ) และข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีการแพทย์และงานวิจัยเกี่ยวกับโรคการหยุดหายใจขณะนอนหลับ ตลอดจนอาการเจ็บป่วยไว้ให้กับแพทย์อีกด้วย

งานวันนอนหลับโลกประจำปีที่ 4 ถูกจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Sleep Well, Grow Well มีวัตถุประสงค์เพื่อจะสื่อสารให้เห็นถึงการนอนหลับอย่างพอเพียงนั้นมีความสำคัญต่อสุขภาพของคนในทุกกลุ่มอายุ ตั้งแต่ทารกวัยแรกเกิด เด็กเล็ก วัยหนุ่มสาว วัยกลางคน และผู้สูงอายุเป็นอย่างยิ่ง

จากการศึกษาและวิจัย ดัชนีบ่งชี้ความมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของฟิลิปส์ (Philips Index for Health and Well-being) ซึ่งเป็นการศึกษากลุ่มตัวอย่างจำนวนมากโดยดำเนินการใน 23 ประเทศทั่วโลก ครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างถึง 31, 000 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างประมาณ 35 เปอร์เซ็นต์ รู้สึกนอนหลับไม่เพียงพอ ทำให้มีผลกระทบสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจของพวกเขา และสิ่งที่น่าสนใจ คือ เกือบครึ่งของกลุ่มตัวอย่างคิดว่าตัวเองเป็นคนนอนหลับที่ไม่มีคุณภาพเมื่อเทียบกับคนทั่วไป ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้นอนหลับไม่เพียงพอ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าคนจำนวนมากจะรู้สึกเหนื่อยล้าเพราะไม่ได้นอนหลับอย่างเพียงพอ

ในความเป็นจริงมีสาเหตุอีกมากมายที่สามารถรบกวนการนอนหลับในตอนกลางคืน รวมถึงการนอนหลับที่ผิดปกติ เช่นประมาณ 4 % ของประชากรวัยผู้ใหญ่ทั่วโลก ประสบกับปัญหาภาวะการหยุดหายใจขณะนอนหลับ สำหรับประเทศไทย ประมาณ 11.4 เปอร์เซ็นต์ของประชากรประสบปัญหาภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ โดยพบในเพศชายถึง 15.4 เปอร์เซ็นต์ และเพศหญิง 4.8 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ภาวะดังกล่าวเป็นความผิดปกติที่เกิดจากการตีบแคบของทางเดินหายใจ (หลังลิ้น) ระหว่างหลับ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการหายใจ ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาอาการดังกล่าวสามารถพัฒนาไปสู่โรคอื่นๆ เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจวาย และเส้นเลือดสมองตีบตัน นอกจากนั้นผู้ปกครองไม่ควรละเลยหากพบว่าเด็กๆมีอาการนอนกรน เพราะนั่นอาจเป็นอาการหนึ่งของโรคหยุดหายใจขณะนอนหลับ

“การหยุดหายใจขณะนอนหลับเป็นภาวะการผิดปกติด้านนอนหลับที่เกิดขึ้นโดยทั่วไป แต่มีคนไทยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่ตระหนักถึงผลกระทบที่ตามมา สัญญาณการบ่งชี้ว่าคุณเข้าข่ายเป็นผู้ที่หยุดหายใจขณะนอนหลับหรือไม่นั้นคือการสังเกตพฤติกรรมการนอนกรน ซึ่งคนส่วนใหญ่อาจไม่คิดว่าอาการนอนกรนคืออาการป่วยของโรคบางอย่าง อย่างไรก็ตามยังมีโรคต่างๆที่สามารถเกิดขึ้นตามมาหากเราไม่ได้รับการตรวจพบและรักษาอาการหยุดหายใจขณะนอนหลับ เช่น เบาหวานเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ความดันโลหิตสูง และอาการเฉื่อยชา” นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าว

สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคหยุดหายใจขณะนอนหลับ ฟิลิปส์ได้จัดเตรียมหลักสูตรเกี่ยวกับการนอนหลับขึ้นเพื่อเผยแพร่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจะทำงานร่วมกับโรงพยาบาลในแต่ละประเทศ ซึ่งจะทำให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะสามารถหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องโรคนอนหลับผิดปกติ นอกจากนี้ฟิลิปส์ยังจัดโครงการอบรมให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับอีกด้วย ซึ่งในโครงการนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับจะได้เรียนรู้ถึงการพัฒนาเทคโนโลยีล่าสุดเพื่อการบำบัดรักษาด้วยเครื่อง CPAP ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพรักษามากยิ่งขึ้น

ในฐานะที่ฟิลิปส์เป็นผู้นำในการบำบัดและรักษาปัญหาการนอนหลับที่ผิดปกติ ดังนั้นฟิลิปส์จึงได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ที่สามารถช่วยพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคนทั่วโลกให้ดีมากยิ่งขึ้น และยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นตั้งแต่อุปกรณ์วินิจฉัยอาการของคนไข้จนกระทั่งเครื่องมือที่สามารถรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยเหลือให้คนไข้สามารถนอนหลับได้อย่างมีคุณภาพ

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ World Sleep Day 2554 ตลอดจนกิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้นในแต่ละประเทศ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.worldsleepday.org.

ฟิลิปส์ขอเชิญชวนให้ทุกคนที่มีอาการของโรคภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับเข้ารับการทดสอบตรวจสุขภาพการนอนหลับด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ทางเวบไซต์ www.philips.com/sleepapnoea


Share
 
 
นิตยสาร GreenscapeAsia และเว็บไซต์ www.Greenscapeasia.com เป็นสื่อน้องใหม่ในเครือ HI-CLASS นำเสนอเรื่องราวด้านการท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์ ในแนวคิด ECO Living ในรูปแบบสองภาษา ไทย-อังกฤษ วางแผงฉบับแรกในเดือนธันวามคม 2554 และบริการผู้อ่านประจำสายการบิน โอเรียนท์ไทย - ติดต่อโฆษณาในนิตยสารและเว็บไซต์ ได้ที่ คุณรมมี่ : 02-7426438-9 หรือ 089-1132305
 
 
 
 
 
 
 
hi-class , magazine , high society , hiso , executive , politician , thailand , artist , leader , celebrity
 
hi-class , magazine , high society , hiso , executive , politician , thailand , artist , leader , celebrity
 
 
 
 

 

 

Untitled Document
เชิญทำข่าว / ฝากข่าวลงใน HI-CLASS SOCIETY ติดต่อ
บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร HI-CLASS
32 สุขุมวิท 85 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร 02-7426439 โทรสาร 02-3311618 อีเมล์ : editor@hiclassmagazine.com
Copyright 2004 www.hiclasssociety.com All Rights Reserved