Untitled Document
 
 
 
 
 
   
 
    หน้าแรก  >  CSR   >  บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

   

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
กลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ: เทคโนโลยี - เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ข้อมูลองค์กร: 
บริษัท ไมโครซอฟท์ ก่อตั้งมาครบ 30 ปีแล้ว เมื่อปี 2518 โดยเด็กหนุ่มสองคนจากซีแอตเติล ทั้งคู่ก่อตั้งบริษัทโดยมีวิสัยทัศน์ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ นั่นคือ ต้องการให้บ้านทุกหลังมีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ซึ่งแนวคิดนี้เด่นชัดเป็นรูปธรรมขึ้นในอีก 20 ปีให้หลัง แต่ในสมัยนั้น มีเพียงไม่กี่คนที่รู้จักว่าคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลคืออะไร แนวคิดปฏิวัติวงการดังกล่าวนอกจากจะทำให้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง สำหรับเราทุกคนแล้ว ยังช่วยสร้างอุตสาหกรรมใหม่ที่เปลี่ยนโลกของเราอีกด้วย วันนี้ไมโครซอฟท์ยังคงเดินหน้าพัฒนาแนวทางใหม่ๆ เพื่อเพิ่มพลังให้กับลูกค้า นับตั้งแต่ปี 2536 เป็นต้นมา ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) ได้ร่วมมือกับคนไทยในการนำเทคโนโลยีมาสู่ประชาชนชาวไทยทุกคน ด้วยการร่วมงานกับองค์กรธุรกิจ ภาครัฐบาล หน่วยงานการศึกษาและภาคอื่นๆ ในสังคมไทย  

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่: ชั้น 38 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส เลขที่ 87/2 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 0-2257-4999
โทรสาร: 0-2257-0099
เว็บไซต์: http://www.microsoft.com/th
ติดต่อฝ่าย CSR: สุภารัตน์ จูระมงคล ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมเพื่อชุมชน
  โทร.0-2257-4825 โทรสาร 0-2257-0099 
e-mail: suphjura@microsoft.com 

 ในฐานะที่บริษัท ไมโครซอฟท์ มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีความมุ่งมั่นอย่างจริงจังในระยะยาวที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานสังคมไทยและ ชุมชนท้องถิ่น โดยส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ เพื่อสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก ไมโครซอฟท์มีความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมว่าทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีจะเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจสังคมแห่งองค์ความ รู้และช่วยยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชากรโดยรวมได้

ด้านเด็ก เยาวชน และการศึกษา
1.

โครงการ iCafé

 

ปี 2552 นับเป็นปีที่บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ขยายโครงการ iCafé ออกไปในระยะที่ 3 พร้อมด้วยความร่วมมือต่างๆ ที่จะเพิ่มมากขึ้นในปี 2553 ทั้งนี้ การดำเนินการโครงการดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เยาวชนทั่วประเทศได้มี โอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีในแหล่งการเรียนรู้ที่ปลอดภัย และเพื่อให้เจ้าของร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ได้มีโอกาสในการประกอบธุรกิจที่ถูก ต้องด้วยซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์จากไมโครซอฟท์ในราคาพิเศษ

 

http://www.newswit.com/news/2009-12-29/bb89d0cc8b2efdcc35fe34375ed395ff/

 

2.

โครงการ “Microsoft MultiPoint Mouse”

 

โครงการ “Microsoft MultiPoint Mouse” เป็นความร่วมมือของไมโครซอฟท์และกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีเป้าหมายลดสัดส่วนการใช้งานคอมพิวเตอร์ของเด็กไทยจากจำนวน 60 คนต่อเครื่อง ลดลงมาที่ 20 คนต่อเครื่อง “MultiPoint” เป็นเทคโนโลยีที่ไมโครซอฟท์พัฒนาขึ้นมา เพื่อใช้แก้ปัญหาการเข้าถึงเทคโนโลยี ด้วยการทำให้คอมพิวเตอร์ 1 เครื่องต่อเมาส์ได้ถึง 50 ตัว หรือเท่ากับจำนวนนักเรียน โดยที่เมาส์แต่ละตัวจะมีรูปสัตว์ให้นักเรียนแต่ละคนเลือกเป็นเจ้าของเมาส์ เพื่อใช้ตอบคำถามครู ขณะที่ครูเองก็สามารถประมวลผลได้เลยว่านักเรียนตอบถูกและผิดกี่คน โครงการนี้ทำมา 2 ปี และต่อไปจะขยายโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น เชื่อว่าในปีหน้าจะขยายเพิ่มจำนวนคนเข้าถึงเทคโนโลยีนี้ได้เป็นสองเท่า ถือเป็นการกระจายความรู้ที่ให้ผลระยะยาวสำหรับเด็กไทย นอกจากได้เข้าถึงเทคโนโลยีแล้ว ยังได้พัฒนาพฤติกรรมการเรียนการสอน และทำให้เด็กไทยอยากเรียนรู้มากขึ้นอีกด้วย

 

http://www.thannews.th.com/detialNews.php?id=M3223661&issue=2370

ด้านผู้พิการ ด้อยความสามารถ ไร้ที่พึ่ง
1. โครงการ "เทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้ (Accessible technology)"
  ปี 2552 ศูนย์เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (เนคเทค) และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกันวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยโครงการ "เทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้ (Accessible technology)" จะช่วยให้กลุ่มคนพิการหรือกลุ่มที่มีความบกพร่องทางร่างกาย สามารถใช้เพื่อปรับแต่งเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนให้เหมาะสมกับข้อจำกัดต่างๆ อาทิเช่น ข้อบกพร่องด้านการมองเห็น การเคลื่อนไหวของมือ ด้านสติปัญญาและการออกเสียง และสนับสนุนให้ผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์กับเทคโนโลยีได้มากขึ้น ช่วยให้ผู้ใช้งานสร้างเนื้อหาบนเอกสารที่ผู้พิการทางสายตาและผู้ที่มีปัญหา ทางการอ่านสามารถอ่านได้ รู้จักกันในชื่อ “Save as DAISY XML”
  http://www.microsoft.com/thailand/press/feb09/NECTEC_MS_MOU.aspx

ด้านเทคโนโลยี
1. โครงการ "เทคโนโลยีสำหรับสารดิจิทัลประเทศไทย (Digitized Thailand)"
  ปี 2552 ศูนย์เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (เนคเทค) และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกันวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ โครงการเทคโนโลยีสำหรับสารดิจิทัลประเทศไทย หรือ Digitized Thailand หรือ “ดิจิไทย” ภายใต้แนวคิดที่จะเตรียมความพร้อมนำสังคมไทยสู่โลกดิจิทัล และเพื่อเป็นการสร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) การแสดงความเป็นไทยในรูปแบบดิจิทัลต้องอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูงในการจัดเก็บ ข้อมูล การบันทึกการเคลื่อนไหว การวิเคราะห์และการนำเสนอ โดยอาศัยเครื่องมือสำหรับการปฏิสัมพันธ์ที่เป็นธรรมชาติมากที่สุด เพื่อประโยชน์ต่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาไทยอันทรงคุณค่าสู่คนรุ่นหลัง โดยผู้ชมงานสามารถสัมผัสและเข้าถึงข้อมูล อาทิเช่น ข้อมูลด้านภูมิปัญญาพื้นบ้านของไทย ไม่ว่าจะเป็น ความรู้สมุนไพร จารึกบนใบลาน การละเล่นพื้นเมือง การร่ายรำตามแบบนาฏศิลป์ไทยโบราณ ท่าฤาษีดัดตน เป็นต้น โดยจะถูกนำมาอนุรักษ์ไว้ในรูปแบบดิจิทัล และใช้สร้างมูลค่าเพิ่มด้านการออกแบบเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมให้แก่ ผลิตภัณฑ์และการบริการ
  http://www.microsoft.com/thailand/press/feb09/NECTEC_MS_MOU.aspx

2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการทางสังคม
  ไมโคร ซอฟท์ ร่วมกับโครงการศรีปทุม ยูเอสอาร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และโครงการแบ่งปันสังคมที่ยั่งยืน ร่วมกันจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการทางสังคม โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรระดับผู้บริหาร หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่จากองค์กรภาคสังคมได้เข้าอบรมความรู้เรื่องไอทีและการบริหาร จัดการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งไมโครซอฟท์และมหาวิทยาลัยศรีปทุมจัดทำหลักสูตรร่วมกัน รุ่นแรกคือตั้งแต่เดือนตุลาคม- ธันวาคม 2551 คัดเลือกผู้เข้าอบรมแล้ว 44 คน จาก 31 องค์กรภาคสังคม เช่น มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม จะใช้เวลาอบรมนาน 3 เดือน ทั้งนี้องค์กรที่ผ่านการอบรมแล้วสามารถยื่นขอใช้ซอฟต์แวร์ฟรีจากไมโครซอฟท์ ได้ 300 รายการ ภายในระยะเวลา 3 ปี
  http://www.thairath.com/news.php?section=technology03b&content=106364/
 

http://www.newswit.com/news/2008-10-02/eda805fd278a93547bc0b8d351d6e52d/

 

ด้านพัฒนาชุมชน
1. โครงการ “เรียนรู้ไอทีเพื่อชุมชน Microsoft Unlimited Potential”
  โครงการ Microsoft Unlimited Potential (UP) ของไมโครซอฟท์ เริ่มดำเนินการในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2546 โดยดำเนินโครงการร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน NGOs ในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ไอทีเพื่อชุมชน โดยให้ทุนสนับสนุนการเปิดศูนย์ฯ มอบซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการสอน รวมทั้งหลักสูตรคอมพิวเตอร์อีก 8 หลักสูตร ไมโครซอฟท์เชื่อว่าด้วยการจัดหาความชำนาญทางเทคโนโลยีและทำงานร่วมกับ NGOs จะสามารถสร้างโอกาสทางสังคมและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่ชุมชน ทั้งยังช่วยให้ชาวบ้านเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ของชุมชนได้ในระยะยาว ปัจจุบันมีองค์กรพัฒนาเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ คือ มูลนิธิดวงประทีป สถาบันคีนันแห่งเอเชีย สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน และมูลนิธิกระจกเงา หลังจากดำเนินงานติดต่อกันมา 4 ปี ได้เปิดศูนย์ฯ ไปแล้ว 38 แห่งทั่วประเทศและฝึกคนใช้งานคอมพิวเตอร์ไปแล้ว 6,000 คน ที่สามารถไปฝึกคนอื่นต่อได้อีก
  http://www.microsoft.com/thailand/unlimitedpotential/
 

http://www.thannews.th.com/detialNews.php?id=M3223661&issue=2370

   

 


 


Share
 
 
นิตยสาร GreenscapeAsia และเว็บไซต์ www.Greenscapeasia.com เป็นสื่อน้องใหม่ในเครือ HI-CLASS นำเสนอเรื่องราวด้านการท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์ ในแนวคิด ECO Living ในรูปแบบสองภาษา ไทย-อังกฤษ วางแผงฉบับแรกในเดือนธันวามคม 2554 และบริการผู้อ่านประจำสายการบิน โอเรียนท์ไทย - ติดต่อโฆษณาในนิตยสารและเว็บไซต์ ได้ที่ คุณรมมี่ : 02-7426438-9 หรือ 089-1132305
 
 
 
 
 
 
 
hi-class , magazine , high society , hiso , executive , politician , thailand , artist , leader , celebrity
 
hi-class , magazine , high society , hiso , executive , politician , thailand , artist , leader , celebrity
 
 
 
 

 

 

Untitled Document
เชิญทำข่าว / ฝากข่าวลงใน HI-CLASS SOCIETY ติดต่อ
บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร HI-CLASS
32 สุขุมวิท 85 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร 02-7426439 โทรสาร 02-3311618 อีเมล์ : editor@hiclassmagazine.com
Copyright 2004 www.hiclasssociety.com All Rights Reserved