Untitled Document
 
 
 
 
 
   
 
    หน้าแรก  >  CSR   >  บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด

   

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
กลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ: ธุรกิจการเงิน - ประกันภัยและประกันชีวิต 

ข้อมูลองค์กร: 
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2485 นับเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของคนไทย ที่มุ่งสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับครอบครัวคนไทย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไทยประกันชีวิตได้สั่งสมประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินธุรกิจ ทั้งยังได้รับความเชื่อมั่นจากมหาชนเพิ่มขึ้นตามลำดับ เป็นผลให้ไทยประกันชีวิตก้าวขึ้นสู่บริษัทประกันชีวิตชั้นแนวหน้าของคนไทย ปัจจุบันไทยประกันชีวิตมุ่งมั่นในการเป็นบริษัทประกันชีวิตของคนไทยในระดับ สากล ที่สร้างหลักประกันความมั่นคงทางการเงินให้แก่ประชาชนทุกครอบครัว ทุกระดับ และให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว สมบูรณ์แบบ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ  

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่: 123 ถ.รัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2247-0247
โทรสาร: 0-2249-9946
เว็บไซต์: http://www.thailife.com
ติดต่อฝ่าย CSR: ภาสินี ปรีชาธนาพล ผู้จัดการฝ่ายสายงานสื่อสารองค์กร 

ด้านชีวิตและสุขภาพ
1.

โครงการร่วมกับ รพ.ศิริราช

 

บริษัทฯ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดทำรายการโทรทัศน์ “ พบหมอศิริราช ” ซึ่งออกอากาศเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.50 น. นับตั้งแต่ปี 2529 จนถึงปัจจุบัน โดยใช้งบประมาณรวม 28,049,437.36 บาท พร้อมด้วยจัดพิมพ์หนังสือรวมบทโทรทัศน์รายการ “ พบหมอศิริราช ” จำนวน 26,000 เล่ม เพื่อแจกจ่ายเป็นวิทยาทานแก่ประชาชนทั่วไป

 

http://www.thailife.com/social/siriraj/แนวคิดการทำงานเพื่อสังคมของไทยประกันชีวิต นั้นให้ความสำคัญกับคุณค่าของชีวิต เพราะอยู่ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชีวิต โดยมองว่าสามารถสร้างคุณค่าให้กับชีวิตอย่างไรบ้าง ไม่เพียงสิ่งที่ทำการสื่อสารภายนอกผ่านภาพยนตร์โฆษณา แต่เริ่มตั้งแต่กระบวนผลิตผลิตภัณท์ ซึ่งอยู่ภายในกระบวนการธุรกิจ เช่น การทำกรมธรรม์ที่ให้ประโยชน์กับลูกค้า รวมไปถึงกรมธรรม์ที่มีความเสี่ยงแต่ช่วยเหลือสังคมได้ เช่น กรรมธรรม์ผู้พิการ กรมธรรม์ทหาร ซึ่งบริษัทประกันส่วนใหญ่ไม่ได้ทำ นอกจากนี้การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทยก็เป็นสิ่งที่ไทยประกันชีวิต ตระหนักถึงและถือเป็นภาระหน้าที่อันสำคัญเสมอมา บริษัทฯ จึงได้ร่วมกับบริษัท องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ในการรังสรรค์โครงการใหม่ๆ และสานต่อโครงการต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อลูกค้าและคนไทยทุกคน โดยทุกกิจกรรมที่จัดทำขึ้นล้วนแล้วแต่ตอกย้ำจิตสำนึกแห่งความ เป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของคนไทย เพื่อคนไทยอย่างแท้จริง

 

 

2. โครงการ “ หนึ่งคนให้ …. หลายคนรับสัญจร ”
  เป็น กิจกรรมที่รณรงค์และประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่และภูมิภาคใกล้เคียงได้ร่วมกันบริจาคโลหิต และแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ โดยเริ่มจัดโครงการมาตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน
  http://cyber.thailife.com/55810427/?p=activity&activityID=34

3. โครงการ “หนึ่งคนให้…หลายคนรับ กับไทยประกันชีวิต”
  บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดโครงการ “หนึ่งคนให้…หลายคนรับ” ตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปัจจุบัน เพื่อรณรงค์และเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันบริจาคโลหิตและอวัยวะเพื่อช่วยเหลือ เพื่อนมนุษย์ จนปัจจุบันสามารถรณรงค์บริจาคโลหิตได้ 6,203,656 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ 399,430 ราย และในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2552 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม “ไทยประกันชีวิต ร่วมส่งความสุข ต้อนรับปี 2552” บริเวณหน้าอาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ เชิญชวนพนักงานและประชาชนทั่วไป เลือกซื้อสินค้าและประมูลของขวัญจาก CSR Agent ของบริษัทฯ เพื่อนำไปมอบให้เด็กจากมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก (CCF) และมูลนิธิสุธาสินี น้อยอินทร์ เพื่อเด็กและเยาวชน หรือบ้านโฮมฮักต่อไป
 

http://www.livetogether.org/2008/07/07/67

 

http://www.thailife.com/social/redcross

 

http://www.banmuang.co.th/Economic.asp?id=160827

 

http://www.ryt9.com/news/2000-09-20/24307013

4. โครงการ “รักษ์ไทย-ห่วงไทย”
  โครงการ “รักษ์ไทย-ห่วงไทย” เป็นกิจกรรมรณรงค์จัดหาผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต และผู้บริจาคลิ้นหัวใจจากผู้เสียชีวิตให้กับสภากาชาดไทย ในโครงการรับบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากผู้บริจาคและลิ้นหัวใจ ในการนี้บริษัทฯ ได้จัดทำแผ่นโปรแกรม คอมพิวเตอร์ “สนุกกับภาษาไทย ก ไก่ ถึง ฮ นกฮูก” เพื่อจำหน่าย โดยนำรายได้ทั้งหมด ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อบำรุงกิจการสภากาชาดไทย ในโครงการดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนการออกแบบและจัดพิมพ์แผ่นพับ , โปสเตอร์ เพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจและกิจกรรมของศูนย์บริการ โลหิตแห่งชาติ , ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดงานกาชาดประจำปี มาตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบัน ถึงวันนี้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตได้ 5,510 รายแล้ว
  http://www.thailife.com/social/redcross
  http://www.livetogether.org/2008/07/07/67
 
ด้านผู้พิการ ด้อยความสามารถ ไร้ที่พึ่ง
1. โครงการร่วมกับรายการเจาะใจ
  บริษัทฯ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ “เจาะใจ” จัดทำโครงการ “ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาคนพิการ ” โดยสนับสนุนเงินทุนจำนวน  2,500,000 บาท เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาและทุนฝึกอาชีพให้แก่ผู้พิการ และเป็นทุนสำหรับจัดสร้างอุปกรณ์ช่วยเหลือ และจัดซื้อสื่อสำหรับการเรียนการสอนผู้พิการ และโครงการ “ เจาะใจ - ไทยประกันชีวิต ร่วมสานฝันผู้พิการ ”
เป็นการฝึกอบรมศิลปาชีพ ให้แก่ผู้พิการ ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จ . อยุธยา โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ฝึกอบรมแก่ผู้พิการที่เข้าโครงการฯ พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่ผู้พิการ ที่สำเร็จการอบรม และผ่านการคัดเลือกจากศูนย์ฯ ตามเกณฑ์ที่กำหนด
  http://www.thailife.com/social/jorjai/

 ด้านสตรี
1.

“What Women Worth” Concert

 

คลื่น 103.5 เอฟเอ็ม วัน ร่วมกับ ไทยประกันชีวิต ได้จัด “What Women Worth” Concert เพราะโลกนี้ผู้หญิงมีค่า  กับบทเพลงที่มีความหมาย และประทับอยู่ในความทรงจำของผู้หญิงทั้งประเทศ ร่วมด้วยศิลปินหญิงชั้นแนวหน้า อย่าง มาลีวัลย์  เจมีน่า, ศรัณย่า ส่งเสริมสวัสดิ์,   รัดเกล้า อามระดิษ, สุกัญญา มิเกล, อุ๊ - หฤทัย ม่วงบุญศรี, โรส -  ศิรินทิพย์ ฯลฯ ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวของแต่ละบทเพลงให้นักฟังได้ดื่มด่ำกันถ้วนหน้า โดยรายได้ส่วนหนึ่งของงานนี้ยังมอบให้แก่ มูลนิธิสุธาสินี น้อยอินทร์ เพื่อเด็ก และเยาวชน (บ้านโฮมฮัก)

 

http://www.ientertainnews.com/home/news/shownews.php?Nid=2918

ด้านสิ่งแวดล้อม
1.

โครงการพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี

 

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด เป็นอีกหนึ่งองค์กรธุรกิจที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้ความรู้เรื่องสิ่ง แวดล้อม เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการต่อสู้กับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่นับวันจะทวีความ รุนแรงเพิ่มมากขึ้นทุกที ด้วยเหตุผลดังกล่าวทางบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด จึงเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหลักเป็นระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2546 – 2550) ร่วมกับกองทัพบกและกองทุนสัตว์ป่าสากล(WWF) ในการสร้างโครงการพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติกองทัพบก(บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี ซึ่งเป็นศูนย์ธรรมชาติศึกษา เพื่อให้คำแนะนำ จัดอบรม จัดกิจกรรมและบริการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ธรรมชาติอย่างเป็นระบบแก่เยาวชนและบุคคลที่สนใจ ทั่วไป

 

http://www.thailife.com/social/wwf

 

http://bangpunature.com/about_us/about_us_bnec.html

 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   

http://www.insuremag.com/sanphun/news.asp?pageid=0161&title=%E4%B7%C2%BB%C3%D0%A1%D1%B9%AA%D5%C7%D4%B5%A1%D1%BA%C0%D2%C3%A1%D4%A8%B7%D2%A7%CA%D1%A7%A4%C1&getnews=207&keyword=&catid

 

http://www.gotomanager.com/news/details.aspx?id=51840

 

http://www.matichon.co.th/prachachat/prachachat_detail.php?s_tag=02csr01200850&day=2007-08-20&sectionid=0221


Share
 
 
นิตยสาร GreenscapeAsia และเว็บไซต์ www.Greenscapeasia.com เป็นสื่อน้องใหม่ในเครือ HI-CLASS นำเสนอเรื่องราวด้านการท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์ ในแนวคิด ECO Living ในรูปแบบสองภาษา ไทย-อังกฤษ วางแผงฉบับแรกในเดือนธันวามคม 2554 และบริการผู้อ่านประจำสายการบิน โอเรียนท์ไทย - ติดต่อโฆษณาในนิตยสารและเว็บไซต์ ได้ที่ คุณรมมี่ : 02-7426438-9 หรือ 089-1132305
 
 
 
 
 
 
 
hi-class , magazine , high society , hiso , executive , politician , thailand , artist , leader , celebrity
 
hi-class , magazine , high society , hiso , executive , politician , thailand , artist , leader , celebrity
 
 
 
 

 

 

Untitled Document
เชิญทำข่าว / ฝากข่าวลงใน HI-CLASS SOCIETY ติดต่อ
บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร HI-CLASS
32 สุขุมวิท 85 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร 02-7426439 โทรสาร 02-3311618 อีเมล์ : editor@hiclassmagazine.com
Copyright 2004 www.hiclasssociety.com All Rights Reserved