Untitled Document
 
 
 
 
 
   
 
    หน้าแรก  >  CSR   >  บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด

   

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
กลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ: สินค้าอุตสาหกรรม - ยานยนต์ 

ข้อมูลองค์กร: 
บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ผลิตยางรถยนต์สำหรับรถยนต์นั่ง รถขับเคลื่อน 4 ล้อ รถบรรทุกขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ รถโดยสาร รวมทั้งรถที่ใช้ในการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ยางใน ยางรอง ยางหล่อดอก ภายใต้ชื่อสินค้า “บริดจสโตน” และ “ไฟร์สโตน” เพื่อการจำหน่ายภายในประเทศ จำหน่ายให้กับโรงงานประกอบรถยนต์ และเพื่อการส่งออก  

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่: 14/3 ถนนพหลโยธิน กม.33 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 0-2516-8721-5
โทรสาร: 0-2516-8038, 0-2516-9952
เว็บไซต์: http://www.bridgestone.co.th
ติดต่อฝ่าย CSR: จิรศักดิ์ วิภูษณมังคละ ผู้จัดการทั่วไป ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคลและจัดซื้อ  

 
บริดจสโตน ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ตลอดมาในเรื่องที่สามารถ ขับขี่ได้อย่างปลอดภัยพร้อมทั้งยังมีส่วนร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมอันเป็น ประโยชน์ต่อสังคมในหลายๆ ด้าน ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินกิจการในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพ และความปลอดภัย โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นองค์กรที่ผู้บริโภคเชื่อในคุณภาพสินค้า และพนักงานก็ภาคภูมิใจในตนเองและองค์กรด้วย


 

 

ด้านศิลปวัฒนธรรม
1. โครงการสัมผัสประสบการณ์ทำนา สืบสานพระราชปณิธานบนวิถีแห่งความพอเพียง
  การทำนาปลูกข้าวกับคนในสังคมเมืองนับวันจะยิ่ง ห่างไกลกันมากขึ้นทุกที และยากที่คนในเมืองจะได้มีโอกาสได้มาสัมผัสประสบการณ์การทำนาซึ่งนับเป็น เกษตรกรรมที่สร้างรายได้หลักให้กับประเทศ มาตั้งแต่ในอดีต เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 ที่ผ่านมา บริดจสโตนร่วมกับ WWF ประเทศไทย จัดโครงการ Green Hands Special ครั้งที่ 6 “บริดจสโตนร้อยรักสามัคคี...บนวิถีพอเพียง” โดยผู้บริหาร พนักงาน บริดจสโตน ครูและนักเรียนโรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา จ.สระบุรี พร้อมสื่อมวลชนสายยานยนต์มาร่วมกันทำนาปลูกข้าวในแปลงนาสาธิตเกษตรอินทรีย์ และลงมือสีข้าวด้วยตัวเอง ทั้งยังช่วยกันปลูกพันธุ์ไม้ให้ร่ม ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเองเคล้าเสียงเพลงพื้นบ้านภาคกลาง ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศเกษตร ซึ่งบริดจสโตนได้ให้ทุกคนมีส่วนร่วม และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างแหล่งเรียนรู้ทางสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้กับเยาวชนรุ่น ต่อๆ ไป
  http://www.bridgestone.co.th/th/news_and_activity/news_detail.aspx?id=236

ด้านเด็ก เยาวชน และการศึกษา
1.

 กิจกรรม Tire Safety ปฏิบัติการเด็กดีช่วยพ่อแม่

  ปี 2552 บริดจสโตน ได้เดินหน้าออกรณรงค์การขับขี่อย่างปลอดภัยด้วยการใส่ใจดูแลรักษาอย่างรถ ยนต์อย่างถูกวิธีแก่น้องๆนักเรียนในภาคตะวันออก ณ โรงเรียนปราจินราษฎรอำรุง จังหวัดปราจีนบุรี และโรงเรียนเทศบาลบางวัวคณารักษ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยในกิจกรรมนอกจากน้องๆจะได้รับความสนุกสนานจากกิจกรรมสันทนาการแล้ว น้องๆยังได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษายางรถยนต์เบื้องต้น อาทิเช่น การเติมลมยางให้เหมาะสมก่อนออกเดินทาง และการตรวจสอบสภาพยาง เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดี และยังมุ่งหวังให้เยาวชนกลุ่มนี้เป็นกำลังสำคัญในการบอกกล่าวไปยังผู้ปกครอง และคนใกล้ชิดที่ขับขี่รถเป็นประจำให้ตระหนักในเรื่องนี้ด้วย โดยในตอนท้ายของกิจกรรมบริดจสโตนได้มอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะเลิศจากการ ประกวดเรียงความและภาพวาด รวมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนอีกด้วย   
 

http://www.bridgestone.co.th/th/news_and_activity/news_detail.aspx?id=247

2. โครงการ “ปันน้ำใจ ปั่นไปสู่โลกกว้าง” ปีที่ 2
  บริดจสโตน ร่วมกับ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) จัดค่ายทัศนศึกษา “ปันน้ำใจ ปั่นไปสู่โลกกว้าง”  (Bridgestone Rides to the World) บริษัทได้มอบจักรยานและทุนการศึกษาให้แก่น้องๆ นักเรียนจำนวน 200 คนในจังหวัดขอนแก่นและกาฬสินธุ์ กับน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความประพฤติดี ฐานะยากจนและบ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียน เปิดโอกาสให้น้องๆ นักเรียนทุนการศึกษาโครงการบริดจสโตนปันน้ำใจ ปั่นไปสู่ฝัน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากจังหวัดสกลนคร หนองคาย และนครพนม จำนวน 42 คนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายทัศนศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนระหว่างวันที่ 19-22 ตุลาคม 2552 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ตลอดจนประสบการณ์ชีวิตด้วยการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพ อากาศ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา : ท้องฟ้าจำลอง พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศเกษตร และหออัครศิลปิน ซึ่งน้องๆ ส่วนใหญ่ล้วนตื่นเต้นและให้ความสนใจกับแหล่งเรียนรู้ใหม่ๆ ที่หลายคนเพิ่งจะมีโอกาสได้มาเยี่ยมชมเป็นครั้งแรก นอกจากความรู้คู่ความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้ว ทุกคนยังได้พบเพื่อนใหม่ ได้พูดคุยทำกิจกรรมร่วมกัน สานสัมพันธ์และมิตรภาพที่ดีต่อกัน โครงการนี้นอกจากนี้น้องๆ จะได้รับทุนการศึกษาและจักรยานยืมเรียนคนละ 1 คันแล้วยังได้รับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรักษาจักรยาน กฎจราจรและการขับขี่อย่างปลอดภัย
  http://www.bridgestone.co.th/th/news_and_activity/news_detail.aspx?id=234
  http://www.bridgestone.co.th/th/news_and_activity/news_detail.aspx?id=207

3. โครงการ “ห้องสมุดไทยบริดจสโตน”
  บริดจสโตนจัดโครงการห้องสมุดไทยบริดจสโตนขึ้น โดยในปีนี้ได้ทำการมอบ“ห้องสมุดไทยบริดจสโตน” แห่งที่ 88-94 ประจำปี 2552 ด้วยงบประมาณกว่า 3 ล้านบาท ให้แก่โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบึงเขาย้อน และโรงเรียนลำสนุ่น จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดน้อย(วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) โรงเรียนวัดโคกมะยม โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ และโรงเรียนวัดลำพระยา
นับเป็นเวลากว่า 8 ปีแล้วที่โครงการห้องสมุดไทยบริดจสโตนได้ก่อตั้งขึ้น จนถึงแห่งที่ 94 ในปัจจุบันบริดจสโตนได้สร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้ห้องสมุด เป็นฐาน เพื่อกระตุ้น สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้ร่วมกันพัฒนาตนเองด้วยการอ่านและ พัฒนาห้องสมุดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
  http://www.bridgestone.co.th/th/news_and_activity/news_detail.aspx?id=223
  
ด้านสิ่งแวดล้อม
1.

โครงการเรียนรู้โลกกว้างไปกับไทยบริดจสโตน

 

บริดจสโตนรณรงค์ปลูกฝังเยาวชนรุ่นใหม่ในโครงการ เรียนรู้โลกกว้างไปกับไทย บริดจสโตน และ WWF ประเทศไทย หรือ “Green Hands” ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2551 ในชื่อตอน “ถังขยะ 6 ใบกับความห่วงใยลดโลกร้อน” ที่บริดจสโตนจัดขึ้นเพื่อปลูกฝังให้น้องๆ ลูกหลานพนักงานและโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง ได้เรียนรู้ที่จะรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมด้วยการลงมือปฏิบัติจริง เช่น กิจกรรมแยกทิ้งขยะตามประเภท ลดการก่อมลพิษต่อสังคม การร่วมกันระดมความคิดไปกับกิจกรรมกลุ่มย้อนรอยขยะ จากนั้นได้พาเด็กๆ ไปสัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดด้วยการลงมือปลูกต้นไม้ทดแทน โดยบริดจสโตนหวังว่ากิจกรรมเหล่านี้จะช่วยสร้างความเข้าใจเพื่อการอยู่ร่วม กันโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และผลักดันให้เยาวชนรุ่นใหม่เป็นแรงสำคัญในการช่วยกันรักษาธรรมชาติ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการศูนย์ศึกษาธรรมชาติและระบบ นิเวศเกษตร ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากบริดจสโตน

 

http://www.bridgestone.co.th/th/news_and_activity/news_detail.aspx?id=154

 

2. โครงการ “ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศเกษตร แหล่งเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศที่ราบลุ่ม
  ภาคกลาง”
  ด้วย ความร่วม มือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด และ WWF ประเทศไทย ได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศเกษตร (Nature and Agriculture Education Center) ขึ้นภายในพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี และดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการระยะที่ 1 (ปี 2548 – 2551) เข้าสู่โครงการระยะที่ 2 (ปี 2551 – 2554) โดยโครงการ “ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศเกษตร แหล่งเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศที่ราบลุ่มภาคกลาง” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลาย ทางชีวภาพในระบบนิเวศที่ราบลุ่มภาคกลาง ด้วยการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ให้สามารถจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และโรงเรียนอื่นๆ ที่มีความสนใจ โดยมุ่งหวังให้เยาวชนได้มีความรู้ ทัศนคติ และทักษะการดำเนินชีวิตควบคู่ไปกับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด ล้อม
 

อีกทั้งในวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานกลาง จึงได้ร่วมกับ WWF ประเทศไทย จัดโครงการพิเศษ “บริดจสโตนรวมใจปลูกต้นไม้ให้โลกเย็น” ซึ่งจะเป็นโอกาสให้พนักงาน รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ ได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศและเป็นประโยชน์ด้านการศึกษาทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการเกษตรกรรมของประเทศ

 

http://www.panda.org/th/about/new_and_information/events/index.cfm?uNewsID=135241

 

http://www.panda.org/about_wwf/where_we_work/asia_pacific/where/thailand/
publications/index.cfm?uNewsID=136661

 

http://www.taladrodcyber.com/details.php?aid=132&catid=1

ข่าว อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   

http://www.bangkokbiznews.com/2008/07/14/news_26824446.php?news_id=26824446

 

http://www.matichon.co.th/prachachat/prachachat_detail.php?s_tag=02csr05140751&day=2008-07-14&sectionid=0221


Share
 
 
นิตยสาร GreenscapeAsia และเว็บไซต์ www.Greenscapeasia.com เป็นสื่อน้องใหม่ในเครือ HI-CLASS นำเสนอเรื่องราวด้านการท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์ ในแนวคิด ECO Living ในรูปแบบสองภาษา ไทย-อังกฤษ วางแผงฉบับแรกในเดือนธันวามคม 2554 และบริการผู้อ่านประจำสายการบิน โอเรียนท์ไทย - ติดต่อโฆษณาในนิตยสารและเว็บไซต์ ได้ที่ คุณรมมี่ : 02-7426438-9 หรือ 089-1132305
 
 
 
 
 
 
 
hi-class , magazine , high society , hiso , executive , politician , thailand , artist , leader , celebrity
 
hi-class , magazine , high society , hiso , executive , politician , thailand , artist , leader , celebrity
 
 
 
 

 

 

Untitled Document
เชิญทำข่าว / ฝากข่าวลงใน HI-CLASS SOCIETY ติดต่อ
บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร HI-CLASS
32 สุขุมวิท 85 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร 02-7426439 โทรสาร 02-3311618 อีเมล์ : editor@hiclassmagazine.com
Copyright 2004 www.hiclasssociety.com All Rights Reserved