Untitled Document
 
 
 
 
 
   
 
    หน้าแรก  >  CSR   >   บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

   

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
กลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ: เทคโนโลยี - เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อมูลองค์กร: 
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ภายใต้ชื่อทางการค้า “ดีแทค” เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.2532 เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบความถี่ 800 เมกะเฮิร์ตซ์ และ 1800 เมกะเฮิร์ตซ์ ภายใต้สัญญาสัมปทานซึ่งอยู่ในรูปแบบ สร้าง-โอน-ดำเนินงาน (Built-Transfer-Operate) เป็นเวลา 27 ปีจาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด มหาชน (เดิมคือการสื่อสารแห่งประเทศไทย) 

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่: อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 22-41 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 0-2202-8000
โทรสาร: 0-2202-8929
เว็บไซต์: http://www.dtac.co.th
ติดต่อฝ่าย CSR: พีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการฝ่ายซีเอสอาร์
e-mail: peraponk@dtac.co.th  

ดีแทคสร้างรากฐานการทำCSR ด้วยภาพพจน์ที่น่ารักและสามารถเป็นเพื่อนที่ดีกับทุกคนได้ ภายใต้กิจกรรมเพื่อสังคมที่เป็นรูปธรรม เช่น โครงการสำนึกรักบ้านเกิด ซึ่งมีกิจกรรมที่ทำเพื่อสังคมมาโดยตลอด ด้วยแนวคิดว่าCSR เป็นสิ่งสำคัญที่ยึดเหนี่ยวให้คนรอบกายอยู่ได้ บริษัทอยู่ได้ สังคมอยู่ได้ ประเทศชาติอยู่ได้ โลกอยู่ได้ ปัญหาก็จะลดน้อยลง เพราะทุกคนช่วยกันแก้ไข การ ทำCSR ของดีแทคไม่ใช่แค่การบริจาคอย่างเดียว แต่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและลูกค้า อย่างโครงการทำดีทุกวัน ที่ยึดรูปแบบของการทำความดีใน 3 แนวทาง คือ 1. ทำดีด้วยเทคโนโลยี เป็นการนำความชำนาญของดีแทคมาประยุกต์ให้เกิด CSR 2. ทำดีด้วยความรู้ เช่น โครงการมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด ซึ่งเป็นโครงการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ โครงการทางด่วนข้อมูลการเกษตร ผ่านเบอร์ *1677 และ 3. ทำดีด้วยใจ เป็นการส่งเสริมการทำความดี เช่น โทรศัพท์บอกเล่าเรื่องราวความดีผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน Happy Station ติดตามรายละเอียดเหล่านี้ได้อีกที่ www.rakbankerd.com

 

ด้านเทคโนโลยี
1. โครงการ "Battery for Life แบตเตอรี่มีพิษ คิดก่อนทิ้ง"
  โครงการ ทำดีทุกวันจากดีแทค ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จัดโครงการรณรงค์การรักษาสิ่งแวดล้อม "แบตเตอรี่มีพิษ คิดก่อนทิ้ง ครั้งที่ 3" โดยจากการจัดกิจกรรม 2 ครั้งที่ผ่านมา มีลูกค้าและประชาชนให้ความสนใจตอบรับเป็นจำนวนมาก และสามารถเก็บแบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้มากกว่า 24,000 ก้อน จากการดำเนินกิจกรรมครั้งแรกในช่วง 4 เดือนสุดท้ายของปี 2551 โครงการทำดีทุกวันสามารถรวบรวมแบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่เก่า ที่ประชาชนนำมาทิ้งไว้ในกล่องจัดเก็บได้ถึง 9,000 ก้อน ส่วนในครั้งที่ 2 สามารถจัดเก็บแบตเตอรี่ได้ถึง 15,000 ก้อน โดยโครงการทำดีทุกวันจากดีแทคจะนำแบตเตอรี่ทั้งหมดไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ ตามกระบวนการป้องกัน เพื่อไม่ให้สารพิษจากแบตเตอรี่แพร่กระจายไปสู่สิ่งแวดล้อม ส่วนการจัดกิจกรรมครั้งที่ 3 นี้จะมีไปถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 ผู้สนใจทิ้งแบตเตอรี่เก่าสามารถนำไปทิ้งในกล่อง “Battery for Life" ที่โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคจัดทำและตั้งไว้ ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ทุกสาขา (ยกเว้นภูเก็ตและนครศรีธรรมราช) นอกจากนี้ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันยังมอบความพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดอะวันการ์ด เพียงนำแบตเตอรี่มาทิ้งทุกวันศุกร์ ก็จะได้รับคะแนนสะสมฟรีทันที 50 คะแนน
  http://green.in.th/node/2016
 
2.

โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยา

 

โครงการ ทำดีทุกวันจากดีแทค มอบทุน "ทำดีเพื่อบ้านเกิดประจำปี 2552" สนับสนุนเยาวชนสำนึกรักบ้านเกิดดำเนินโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยาสิ่งแวด ล้อมบริเวณบึงปลาเน่า ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยเป็นทุนแรกในปีนี้ซึ่งดีแทคมอบแก่เยาวชนสำนึกรักบ้านเกิดที่ส่งโครงการ เข้ามารับการพิจารณาทุนภายใต้กิจกรรม “ทำดีเพื่อบ้านเกิดปีที่ 2”

 

http://www.dtac.co.th/tha/news/pressdetail.php?newsid=759

ด้านเทคโนโลยี
1. โครงการ “sp@ce Project”
  ความ ร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีโมบายล์อินเทอร์เน็ต ดีแทคร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดตั้ง sp@ce Project ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีโมบายล์อินเทอร์เน็ตใน ระยะเวลา 1 ปีขึ้น มุ่งผลักดันนักศึกษาต่อยอดความรู้นอกห้องเรียนผ่าน “โมบายล์ อินเทอร์เน็ต” พร้อมจัดประกวดโมบายล์ แอพพลิเคชั่น ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 800,000 บาท ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมรองรับการให้บริการโทรศัพท์มือถือ 3G ของดีแทคในอนาคตอันใกล้นี้ ในโครงการย่อย sp@ce Mobile Free Internet Access บริษัทได้มอบซิมจำนวน 30,000 ซิมทั้งในระบบโพสต์เพด และพรีเพด ให้กับนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และดาวน์โหลดข้อมูลโดยใช้มือถือและแอร์ การ์ด (Air card) ผ่านเครือข่าย EDGE/GPRS ของดีแทคได้ฟรีเป็นเวลา 1 ปีเมื่ออยู่ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพื้นที่ในวิทยาเขตสวนดอก ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2552
  http://www.newswit.com/news/2008-09-10/0653-30-spce-mobile-internet-application
  http://www.firstmobilemags.com/webboard/index.php?topic=138.0

ด้านผู้พิการ ด้อยความสามารถ ไร้ที่พึ่ง
1. โครงการ "ทำดีทุกวัน"
  โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคสานต่อกิจกรรมในปี 2552 ทำดีด้วยใจห่วงใยสังคม สานสายใยความดีสู่ผู้สูงอายุที่เป็นตาต้อกระจก โดยร่วมมือกับทีมแพทย์อาสาและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการ ผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมเพื่อผู้ป่วยตาต้อกระจกที่ยากไร้ เป็นการทำความดีเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา จากการทำโครงการทำดีด้วยใจเพื่อความสุขและรอยยิ้มของเด็กไทย ให้การผ่าตัดเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ จำนวน 84 ราย สำหรับ โครงการเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุยากไร้ที่ป่วยเป็น ตาต้อกระจกนี้ ดีแทคได้ชักชวนผู้ใช้บริการร่วมกันทำดีอย่างต่อเนื่อง โดยส่งจดหมายเชิญชวนให้ลูกค้าดีแทค ร่วมส่งข้อความผ่าน SMS เพื่อสนับสนุนการทำโครงการ โดยทุก SMS ของลูกค้าที่ส่งเข้ามามีมูลค่า 100 บาท ที่ดีแทคจะจัดสรรเป็นงบประมาณเพื่อการผ่าตัดช่วยเหลือผู้ป่วยตาต้อกระจก ซึ่งดีแทค มีลูกค้าร่วมสนับสนุนโครงการผ่านทาง SMS เข้ามา จนดีแทคสามารถจัดสรรงบประมาณเพื่อผ่าตัดผู้ป่วยได้จำนวน 40 คน
  http://www.dtac.co.th/csr/read_news.php?news_id=34
 
2.

โครงการ "ปั่นจักรยานทางไกลแลกรถจักรยานใหม่ให้น้องยากไร้"

 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด ได้ระดมทุนซื้อจักรยานได้แล้ว 50 คันกับโครงการ “ปั่นจักรยานทางไกลแลกรถจักรยานใหม่ให้น้องยากไร้” โดยโครงการทำดีทุกวันจากดีแทคร่วมกับนายกฤษณ์ พรหมเชื้อ ส่งมอบให้นักเรียนยากไร้ในกระบี่และประจวบฯ เมื่อเดือนมีนาคม 2552

 

http://www.dtac.co.th/csr/read_news.php?news_id=27

 
3.

โครงการ "สร้างสีสันวันดีๆ"

 

โครงการ ทำดีทุกวันจากดีแทค ร่วมมือกับบริษัทไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จัดกิจกรรมสร้างสีสันวันดีๆ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2552 แก่พี่น้องชาวชุมชนเคหะบางบัว ให้มีรอยยิ้มสดใสท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจซบเซาและปัญหาสังคมที่ซับซ้อน โดยโครงการทำดีทุกวันจากดีแทคได้จัดให้มีการแสดงดนตรีเชิญศิลปินนักร้อง อาทิ แนน วาทิวา, แพรว คณิตกุล, อาร์ต สัจกาศและศิลปินอื่นๆ พร้อมยังได้จัดการแสดงมายากล, กายกรรม, เล่นเกมชิงรางวัลและกิจกรรมการแสดงต่างๆ จากศิลปินนักร้องและอาสาสมัครที่จะเข้าร่วมทำสร้างสีสันภายในงาน

  http://www.thaipr.net/nc/readnews.aspx?newsid=46DF17433C7EF552B97B1A22895C8B88

4. โครงการ"ดีแทคทำดีด้วยใจ เพื่อความสุขและรอยยิ้มของเด็กไทย"
  ดีแทคเชิญชวนลูกค้าร่วมทำความดีกับกิจกรรม “ดีแทคทำดีด้วยใจ เพื่อความสุขและรอยยิ้มของเด็กไทย” โดยร่วมกับมูลนิธิ Operation Smile สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน Happy Station และมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด ให้ลูกค้าร่วมส่งข้อความทาง SMS ไปที่หมายเลข 1677 ให้กำลังใจเด็กผู้ที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และมีความพิการบนใบหน้าที่เข้า รับการผ่าตัดรักษา โดยส่งได้ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2551 ปรากฏว่ามีลูกค้าส่งมากว่า 2 แสนข้อความ เป็นเงินบริจาคกว่า 1,008.000 บาท ส่งผลให้สามารถผ่าตัดรักษาเด็กได้ครบ 84 รายตามเป้าหมาย นับเป็นการแสดงความร่วมมือร่วมใจจากคนไทยทั่วประเทศในการร่วมกันทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ
  http://www.newswit.com/news/2008-04-11/0905-030d3ec01bfd0fbca1e9d97fc2affdad
  http://www.ryt9.com/news/2008-05-16/35586255

ด้านพัฒนาชุมชนและชนบท
1. โครงการ “ทำดีเพื่อบ้านเกิด”
  ดีแทคจัด ประกวดแผนงานกิจกรรม “ทำดีเพื่อบ้านเกิด” ในโอกาสครบรอบ 1 ทศวรรษ โครงการสำนึกรักบ้านเกิดฯ เพื่อให้เยาวชนจับกลุ่มกันทำความดีเพื่อพัฒนาชุมชนของตนเองตามแนวความคิดและ สถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ ซึ่งมีความต้องการที่แตกต่างกัน ด้วยการใช้พลังขับเคลื่อนที่มาจากการรวมตัวกันของคนในชุมชน ซึ่งดีแทคได้ทำการคัดเลือกกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ต่อชุมชนมากที่สุด 2 กิจกรรม เพื่อมอบทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกิจกรรมให้เป็นรูปธรรมและเกิด ประโยชน์ต่อบ้านเกิด กิจกรรมละ 100,000 บาท พร้อมรางวัลแก่ทีมเพื่อเป็นกำลังใจอีกทีมละ 20,000 บาท โดยได้ประกาศผลรางวัลชนะเลิศไปแล้วเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2551
  http://www.positioningmag.com/prnews/prnews.aspx?id=69658

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   

http://www.newswit.com/news/2009-05-12/ee5e0b1763f7dd1122b75a9f19a6a690/

 

http://www.newswit.com/news/2009-05-25/664550a8f4a03d2f46a765cd6ae16c49

 

http://www.manager.co.th/Telecom/ViewNews.aspx?NewsID=9520000047389

 

http://www.manager.co.th/Telecom/ViewNews.aspx?NewsID=9520000050556

 

http://www.manager.co.th/Telecom/ViewNews.aspx?NewsID=9520000052161


Share
 
 
นิตยสาร GreenscapeAsia และเว็บไซต์ www.Greenscapeasia.com เป็นสื่อน้องใหม่ในเครือ HI-CLASS นำเสนอเรื่องราวด้านการท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์ ในแนวคิด ECO Living ในรูปแบบสองภาษา ไทย-อังกฤษ วางแผงฉบับแรกในเดือนธันวามคม 2554 และบริการผู้อ่านประจำสายการบิน โอเรียนท์ไทย - ติดต่อโฆษณาในนิตยสารและเว็บไซต์ ได้ที่ คุณรมมี่ : 02-7426438-9 หรือ 089-1132305
 
 
 
 
 
 
 
hi-class , magazine , high society , hiso , executive , politician , thailand , artist , leader , celebrity
 
hi-class , magazine , high society , hiso , executive , politician , thailand , artist , leader , celebrity
 
 
 
 

 

 

Untitled Document
เชิญทำข่าว / ฝากข่าวลงใน HI-CLASS SOCIETY ติดต่อ
บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร HI-CLASS
32 สุขุมวิท 85 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร 02-7426439 โทรสาร 02-3311618 อีเมล์ : editor@hiclassmagazine.com
Copyright 2004 www.hiclasssociety.com All Rights Reserved