Untitled Document
 
 
 
 
 
   
 
    หน้าแรก  >  CSR   >  บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จำกัด (มหาชน)

   

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
กลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ: เทคโนโลยี - เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อมูลองค์กร: 
บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาจดทะเบียนของกระทรวงการคลัง สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศประเภท A ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากหน่วยงาน BOI และเป็นบริษัทฯ ผู้พัฒนาระบบซอฟท์แวร์รายแรกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จากประสบการณ์ของทีมงานโซลูชั่น คอนเนอร์ กว่า 12 ปี ที่พัฒนาโปรแกรมต่างๆ เพื่อลดการนำเข้าซอฟท์แวร์ต่างประเทศ โดยมีความเชื่อมั่นในศักยภาพและความสามารถของบุคลากรในประเทศ ว่าสามารถพัฒนาโปรแกรมที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าหรือดีกว่าของต่างประเทศ นอกจากบริษัทฯ จะพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปแล้ว ยังรับออกแบบและพัฒนาระบบงานตามความต้องการของลูกค้าด้วยระบบมาตรฐาน CMMi Level 3 อีกด้วย 

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่:
อาคารพหลโยธินเพลส ชั้นที่ 17, 408/74 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กทม. 10400
โทรศัพท์: 0-2278-4851-5, 0-2278-4842-4
โทรสาร: 0-2278-4899
เว็บไซต์: http://www.slc1998.com 

บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จำกัด (มหาชน) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI รายแรก ซึ่งดำเนินธุรกิจด้าน IT ในประเทศไทยมากว่า 10 ปี จากความสำเร็จขององค์กรวันนี้มาจากผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ ประกอบกับความทุ่มเท ความมุ่งมั่นตั้งใจ และความสามัคคีของพนักงาน ทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ คุณนิทัศน์ มณีศิลาสันต์ ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้หนึ่งที่ประสบความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงาน เนื่องจากเป็นผู้ที่สนใจและรักการอ่านมาตั้งแต่วัยเด็ก ทำให้ท่านมีแนวคิดในการจัดทำโครงการตอบแทนสังคม หรือ CSR 2 โครงการ คือ “I Love Library - E-book Dee for School” และโครงการ “ห้องสมุด I Love Library E-Book สู่โรงเรียนชนบท”

ด้านเด็ก เยาวชน และการศึกษา 
1.

โครงการ “I Love Library - E-book Dee for School”

 

ตาม แนวคิดในการจัดทำโครงการเพื่อสังคมของบริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จำกัด (มหาชน) ภายใต้ชื่อ “โครงการ E-Book Dee for School” ซึ่งเป็นโครงการมอบโปรแกรม I Love Library โปรแกรมสำหรับสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิคส์ (E-Book) ที่พัฒนาขึ้นโดยฝีมือคนไทย 100% และมีความสามารถทัดเทียมกับซอฟท์แวร์ต่างประเทศ แต่มีราคาประหยัดกว่า อีกทั้งยังได้รับการพัฒนาให้มีฟังก์ชั่นที่หลากหลายรูปแบบทั้งการใส่คลิป วีดีโอ รูปภาพ เสียงเพลง การทำคั่นหน้า หรือการทำไฮไลท์ข้อความสำคัญ การเปิดอ่านหนังสือบนหน้าจอภาพ ซึ่งให้ความรู้สึกเหมือนกับการอ่านหนังสือจริงๆ โดยมอบให้แก่โรงเรียนในสังกัดกทม. ซึ่งมีโรงเรียนที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ 145 โรงเรียน ได้เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2551 จนถึงปัจจุบัน ติดตั้งโปรแกรมและอ่านรายละเอียดได้ที่ www.ilovelibrary.com

 

http://www.ilovelibrary.com/csr-1.php 

 

2. โครงการ “ห้องสมุด I Love Library E-Book สู่โรงเรียนชนบท”
  จาก การพัฒนาโปรแกรมสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) I Love Library ทําให้บริษัทฯ มีแนวคิดในการจัดทําโครงการ “ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับโรงเรียนในชนบท” โดยมีความยินดีมอบโปรแกรม I love Library ชุดที่ใช้กับห้องสมุด พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับบริจาคจากบริษัทคู่ค้าหรือบริษัทที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ เพื่อนําไปสร้างประโยชน์ต่อสังคมในโรงเรียนชนบทที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทําให้นักเรียนที่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ มีพัฒนาการด้านการเรียนรู้ที่ก้าวไกล สามารถนําประโยชน์จากการเรียนรู้เหล่านั้นไปพัฒนาประเทศชาติต่อไป ผลปรากฏว่าโรงเรียนบ้านบุวังหว้า ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบในการดำเนินโครงการนี้ ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้ามอบโปรแกรม อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ พร้อมติดตั้งและอบรมให้กับคณาจารย์และนักเรียนของโรงเรียนบ้านบุวังหว้า เมื่อวันที่ 19-21 มกราคม 2551
  http://www.ilovelibrary.com/csr_buwangwa.php
  http://www.ilovelibrary.com/csr-2.php
 
ด้านเทคโนโลยี
1.

โครงการ “มอบซอฟท์แวร์ I Love Library ให้กับเขตอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ไทย”

 

บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จำกัด (มหาชน) (SLC) ได้มอบโปรแกรม I Love Library ระบบห้องสมุด E-Book online ให้กับเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์ พาร์ค) ในการดำเนินโครงการ Corporate Social Responsibility (CSR) สำหรับเป็นแหล่งความรู้ให้กับหน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาสืบค้นข้อูมลข่าวสารทางด้านเทคโนโลยี IT เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 ณ เขตอุสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ที่สำคัญยังได้เปิดโอกาสให้ดาวน์โหลดโปรแกรมมาใช้ได้ฟรีที่ www.ilovelibrary.com ปัจจุบันมีผู้ดาวโหลดโปรแกรมมาใช้แล้วกว่า 100,000 คน

 

http://www.newswit.com/news/2009-04-28/ac4cc410923d40ccfd2a950456f2b66d/

 

http://www.ilovelibrary.com/csr_swpark.php

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  

http://www.newswit.com/news/2007-11-01/0808-open-source-php


Share
 
 
นิตยสาร GreenscapeAsia และเว็บไซต์ www.Greenscapeasia.com เป็นสื่อน้องใหม่ในเครือ HI-CLASS นำเสนอเรื่องราวด้านการท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์ ในแนวคิด ECO Living ในรูปแบบสองภาษา ไทย-อังกฤษ วางแผงฉบับแรกในเดือนธันวามคม 2554 และบริการผู้อ่านประจำสายการบิน โอเรียนท์ไทย - ติดต่อโฆษณาในนิตยสารและเว็บไซต์ ได้ที่ คุณรมมี่ : 02-7426438-9 หรือ 089-1132305
 
 
 
 
 
 
 
hi-class , magazine , high society , hiso , executive , politician , thailand , artist , leader , celebrity
 
hi-class , magazine , high society , hiso , executive , politician , thailand , artist , leader , celebrity
 
 
 
 

 

 

Untitled Document
เชิญทำข่าว / ฝากข่าวลงใน HI-CLASS SOCIETY ติดต่อ
บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร HI-CLASS
32 สุขุมวิท 85 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร 02-7426439 โทรสาร 02-3311618 อีเมล์ : editor@hiclassmagazine.com
Copyright 2004 www.hiclasssociety.com All Rights Reserved