Untitled Document
 
 
 
 
 
   
 
    หน้าแรก  >  CSR   >  บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

   

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
กลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ: อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง - พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ข้อมูลองค์กร: 
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2532 ในปี 2535 บริษัทฯได้จัดตั้งบริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด ขึ้นมา โดยมุ่งหวังที่จะเพิ่มคุณค่าของชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนสร้างมาตรฐานความเป็นอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขของผู้อยู่อาศัย ภายใต้ปรัชญาการทำงานที่ว่า “มุ่งมั่นบริการ บริหารอย่างจริงใจ” ด้วยประสบการณ์อันยาวนานพร้อมทีมงานบริหารระดับมืออาชีพ ที่เปี่ยมด้วยความรู้ความชำนาญ ทำให้บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด ก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำ ด้วยความพร้อมในการให้บริการอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจรตั้งแต่การเตรียม ความพร้อม การวางแผน การพัฒนา ตลอดจนการบริการและบริหารหลังการขาย ความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับการบริการปรากฏเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่: 1168/109 ชั้น 36 อาคารลุมพีนีทาวเวอร์ ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร 
  กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 0-2285-5011-6
โทรสาร: 0-2285-5017
เว็บไซต์: http://www.lpn.co.th
ติดต่อฝ่าย CSR: วิจิตร อวิรุทธิ์, เสาวนีย์ จีระเดชาธรรม, สุปรียา ปิ่นเกตุ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
โทร.  0-2285-5011-6 ต่อ 500, 502, 504 

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่แรกๆ ในการทำธุรกิจ เพราะผู้บริหารส่วนใหญ่เป็นสถาปนิกและวิศวกร ซึ่งพูดถึงไว้อย่างชัดเจนว่าสิ่งแวดล้อมจะเข้ามามีส่วนสำคัญกับการออกแบบ เช่น การวางอาคารอย่างไรให้ประหยัดพลังงาน แต่การวางกลยุทธ์ CESR หรือความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯนั้น เกิดขึ้นเมื่อปี 2548 ซึ่งทำให้มองเห็นภาพการทำงานและสามารถสื่อสารบอกกับคนอื่นได้ชัดเจนขึ้น แอล.พี.เอ็น.ดูแลบริหารอาคารที่ก่อสร้าง ชุมชนที่อยู่อาศัย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวคืนกลับชุมชนและสังคม การบริหารทุกโครงการยังมีเป้าหมายที่ชัดเจนให้ลดใช้พลังงานลงให้ได้ปีละ 5% รวมไปถึงกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญตักบาตร การบริจาคโลหิตทุก 3 เดือน การทำกิจกรรมเพื่อสังคมนอกพื้นที่ อาทิ การสร้างบ้านดิน ฯลฯ ล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อสร้างสังคมที่มีความสุข 

 

ด้านสิ่งแวดล้อม
1. โครงการ “L.P.N. GREEN”
  โครง การลุมพินี เพลส พระราม 9 – รัชดา แบ่งการพัฒนาเป็น 2 เฟส รวมทั้งหมด 4 อาคารพักอาศัย บนเนื้อที่โครงการรวมประมาณ 15 ไร่ ซึ่งเป็นโครงการลำดับสุดท้ายสำหรับปี 2551 ที่นอกจากจะน่าสนใจในด้านทำเลและราคาแล้ว ยังได้นำแนวคิดด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายใต้คอนเซ็ปท์ “LPN Green” มาใช้พัฒนาโครงการ เป้าหมายของ L.P.N. Green คือ การสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้คนในชุมชนได้พักอาศัยในสภาพแวดล้อมที่ส่ง เสริมให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สังคมคุณภาพที่เป็นมิตรกับระบบนิเวศ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับชุมชนได้อย่างยาวนานที่สุด โครงการนี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่ขั้นตอนออกแบบ Green Design กล่าวคือ ออกแบบโดยคำนึงถึงการประหยัดพลังงานและลดผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม เช่น การใช้กระจกสองชั้นกันความร้อน Green Material & Equipment คือ การใช้วัสดุอุปกรณ์ เช่น หลอดประหยัดไฟเพื่อประหยัดพลังงาน Green Energy คือ การใช้พลังงานทดแทน เช่น โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ในบางส่วนของโครงการ และ Green Community Management คือ การบริหารชุมชนอย่างยั่งยืน เปิดจองไปแล้วในเดือนมิถุนายน 2551 และมีกำหนดสร้างแล้วเสร็จเดือนมีนาคม 2553
 

http://www.lpn.co.th/project2008/lp_rama9/index.html?lpn

 

http://www.thaipr.net/nc/readnews.aspx?newsid=DC0F3C3DCCE4A18D3690593E3292D647&query=IqTH0sG16c2nodLDt9XozcLZ6M3SyNHCIg

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   

http://www.matichon.co.th/prachachat/prachachat_detail.php?s_tag=02csr01220951&day=2008-09-22&sectionid=0221

 

http://www.businessthai.co.th/content.php?data=411229_Technology-Digital


Share
 
 
นิตยสาร GreenscapeAsia และเว็บไซต์ www.Greenscapeasia.com เป็นสื่อน้องใหม่ในเครือ HI-CLASS นำเสนอเรื่องราวด้านการท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์ ในแนวคิด ECO Living ในรูปแบบสองภาษา ไทย-อังกฤษ วางแผงฉบับแรกในเดือนธันวามคม 2554 และบริการผู้อ่านประจำสายการบิน โอเรียนท์ไทย - ติดต่อโฆษณาในนิตยสารและเว็บไซต์ ได้ที่ คุณรมมี่ : 02-7426438-9 หรือ 089-1132305
 
 
 
 
 
 
 
hi-class , magazine , high society , hiso , executive , politician , thailand , artist , leader , celebrity
 
hi-class , magazine , high society , hiso , executive , politician , thailand , artist , leader , celebrity
 
 
 
 

 

 

Untitled Document
เชิญทำข่าว / ฝากข่าวลงใน HI-CLASS SOCIETY ติดต่อ
บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร HI-CLASS
32 สุขุมวิท 85 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร 02-7426439 โทรสาร 02-3311618 อีเมล์ : editor@hiclassmagazine.com
Copyright 2004 www.hiclasssociety.com All Rights Reserved