Untitled Document
 
 
 
 
 
   
 
    หน้าแรก  >  CSR   >   บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

   

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
กลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ: อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง - พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ข้อมูลองค์กร: 
บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) หนึ่งในกลุ่มบริษัท ดีที ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2537 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งขายและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยเริ่มจากแบรนด์แมกโนเลียส์ ที่มีทั้งโครงการบ้านพักอาศัยและคอนโดมิเนียม ในอนาคตบริษัทยังมีแผนพัฒนาธุรกิจทางด้านอพาร์ทเมนต์และรีสอร์ทอีกด้วย ปัจจุบันมีแบรนด์สินค้าที่แบ่งตามไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัย ได้แก่ “โครงการบ้านแมกโนเลีย” สำหรับลูกค้ากลุ่มครอบครัว และ “เดอะ มิวซ์” สำหรับลูกค้ากลุ่มคนรุ่นใหม่ เป็นต้น 

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่: 695 ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์: 0-2740-2555
โทรสาร: 0-2740-2444
เว็บไซต์: http://www.mqdc.com 

MQDC เป็นองค์กรที่คำนึงถึงคุณค่าในการพัฒนาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์ โดยยึดหลักการที่ว่า “คิดและสร้างเพื่อความยั่งยืนของมนุษย์” โดยให้ความสำคัญกับปัจจัยต่างๆ เช่น การคำนึงถึงการอยู่ร่วมกัน ของคนทั้ง 3 รุ่น (3 generations) สภาพแวดล้อมโดยรวม ความเป็นอยู่ที่สุขสบาย และสุขภาพที่ดี รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวก และการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า เพื่อสร้างผลงานคุณภาพ มีความปลอดภัย ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสร้างชุมชนให้เป็นสังคมที่น่าอยู่

ด้านผู้ไร้ที่พึ่ง
1.

 โครงการประกวดแผนธุรกิจสำหรับบ้านพักผู้สูงอายุและเด็กกำพร้า - Innovation World’s CARE

  Award
 

MQDC หรือ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดโครงการประกวดแผนธุรกิจสำหรับบ้านพักผู้สูงอายุและเด็กกำพร้าที่ถูกทอด ทิ้ง - Innovation World’s CARE Award (iCARE Award) เพื่อเป็นสื่อกระตุ้นจิตสำนึกในการร่วมกันดูแลสังคมส่วนรวมแก่คนรุ่นใหม่ และยังเป็นโอกาสในการนำเสนอแนวคิดผ่านแผน “ธุรกิจเพื่อสังคม” ที่มุ่งสร้างนวัตกรรมความสัมพันธ์และการอยู่ร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุและ เด็กที่ถูกทอดทิ้งอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเชิญชวนนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบุคคลทั่วไป ร่วมประกวดแผนธุรกิจ iCARE Award ชิงรางวัลกว่าล้านบาท พร้อมทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น ผู้เข้าร่วมประกวดผลงานจะต้องออกแบบแนวคิดการบริหารจัดการ แนวคิดอาคาร เพื่อที่จะให้โครงการบ้านพักดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติ และจะเกิดขึ้นจริงในปลายปี 2551 หลังจากที่กระบวนการคัดเลือกแผนธุรกิจเพื่อสังคมทั้งหมดแล้วเสร็จในเดือน ตุลาคม 2551

 

http://www.mqdc.com

 

http://www.dtgsiam.com/MQDC/iCARE/home.htm

 

http://www.247freemag.com/content.php?content=19&id=289&CurrentPage=3&id_group

 

http://www.positioningmag.com/prnews/prnews.aspx?id=68591 

 

ด้านสิ่งแวดล้อม
1.

โครงการบ้านแมกโนเลียกับกรีนคอนเซปต์

 

บ้าน แมกโนเลียพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ด้วยแนวคิดใหม่ เป็นกรีนคอนเซปต์ โดยเป็นการพัฒนาที่มาจากพื้นฐานการทำวิจัยอย่างจริงจังมาตลอดหลายปี ทำให้บ้านทุกโครงการของแมกโนเลีย จะมีรายละเอียดในระบบต่างๆ ที่เป็นบ้านประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง เริ่มจากโครงการแมกโนเลีย 2 ที่เปิดตัวในเดือนสิงหาคม 2551 เป็นบ้านหลังใหญ่ ซึ่งภายในโครงการออกแบบให้มีพื้นที่สีเขียว หรือ Green Area มีการออกแบบสวนเพิ่มเข้าไปมากเป็นพิเศษ มีทั้งสวนแนวตั้งที่เป็นเสมือนกำแพงกันความร้อน สวนบนหลังคา หรือ Green Roof มีหลังคาบ้านและอาคารเป็นสวน นอกจากนี้วัสดุและอุปกรณ์ทุกชนิด ยังคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก
อีก โครงการหนึ่ง คือ อีโค่ วิลเลจ (Eco Village) เป็นหมู่บ้านนำร่องในการประหยัดพลังงาน ซึ่งตั้งเป้าจะพัฒนาบนที่ดินชานเมือง รอบกรุงเทพฯ โดยเลือกพื้นที่โล่งขนาด 50 ไร่ มาพัฒนาเป็นบ้านจัดสรรจำนวน 50 ยูนิต ที่มีระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า ด้วยพลังงานต่างๆ ทั้งแรงลม พลังน้ำ พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ พร้อมกันนี้ยังได้ทำโครงการร่วมกับการไฟฟ้า ให้รับซื้อไฟฟ้าที่ได้จากโครงการ กลับคืนในราคาสูงกว่าปกติด้วย ซึ่งเป็นแนวคิดที่ทำเหมือนในต่างประเทศ โดยโครงการนี้จะทำให้เจ้าของบ้านที่ซื้อ มีรายได้กลับคืนภายหลังเข้าอยู่อาศัยแล้วด้วย

 

http://www.suthichaiyoon.com/WS01_A001_news.php?newsid=3532

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   

http://www.thannews.th.com/detialnews.php?id=R3323374&issue=2337

 

http://www.theccn-news.com/dynamic/00182page/00182MarketMagnolia.html


Share
 
 
นิตยสาร GreenscapeAsia และเว็บไซต์ www.Greenscapeasia.com เป็นสื่อน้องใหม่ในเครือ HI-CLASS นำเสนอเรื่องราวด้านการท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์ ในแนวคิด ECO Living ในรูปแบบสองภาษา ไทย-อังกฤษ วางแผงฉบับแรกในเดือนธันวามคม 2554 และบริการผู้อ่านประจำสายการบิน โอเรียนท์ไทย - ติดต่อโฆษณาในนิตยสารและเว็บไซต์ ได้ที่ คุณรมมี่ : 02-7426438-9 หรือ 089-1132305
 
 
 
 
 
 
 
hi-class , magazine , high society , hiso , executive , politician , thailand , artist , leader , celebrity
 
hi-class , magazine , high society , hiso , executive , politician , thailand , artist , leader , celebrity
 
 
 
 

 

 

Untitled Document
เชิญทำข่าว / ฝากข่าวลงใน HI-CLASS SOCIETY ติดต่อ
บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร HI-CLASS
32 สุขุมวิท 85 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร 02-7426439 โทรสาร 02-3311618 อีเมล์ : editor@hiclassmagazine.com
Copyright 2004 www.hiclasssociety.com All Rights Reserved