Untitled Document
 
 
 
 
 
   
 
    หน้าแรก  >  CSR   >   บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

   

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
กลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ: สินค้าอุตสาหกรรม - กระดาษและวัสดุการพิมพ์

ข้อมูลองค์กร: 
บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจหลักของเครือซิเมนต์ไทย (SCG) และเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมกระดาษ ซึ่งดำเนินธุรกิจใน 5 กิจการหลัก ได้แก่ กิจการสวนป่า กิจการเยื่อกระดาษและกระดาษพิมพ์เขียน กิจการกระดาษอุตสาหกรรม (ที่มีกำลังการผลิตมากที่สุดในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน) กิจการกระดาษแข็งและกิจการบรรจุภัณฑ์ มีโรงงานผลิตกระดาษและบรรจุภัณฑ์กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย และในภูมิภาคอาเซียน SCG Paper ยังมีฐานการผลิตอยู่ในประเทศเวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ ด้วย SCG Paper ได้พัฒนาวัตถุดิบ กระบวนการผลิต เทคโนโลยี และการจัดการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย มีคุณภาพดี สามารถตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่: อาคาร 4 เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์: 0-2586-1000
โทรสาร: 0-2586-2282
เว็บไซต์: http://paper.scg.co.th/th/index.php
ติดต่อฝ่าย CSR: มัทนา เหลืองนาคทองดี ผู้อำนวยการสำนักงานสื่อสารองค์กร 

การจัดการสิ่งแวดล้อมและการสนับสนุนชุมชนได้ ถูกยกให้เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของบริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จนปัจจุบัน เอสซีจี เปเปอร์ สามารถยกมาตรฐานของการจัดการในด้านสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และยังสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง จนเป็นที่ยอมรับทั้งจากภาครัฐ เอกชน และคนในชุมชนที่อาศัยบริเวณใกล้เคียงกับโรงงาน

 ด้านสิ่งแวดล้อม
1.

โครงการ "K SME Care Green Biz Matching"

  ในวันที่ 22 กันยายน 2552 บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ในเอสซีจี เปเปอร์ ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ K SME Care Green Biz Matching จัดโดยธนาคารกสิกรไทย ณ K SME Care Knowledge Center ชั้น 2 จามจุรีสแควร์ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในการดำเนินธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว อันเป็นการลดปัญหามลภาวะให้กับโลก ด้วยผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำให้กลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอีสามารถดำเนินธุรกิจไปพร้อมกับการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยความยั่งยืนตลอดไป ภายในงาน บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จัดแสดงผลิตภัณฑ์กระดาษ Green Series กระดาษเพื่องานพิมพ์คุณภาพสูง ผลิตจากเยื่อ EcoFiber 100% ที่ไม่ใช่เยี่อจากไม้ใหม่แม้แต่ต้นเดียว ซึ่งนับเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการการันตีในฐานะ SCG Eco Value Product และได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก
  http://paper.scg.co.th/th/04_news/news_detail.php?NewsId=25

2. โครงการ “ไอเดีย กรีน ชวนน้องรักษ์ธรรมชาติ”
  28 พฤษภาคม 2552 คุณวินัย รอดจ่าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คุณพุทธพร แสงรัตนเดช ผู้จัดการธุรกิจ Home and Office Solution เอสซีจี เปเปอร์ และน้องๆ นักเรียน ร่วมกันเปิดโครงการ “ไอเดีย กรีน ชวนน้องรักษ์ธรรมชาติ” ภายใต้แนวคิด “แต้มสี ให้โลกสวย ด้วยมือเรา” เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เยาวชนตะหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติและเน้นย้ำภาพลักษณ์ของกระดาษ “ไอเดีย กรีน” ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการเชิญชวนให้นักเรียนประถม-มัธยมปลาย และเยาวชนมาร่วมบอกเล่าแนวคิดในการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยการแสดงออกถึงจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี
  http://paper.scg.co.th/th/04_news/news_detail.php?NewsId=15

3. โครงการ “การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน”
 

ช่วงต้นปี 2551 ที่ผ่านมา เอสซีจี เปเปอร์ ได้นำอุตสาหกรรมกระดาษไทยสู่มาตรฐานระดับโลก เพื่อการดำเนินธุรกิจกระดาษอย่างยั่งยืน หลังได้รับการรับรองมาตรฐานสากลในการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนตามแนวทางของ The Forest Stewardship Council (FSC) เป็นรายแรกในอุตสาหกรรมกระดาษไทย การจัดการสวนป่าแบบยั่งยืนตามแนวทางของ FSC นั้นจะต้องครอบคลุมองค์ประกอบหลัก 3 ด้าน คือ 1.ต้องมีความยั่งยืนทางด้านสังคม 2.ต้องมีความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม 3.ต้องมีความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งสวนป่าของเอสซีจี เปเปอร์ ที่จังหวัดกำแพงเพชรผ่านเกณฑ์ดังกล่าวทั้งหมด จากการปฏิบัติตามแนวทางการจัดการสวนไม้ตามมาตรฐานของ FSC ทำให้ผลิตภัณฑ์เอสซีจี เปเปอร์ได้รับการยอมรับในระดับสากล สามารถควบคุมวัตถุดิบไม้ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสม่ำเสมอและยั่งยืน อันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เอสซีจี เปเปอร์ บรรลุเป้าหมายที่จะสร้างสรรค์ Green Process, Green Product, Green Mind นั่นคือ การมีกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการปลูกจิตสำนึกของพนักงานและสาธารณชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมต่อไป
เอส ซีจี เปเปอร์ มีการรายงานและติดตามการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากกิจกรรมการผลิต ในธุรกิจอย่างต่อเนื่องมานานตั้งแต่ปี 2546 รวมทั้งมีแผนเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพื่อช่วย ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการใช้พลังงานอย่างรู้ค่า ด้วยการลดการใช้พลังงานในการผลิตกระดาษ การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน การเพิ่มสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงชีวมวล (Bio-Mass) เช่น เปลือกไม้ ตะกอนจากน้ำทิ้งที่บำบัดแล้ว (Sludge) และขยะอินทรีย์ เพื่อนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า เอสซีจี เปเปอร์ ตั้งเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการผลิตเยื่อและกระดาษ ลง 5% ในปี 2555 โดยจะเพิ่มสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลจาก 35% ในปี 2550 เป็น 40% ในปี 2555

 

http://www.ryt9.com/news/2008-06-05/36940582

 

http://www.ryt9.com/news/2008-03-27/33523046

4. โครงการ “Idea Green” 
  กระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กับนวัตกรรม “Eco Fiber” เอสซีจี เปเปอร์ (SCG Paper) ผู้นำในธุรกิจกระดาษครบวงจร เปิดตัวกระดาษถ่ายเอกสารคุณภาพพรีเมียมภายใต้แบรนด์ “Idea (ไอเดีย)” โดยชูจุดขายนวัตกรรม “Eco Fiber” ที่มุ่งเน้นการช่วยลดการใช้ต้นไม้ที่เป็นวัตถุดิบ เพราะจะใช้เยื่อไม้ที่มาจากป่าปลูกเพียง 70% ส่วนอีก 30% จะใช้ Eco Fiber ซึ่งจะลดการใช้ต้นไม้ลง 30% Eco Fiber ผลิตโดยการนำเศษกระดาษที่ใช้แล้ว มาผ่านการคัดสรรอย่างพิถีพิถันก่อนเข้าสู่กระบวนผลิตที่ทันสมัย จนได้เยื่อกระดาษคุณภาพดี นับเป็นนวัตกรรมเยื่อกระดาษของธุรกิจกระดาษ เครือซิเมนต์ไทย
  http://www.bangkokbiznews.com/2008/08/07/index_econ.php
  http://www.newswit.com/news/2008-08-06/1007-71791fad609fb5203c06c7db735231f8

5. โครงการ “นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูดินเค็ม
  Innovation Technology for Phyto-remediation on Salinity Land”
  ไบโอเทคร่วมมือกับ บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กรมพัฒนาที่ดินและกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด และบริษัทเกลือพิมาย จำกัด ดำเนินการแก้ไขปัญหาดินเค็มในพื้นที่อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร และ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เป็นพื้นที่เริ่มต้นภายใต้โครงการ “นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูดินเค็ม Innovation Technology for Phyto-remediation on Salinity Land” โดยมีเป้าหมายโครงการระยะที่ 1 (พ.ศ. 2551-2553) เพื่อสร้างนวัตกรรมการประยุกต์ใช้ยูคาลิปตัส และพืชอื่นๆ เช่น ข้าว เพื่อการฟื้นฟูดินเค็มอย่างยั่งยืน โดยมี ดร.เฉลิมพล เกิดมณี นักวิจัยห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาและชีวเคมีด้านพืช ไบโอเทคเป็นหัวหน้าโครงการ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 

 http://www.biotec.or.th/biotechnology-th/newsdetail.asp?id=3860

 
ด้านเด็ก เยาวชน และการศึกษา 
1.

โครงการ “มติชน-เอสซีจี เปเปอร์ จุดประกายปัญญา ปี 4 Young Writer Camp”

 

โครงการ “มติชน-เอสซีจี เปเปอร์ จุดประกายปัญญา ปี 4 Young Writer Camp” ครั้งนี้ เกิดขึ้นต่อเนื่องจากโครงการที่ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) กับเครือซีเมนต์ไทย หรือ เอสซีจี ร่วมกันผลักดันให้เด็กและเยาวชนได้แสดงฝีมือด้านการเขียนออกมา โดยในปี 2551 เครือซีเมนต์ไทยได้ให้ธุรกิจกระดาษ เครือซีเมนต์ไทย หรือ เอสซีจี เปเปอร์ เป็นตัวแทนเข้ามาสนับสนุนโครงการ ซึ่งทางเอสซีจี เปเปอร์ ได้มอบเงินสำหรับการดำเนินการในโครงการเบื้องต้นจำนวน 2 ล้านบาท และสนับสนุนกระดาษที่ใช้ในโครงการด้วย เยาวชนที่ได้รับคัดเลือก 40 คน จะได้เข้าค่ายนักเขียนอย่างมืออาชีพ หรือ “Young Writer Camp” ที่วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ชลบุรี และได้รับการอบรมเกี่ยวกับการเขียนสกู๊ปข่าว สารคดี และเรื่องสั้น โดยมีนักเขียนและนักข่าวมืออาชีพมาเป็นวิทยากรให้ นอกจากนี้ผู้มีสิทธิเข้าค่ายนักเขียนยังมีสิทธิได้รับรางวัลเป็นทุนการศึกษา 1 ล้านบาท จากการประกวดผลงานการเขียนระหว่างการเข้าค่าย โดยผลงานดังกล่าวทางสำนักพิมพ์มติชนจะรวบรวมเพื่อพิมพ์เป็นหนังสือพ็อคเก็ ตบุ๊กต่อไป

 

http://www.ryt9.com/news/2008-06-16/37520364

 

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=42862

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  

http://www.bangkokbiznews.com/2008/05/08/news_255336.php

 

http://www.thannews.th.com/detialnews.php?id=T0823372&issue=2337

 

  


Share
 
 
นิตยสาร GreenscapeAsia และเว็บไซต์ www.Greenscapeasia.com เป็นสื่อน้องใหม่ในเครือ HI-CLASS นำเสนอเรื่องราวด้านการท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์ ในแนวคิด ECO Living ในรูปแบบสองภาษา ไทย-อังกฤษ วางแผงฉบับแรกในเดือนธันวามคม 2554 และบริการผู้อ่านประจำสายการบิน โอเรียนท์ไทย - ติดต่อโฆษณาในนิตยสารและเว็บไซต์ ได้ที่ คุณรมมี่ : 02-7426438-9 หรือ 089-1132305
 
 
 
 
 
 
 
hi-class , magazine , high society , hiso , executive , politician , thailand , artist , leader , celebrity
 
hi-class , magazine , high society , hiso , executive , politician , thailand , artist , leader , celebrity
 
 
 
 

 

 

Untitled Document
เชิญทำข่าว / ฝากข่าวลงใน HI-CLASS SOCIETY ติดต่อ
บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร HI-CLASS
32 สุขุมวิท 85 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร 02-7426439 โทรสาร 02-3311618 อีเมล์ : editor@hiclassmagazine.com
Copyright 2004 www.hiclasssociety.com All Rights Reserved