Untitled Document
 
 
 
 
 
   
 
    หน้าแรก  >  CSR   >   บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

   

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
กลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ: เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร - อาหารและเครื่องดื่ม

ข้อมูลองค์กร: 
บริษัท เสริมสุข จำกัด ก่อตั้งโรงงานขนาดย่อมแห่งแรกขึ้นบนเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ ณ ถนนสีลม และเริ่มเปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2496 เครื่องดื่ม “เป๊ปซี่” ได้เริ่มทยอยออกสู่ตลาดเมืองไทย เพื่อสร้างความสดชื่นให้แก่คนไทยทั้งประเทศเป็นครั้งแรก ด้วยขวดขนาด 10 ออนซ์ ภายใต้คำขวัญโฆษณา “ดีมาก มากดี” (Quality Quantity) วันนี้ “เสริมสุข” คือบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มที่นำความสดชื่นครบวงจรมาสู่ชาวไทย ทั่วประเทศ 

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่:
อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคาร 1 ชั้น 27-28 เลขที่ 252/35-36 
ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กทม. 10320
โทรศัพท์: 0-2693-2255-65
โทรสาร: 0-2693-2266
เว็บไซต์: http://www.sermsukplc.com/
ติดต่อฝ่าย CSR: นภ วงศ์พานิช ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

คุณทรง บุลสุข ซึ่งเป็นผู้วางรากฐาน และบุกเบิก บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)มีแนวคิดที่ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นในการบริหารธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่ยังยืนยันเจตนารมณ์ในการผลักดันบริษัทเสริมสุขฯ ให้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้น ด้วยสำนึกว่าบริษัทเสริมสุขฯ อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน จนถือเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย และมีความตั้งใจที่จะพัฒนาสังคมในหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านการศึกษา ดังนั้น ในปี 2506 จึงเป็นปีแห่งการเริ่มต้นที่ บริษัทเสริมสุขฯ ได้จัดสรรทุนจำนวนหนึ่งมอบให้มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยม ที่เรียนดีแต่ยากจน ให้ได้เข้าศึกษาต่อในขั้นมหาวิทยาลัย จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา ภายหลังได้มีการจัดตั้ง มูลนิธิ ทรง บุลสุข ขึ้นในปี 2533 เพื่อเป็นเกียรติแก่ คุณทรง บุลสุข อดีตประธานกิตติมศักดิ์ ของบริษัท เสริมสุขฯ และทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบเนื่องตลอดมา

 ด้านพัฒนาชุมชน
1.

โครงการ คอนเสิร์ตการกุศล “ปันดาวคืนดิน”

  เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ ซี.พี. , ปตท. , ธนาคารกสิกรไทย , บริษัท เสริมสุข จำกัด , บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด และ มูลนิธิคาราบาว ผนึกกำลังเป็นพันธมิตรจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล “ปันดาวคืนดิน” จัดคอนเสิร์ตขึ้นรวม 5 รอบ ระหว่างวันที่ 2 - 6 ธันวาคม 2552 ที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีเป้าหมายที่จะนำเงินรายได้ทั้งหมดมอบให้แก่มูลนิธิที่แต่ละพันธมิตรให้การสนับสนุนเพื่อเป็นการตอบแทนสังคม
ในขณะที่รายได้จากการจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ตในแต่ละรอบจำนวน 2 ล้านบาทนั้น ทั้ง 5 องค์กรธุรกิจ ต่างเห็นสอดคล้องกันว่าแต่ละองค์กรจะสมทบเพิ่มอีก 2 ล้านบาท ซึ่งหมายถึงว่าแต่ละองค์กรจะมอบรายได้รวม 4 ล้านบาทเพื่อตอบแทนสังคม โดยในส่วนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ จะมอบให้กับมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท ซึ่งดำเนินกิจกรรมมากมายในการยกระดับ พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชนบท
 

http://www.thaipr.net/nc/readnews.aspx?newsid=45577F163A65CB6ADAC1CDC0A6CA64D3&query=usPUydG3IODKw9TBytiiIKjTodG0 

 

ด้านสิ่งแวดล้อม
1.

โครงการ “เสริมสุข กรีนไดเมนชั่นส์”

 

เดือนมีนาคม 2552 เป๊ปซี่ได้ส่ง 2 นวัตกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมย้ำคอนเซ็ปท์ “เสริมสุข กรีนไดเมนชั่นส์” ด้วยบรรจุภัณฑ์ใหม่ลดใช้ทรัพยากรและตู้เย็นประหยัดพลังงาน เป๊ปซี่ตอกย้ำคอนเซ็ปท์ “เสริมสุข กรีนไดเมนชั่นส์” ด้วยการเผยโฉมสองนวัตกรรมล่าสุดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและกระแสรักษ์สิ่งแวดล้อม เปิดตัวบรรจุภัณฑ์พลาสติกดีไซน์ใหม่ มาพร้อมลายกราฟฟิคแนวใหม่ที่โดดเด่นสะดุดตาน่าซื้อ ดีไซน์ทันสมัยสามารถหยิบจับได้สะดวกกระชับมือและมีคุณภาพสูง ที่สำคัญยังเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ลดปริมาณการใช้เม็ดพลาสติกรวมถึงปีละ 600 ตัน พร้อมนำตู้แช่ผลิตภัณฑ์รุ่นประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงเข้าตลาดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือร้านค้าประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากขึ้นถึง 34%

 

http://www.ryt9.com/s/prg/534334

2.

 โครงการ “รักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยพลังสร้างสรรค์”

  มูลนิธิ ทรง บุลสุข โดย บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มครบวงจร ได้ร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดทำโครงการ “รักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยพลังสร้างสรรค์” ขึ้น เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและเปิดโอกาสให้กับเยาวชนชั้นมัธยมศึกษาสายสามัญและ สายอาชีพทั่วประเทศ เขียนโครงการอนุรักษ์และจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้นำไปปฏิบัติจนเกิด ผลอย่างเป็นรูปธรรมเข้ามาประกวดเพื่อชิงทุนการศึกษามูลนิธิ ทรง บุลสุข “เด็กไทยในฝัน” ครั้งที่ 15 ประจำปี 2550 จำนวน 125 ทุนๆ ละ 8,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1 ล้านบาท
  http://www.dailynews.co.th/web/html/popup_news/Default.aspx?Columnid=51052&NewsType=2&Template=1
  http://www.ryt9.com/news/2007-12-13/28578299
  http://www.newswit.com/news/2007-08-21/0804-29693f03d63b616eec7be7e6438b449a

ด้านเด็ก เยาวชน และการศึกษา
1.

 โครงการ “มูลนิธิ ทรง บุลสุข เพื่อบุตรพนักงาน”

 

นอกเหนือจากการมอบทุนให้กันเยาวชนทั่วไปที่เรียนดีและทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคมแล้ว คณะกรรมการ มูลนิธิ ทรง บุลสุข ยังได้จัดสรรทุนให้กับบุตรของพนักงานบริษัท เสริมสุขฯ อีกด้วย โดยได้เริ่มมอบทุนให้แก่บุตรพนักงานตั้งแต่ ปี 2534 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

 

http://www.sermsukplc.com/social/index.php

2. โครงการการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน "เป๊ปซี่คัพ"
  เป๊ปซี่ร่วมกับสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย มุ่งผลักดันและสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นพลังสำคัญของชาติ เปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีใจรักกีฬาวอลเลย์บอลในการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “เป๊ปซี่คัพ” ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ประจำปี 2551 รุ่นยุวชนชาย-หญิงอายุไม่เกิน 16 ปี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เพื่อหานักตบเยาวชนดาวรุ่งประดับวงการลูกยางไทย ทีมแชมป์นักตบจะได้สิทธิ์ฝึกทักษะกับโค้ชทีมชาติและเข้าคัดเลือกตัวร่วมทีม ชาติไทย ขณะนี้อยู่ในช่วงของการแข่งขันในรอบคัดเลือกระดับภูมิภาคทั้ง 6 ภาคเพื่อหาตัวแทนไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนเบญจมมหาราช จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 3-7 พฤศจิกายน 2551
  http://www.sermsukplc.com/social/volleyball.php http://www.ryt9.com/news/2008-07-03/38733020


Share
 
 
นิตยสาร GreenscapeAsia และเว็บไซต์ www.Greenscapeasia.com เป็นสื่อน้องใหม่ในเครือ HI-CLASS นำเสนอเรื่องราวด้านการท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์ ในแนวคิด ECO Living ในรูปแบบสองภาษา ไทย-อังกฤษ วางแผงฉบับแรกในเดือนธันวามคม 2554 และบริการผู้อ่านประจำสายการบิน โอเรียนท์ไทย - ติดต่อโฆษณาในนิตยสารและเว็บไซต์ ได้ที่ คุณรมมี่ : 02-7426438-9 หรือ 089-1132305
 
 
 
 
 
 
 
hi-class , magazine , high society , hiso , executive , politician , thailand , artist , leader , celebrity
 
hi-class , magazine , high society , hiso , executive , politician , thailand , artist , leader , celebrity
 
 
 
 

 

 

Untitled Document
เชิญทำข่าว / ฝากข่าวลงใน HI-CLASS SOCIETY ติดต่อ
บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร HI-CLASS
32 สุขุมวิท 85 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร 02-7426439 โทรสาร 02-3311618 อีเมล์ : editor@hiclassmagazine.com
Copyright 2004 www.hiclasssociety.com All Rights Reserved