Untitled Document
 
 
 
 
 
   
 
    หน้าแรก  >  CSR   >  บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด

   

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
กลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ: เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร - อาหารและเครื่องดื่ม

ข้อมูลองค์กร: 
คำว่า “เนสท์เล่” ในภาษาเยอรมัน หมายถึง “รังนกเล็กๆ” อองรี เนสท์เล่ ผู้คิดค้นอาหารนมสำเร็จรูปสำหรับทารกได้สำเร็จในปี 2410 ที่เมืองเวเวย์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จึงเลือกใช้ภาพของแม่นกที่กำลังป้อนอาหารให้ลูกน้อยในรังเป็นสัญลักษณ์ของ ผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ ซึ่งสื่อถึงความเอาใจใส่ในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพของเนสท์เล่มากว่า 130 ปี สำหรับเนสท์เล่ในประเทศไทย ถือกำเนิดขึ้นในเดือนตุลาคม 2436 กว่าศตวรรษมาแล้วที่เนสท์เล่ไทยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และความพึงพอใจของผู้บริโภคชาวไทยทุกช่วงวัย ดังเจตนารมณ์ขององค์กร “Nestle Good Food, Good Life”

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่: ดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 39-43 เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 
แขวงปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 0-2657-8000
เว็บไซต์: http://www.nestle.co.th
ติดต่อฝ่าย CSR: ฝ่ายสื่อสารองค์กร 

เนสท์เล่ เป็นองค์กรในระดับแนวหน้าที่ให้ความสำคัญกับสังคมและสิ่งแวดล้อมมายาวนาน และมักได้รับการหยิบยกให้เป็นกรณีศึกษาในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของ องค์กร หรือ CSR อยู่เสมอ จากความคิดว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร ควรต้องเติบโตควบคู่ไปกับชุมชนแวดล้อมที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจ เนสท์เล่จึงมุ่งเน้นการให้เกษตรกรในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย กลยุทธ์ CSR ของธุรกิจเนสท์เล่ เรียบง่าย ตรงไปตรงมา ยึดหลักการว่า “ทำอะไรก็ได้ที่ยั่งยืนไม่ฉาบฉวย แต่ในทุกสิ่งที่ทำ ต้องสามารถช่วยเหลือชุมชนให้ยืนได้ด้วยตัวเอง” ทั้งนี้แนวทางเกษตรยั่งยืนของเนสท์เล่ ยังใช้วิธีการประยุกต์ทรัพยากรและวางแผนการผลิต เพื่อให้ได้ผลตอบแทนระยะยาว โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความเจริญทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางสังคม


 
 

 

ด้านส่งเสริมวิชาชีพ 
1. โครงการ "เนสกาแฟนักชงมืออาชีพ"
  โครงการเนสกาแฟนักชงมืออาชีพ ปี 2009 เสนอทางเลือกใหม่เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สำหรับผู้ที่อยากมีธุรกิจเป็นของตนเอง รูปแบบการลงทุนมี 3 แบบให้เลือก คือ เคาน์เตอร์ รถเข็น และรถมอเตอร์ไซส์พ่วงข้าง ทุกแบบมาพร้อมกับอุปกรณ์การขายที่จำเป็นครบชุดและการตกแต่งรถด้วยแบรนด์เนสกาแฟที่สวยงามสะดุดตา นอกจากนี้ยังจะได้รับการฝึกอบรมการชงเครื่องดื่มในโครงการ “เนสกาแฟนักชงมืออาชีพ” และคำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ จากเนสท์เล่ โพรเฟชชันนัล เพื่อให้ผู้ลงทุนมีความมั่นใจและมีความพร้อมในการประกอบธุรกิจมากยิ่งขึ้น สำหรับผู้ที่สนใจสามารถขอสินเชื่อดอกเบื้ยต่ำจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เนสท์เล่ โพรเฟชชันนัล call center โทร.0-2657 8625
  http://www.nestle.co.th/News/Detail.aspx?CtId=659

2. โครงการ “กองทุนส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านใหม่สันติ”
  ใน ปี 2536 บริษัทเนสท์เล่ได้สนับสนุนกองทุนส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านใหม่สันติ ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา โดยมุ่งหวังให้กองทุนดังกล่าวเป็นแหล่งที่ช่วยเหลือให้สมาชิกมีเงินกู้ยืม ดอกเบี้ยต่ำไปประกอบอาชีพที่สร้างรายได้ ตลอดจนถึงการขยายผลกิจกรรมให้เติบโต และขยายผลสู่สมาชิกรายใหม่ นอกจากนี้กองทุนจะเป็นส่วนกระตุ้นให้ชาวบ้านได้เข้ามาเรียนรู้การทำงานเป็น กลุ่ม เพื่อชุมชนจะได้เรียนรู้ด้านการบริหารการจัดการกองทุน จากปี 2536 โครงการกองทุนเริ่มต้นด้วยจำนวนเงิน 220,000 บาท ปัจจุบันได้ขยายมาเป็น กว่า 600,000 บาท โดยชุมชนยังได้ประโยชน์ทางอ้อมในการนำเงินกองทุนไปช่วยประโยชน์สาธารณะ รวมทั้งโครงการเพื่อสังคมอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก
  http://www.marketeer.co.th/inside_detail.php?inside_id=5275
  http://www.give2all.com/writer/view.php?id=560
 
ด้านพัฒนาชุมชนและ ชนบท
1.

แนวคิดเรื่อง SAIN : Sustainable Agriculture Initiative Nestle หรือ การพัฒนาเกษตรยั่งยืน

  เนสท์เล่
 

เนสท์เล่ มีแนวคิดที่เรียกว่า SAIN : Sustainable Agriculture Initiative Nestle หรือ การพัฒนาเกษตรยั่งยืนเนสท์เล่ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะกับเกษตรกรและชุมชนที่เป็นเบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจ เนสท์เล่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวสวนกาแฟแบบยั่งยืน ด้วยการใช้เวลากว่า 20 ปีมาแล้ว ในการเข้าไปส่งเสริมและช่วยเหลือทางวิชาการแก่เกษตรกรชาวสวนกาแฟให้ยืนอยู่ ได้บนลำแข้งตัวเอง โดยให้มีองค์ความรู้ความสามารถในการจัดการ พร้อมกับตั้งศูนย์รับซื้อเบ็ดเสร็จในราคารับประกัน เช่น การเปิดศูนย์ฝึกอบรมด้านกาแฟ ที่ อ.สวี จ.ชุมพร เมื่อเดือนตุลาคม ปี 2545 เพื่อพัฒนาและให้ความรู้แก่ชาวสวนกาแฟในภาคใต้เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุ์กาแฟของเนสท์เล่เป็นผู้ให้การอบรม

 

http://www.nestle.co.th/corporate/thai/social

 

http://www.nidambe11.net/ekonomiz/2007q4/2007october05p2.htm

 

http://www.newswit.com/news/2005-10-07/b1fb930d41c0f4696ff263de4fe1f6e7

ด้านผู้พิการ ด้อยความสามารถ ไร้ที่พึ่ง
1.

โครงการ “นิวัติสู่ชีวิตใหม่”

 

โครงการ นิวัติสู่ชีวิตใหม่ เป็นความร่วมมือกับมูลนิธิดวงประทีป ที่ให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาครอบครัวหรือปัญหา ยาเสพติดได้เริ่มชีวิตใหม่ โครงการประกอบด้วย ศูนย์ฟื้นฟูและฝึกอาชีพสำหรับชายที่ อ.ละแม จ.ชุมพร และศูนย์ดูแลเด็กหญิงที่ จ.กาญจนบุรี ศูนย์ฟื้นฟูและฝึกอาชีพสำหรับชายที่ อ.ละแม จ.ชุมพร ก่อตั้งเมื่อปี 2531 สำหรับเยาวชนชายและชายหนุ่มอายุ 12-25 ปี ที่ประสบปัญหาครอบครัวหรือปัญหายาเสพติด ได้มีโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิต เนสท์เล่ร่วมสนับสนุนโครงการตั้งแต่ปี 2532 โดยสนับสนุนด้านการศึกษาในรูปของเงินเดือนครูผู้สอน ค่าอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับทำกสิกรรม จัดหาเครื่องกรองน้ำ คอมพิวเตอร์ และสนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารของเนสท์เล่ทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง จนถึงปี 2550 มีผู้เข้ารับการฟื้นฟูอบรมในโครงการมาแล้วกว่า 1,200 คน สำหรับศูนย์ดูแลเด็กหญิงที่ จ.กาญจนบุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2541 เป็นบ้านสำหรับเด็กเล็ก โดยเฉพาะเด็กและผู้เยาว์หญิงที่ประสบปัญหาครอบครัวหรือถูกทำทารุณกรรม ปัจจุบันรับเด้กไว้ในการดูแลประมาณ 50 คน โดยเนสท์เล่ให้การสนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา พัฒนาบุคลากรและสนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารของเนสท์เล่ เพื่อส่งเสริมด้านโภชนาการแก่เด็กๆ ทุกเดือน ตั้งแต่ปี 2549

 

http://www.nestle.co.th/corporate/thai/social

 

http://www.give2all.com/writer/view.php?id=560

ด้านชีวิตและสุขภาพ 
1. โครงการ “เด็กไทยสุขภาพดี”
  บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการ “เด็กไทยสุขภาพดี” เชิญชวนครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 รวมทีมละไม่เกิน 6 คน ส่งผลงานสื่อการเรียนการสอนด้านโภชนาการ ประเภทนิทาน การ์ตูน หรือเรื่องสั้นประกอบภาพ อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับโภชนาการที่สมดุลและการออกกำลังกาย เพื่อส่งเข้าประกวดชิงทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยสามารถส่งผลงานได้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551
 

 http://www.newswit.com/news/2008-09-11/0349-33bd7a50f60ffee3c4ba3d4e2983d676

2. โครงการมหกรรม “กินดี สุขภาพดี”
  บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป เปิดมหกรรมงานเพื่อสุขภาพ “กินดี สุขภาพดี” ตอกย้ำแนวคิด “Balanced Diet & Lifestyle หรือ การกินอยู่อย่างสมดุล” ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานเนสท์เล่ในปี 2551 เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ในการบริโภคอาหารและการใช้ชีวิตอย่างสมดุล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยเคล็ดลับสุขภาพดี 4 ประการ ได้แก่ กินหลากหลาย เพิ่มผักผลไม้, กินหวาน มัน เค็ม แต่พอดี, กินเท่าไหร่ ใช้ให้หมด และฉลากโภชนาการ อ่านเป็นกินเป็น ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้างเดอะมอลล์ บางกะปิ ระหว่างวันที่ 4 — 10 กันยายนที่ผ่านมา ในงานมีกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย พร้อมรับของที่ระลึกและหนังสือคู่มือกินอยู่อย่างสมดุล ฟรี!
  http://www.siamrath.co.th/UIFont/NewsDetail.aspx?cid=39&nid=23417
  http://www.positioningmag.com/prnews/prnews.aspx?id=67813
 
ด้านเด็ก เยาวชน และการศึกษา 
1. โครงการการแข่งขัน FoSTAT - Nestle Quiz Bowl
  บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด และสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของนิสิตนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีอาหาร พร้อมมุ่งผลักดันแวดวงอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ โดยจัดเวทีการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร ระดับประเทศ FoSTAT - Nestle Quiz Bowl ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อประลองไหวพริบปฏิภาณ ความรู้ความสามารถของนิสิตนักศึกษาไทย ซึ่งในปี 2551 นี้มีสถาบันระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมแข่งขันถึง 57 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งในปีนี้ทีม 4 สาวจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร คว้ารางวัลชนะเลิศไปได้ ทั้งนี้ทีมชนะเลิศยังได้ไปทัศนศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาระดับภูมิภาคของเนสท์เล่ (Nestle R&D Center) ประเทศสิงคโปร์อีกด้วย
 

 http://www.newswit.com/news/2008-06-27/0823-fostat-nestle-quiz-bowl-2008


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    

http://www.thannews.th.com/detialnews.php?id=M2422414&issue=2241

 

http://www.imageplus.co.th/index.php?ds=content_detail&sec=2&type=6&id=0soF6ateHq0FLPsJ&page=3

 

http://vivaldi.cpe.ku.ac.th/~note/newscrawler/view_news.php?id=448987

 

http://www.newswit.com/news/2008-08-29/0648-0561ba71a1972331919e7a8e318b4f49


Share
 
 
นิตยสาร GreenscapeAsia และเว็บไซต์ www.Greenscapeasia.com เป็นสื่อน้องใหม่ในเครือ HI-CLASS นำเสนอเรื่องราวด้านการท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์ ในแนวคิด ECO Living ในรูปแบบสองภาษา ไทย-อังกฤษ วางแผงฉบับแรกในเดือนธันวามคม 2554 และบริการผู้อ่านประจำสายการบิน โอเรียนท์ไทย - ติดต่อโฆษณาในนิตยสารและเว็บไซต์ ได้ที่ คุณรมมี่ : 02-7426438-9 หรือ 089-1132305
 
 
 
 
 
 
 
hi-class , magazine , high society , hiso , executive , politician , thailand , artist , leader , celebrity
 
hi-class , magazine , high society , hiso , executive , politician , thailand , artist , leader , celebrity
 
 
 
 

 

 

Untitled Document
เชิญทำข่าว / ฝากข่าวลงใน HI-CLASS SOCIETY ติดต่อ
บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร HI-CLASS
32 สุขุมวิท 85 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร 02-7426439 โทรสาร 02-3311618 อีเมล์ : editor@hiclassmagazine.com
Copyright 2004 www.hiclasssociety.com All Rights Reserved