Untitled Document
 
 
 
 
 
   
 
    หน้าแรก  >  CSR   >   บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ไทย) จำกัด

   

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
กลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ: สินค้าอุปโภคบริโภค - ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน

ข้อมูลองค์กร: 
บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ไทย) จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2524 เพื่อรองรับปริมาณการเติบโตของอุตสาหกรรมสินค้าอาหารและเครื่องดื่มในประเทศ ไทย ปัจจุบันบริษัทฯได้ให้บริการครบวงจรแก่บริษัทอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำใน ประเทศไทยมากมาย รวมทั้งบริการหลังการขาย เช่น การออกแบบโรงงาน การติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องจักร การฝึกอบรมพนักงาน ควบคุมเครื่องจักร การให้คำปรึกษา ด้านการบริการการตลาด เช่น ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์จากต่างประเทศ แนะนำแบบบรรจุภัณฑ์ด้านกราฟฟิค ข้อมูลในด้านการตลาด การแนะนำสินค้าใหม่ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ในกล่องของเต็ดตรา แพ้ค อาทิ นม น้ำผัก น้ำผลไม้ ชา กาแฟ และเครื่องดื่มอื่นๆ 

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่: 1042 ซอยสุขุมวิท 66/1 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์: 0-2303-0042, 0-2303-0053-4
เว็บไซต์: www.tetrapak.com
ติดต่อฝ่าย CSR: ฐาปนี จันทร์หอม ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร
โทร. 0-2361-2801, 0-2744-7300 ต่อ 384
e-mail: Tapanee.junhom@tetrapak.com

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมของเต็ด ตรา แพ้คมาจากปรัชญาธุรกิจที่ล้ำสมัยตลอดของ ผู้ก่อตั้ง นายรูเบน เราส์ซิงค์ ที่ว่า “A package should save more than it costs” หรือบรรจุภัณฑ์ควรจะประหยัดได้มากกว่าราคาของบรรจุภัณฑ์เอง ซึ่งหมายความว่า หัวใจการผลิตของเต็ดตรา แพ้คไม่ได้อยู่ที่การออกแบบและวิจัยพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สามารถรีไซเคิลได้ เท่านั้น แต่ยังมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความสะอาด ปลอดภัย และคงคุณค่าของผลิตภัณฑ์จนส่งถึงมือผู้บริโภค นอกจากนี้ยังคำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน วัตถุดิบที่ต้องมาจากทรัพยากรที่สามารถหามาทดแทนได้ รวมถึงการคิดค้นเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนให้กับลูกค้า เช่น ลดการใช้พลังงาน มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เรียกว่าคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมทุกวงจรการผลิตจนถึงปลายทางของบรรจุภัณฑ์

ด้านสิ่งแวดล้อม 
1.

โครงการลดคาร์บอน 10% ภายในปี 2553

 

บริษัท เต็ดตรา แพ้ค มีจุดมุงหมายในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง 10% ภายในปี 2553 จากปี 2548 ในปี 2550 ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง 7% เมื่อเทียบกับปี 2548 โรงงานเก้าแห่งได้รับใบประกาศณียบัตร Green Power/Renewable Energy และใช้พลังงานในการบรรจุสินค้าเท่ากับที่ใช้ในปี 2545 ในขณะที่ประมาณการผลิตเพิ่มขึ้น 29%

 

http://www.tetrapak.com/environment/climate_change/Pages/default.aspx


 

 

2. โครงการ "เด็กไทยหัวใจรีไซเคิล"
  บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ไทย) จำกัด บริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ชั้นนำ ร่วมมือกับ กระทรวงทรัพยากรฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมพันธมิตร บริษัท แก้วกรุงไทย จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับซื้อและจำหน่ายวัสดุประเภทรีไซเคิล เปิดตัวโครงการ “เด็กไทยหัวใจรีไซเคิล” มาตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน โดยชูคอนเซปต์ “แกะ-ล้าง-เก็บ กล่องนมเปล่า” สื่อสารเรื่องการรีไซเคิลกล่องนมอย่างง่ายๆ และสามารถทำเป็นประจำทุกวัน และมีทีมวิทยากรลงพื้นที่ไปให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการเก็บกล่องนม เปล่าอย่างถูกวิธี เพื่อช่วยกันสะสมแล้วนำไปแข่งขันสร้างสถิติระดับจังหวัดในกิจกรรมอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม โดยนักเรียนระดับอนุบาลและประถม ทางเต็ดตรา แพ้ค และองค์กรสนับสนุนยังร่วมส่งเสริมด้วยการจัดแข่งขันชิงรางวัลให้แก่โรงเรียน ที่เข้าร่วมด้วยเช่นกัน
  http://www.thaikids-recycle.com/th/background.php

3. โครงการ “แจ๋วรักษ์โลก”
  รายการ 30youngแจ๋ว ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ร่วมกับ บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ไทย) จำกัด จัดโครงการ “แจ๋วรักษ์โลก” โครงการที่อยากให้คนไทยทุกเพศทุกวัยหันมาช่วยกันลดโลกร้อนแบบง่ายๆ ด้วยการเก็บกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว พับให้เรียบร้อย เพื่อที่จะนำขยะเหล่านี้ไปรีไซเคิลเป็นชุดห้องสมุดสีเขียวและชุดห้องเรียนสี เขียว ทั้งสมุด โต๊ะ เก้าอี้ มอบให้นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ หลังจากได้เดินสายรณรงค์เก็บกล่องเครื่องดื่มมานานพอสมควรแล้ว จึงได้ปิดโครงการลงในวันสิ่งแวดล้อมไทย โดยคุณประวิทย์ มาลีนนท์ กรรมการผู้จัดการ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และคุณกลอยตา ณ ถลาง ผู้บริหารจากบริษัท เต็ดตร้า แพ้ค (ไทย) จำกัด ได้ทำการส่งมอบโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์การเรียน ชุดห้องสมุดสีเขียวและชุดห้องเรียนสีเขียวที่ผลิตจากกล่องเครื่องดื่มต่างๆ ให้กับพล.อ.เสถียร เพิ่มทองอินทร์ ผู้บัญชาการหน่วยทหารพัฒนา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไปแล้วเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
  http://www.newswit.com/news/2008-12-08/c9a08cff36f296ae1fc719c3a06becda/

ด้านชีวิตและสุขภาพ 
1. โครงการสนับสนุนมูลนิธิโรคกระดูกพรุนนานาชาติ
  ปี 2549 เต็ดตรา แพ้ค (Tetra Pak) บริษัทผู้นำด้านกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับ มูลนิธิโรคกระดูกพรุนนานาชาติ (International Osteoporosis Foundation หรือ IOF) เป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อสร้างกระแสความตื่นตัวเรื่องโรคกระดูกพรุน เน้นย้ำการทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และให้ความใส่ใจกับปัจจัยเสี่ยงของโรคกระดูกพรุน ตัวอย่างหนึ่งของกิจกรรมที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ คือการดำเนินการสำหรับการจัดกิจกรรมในวันโรคกระดูกพรุนโลก (World Osteoporosis Day) ในวันที่ 20 ตุลาคมของทุกปี และในปี 2551 ที่ผ่านมาก็เช่นกัน
  http://www.newswit.com/news/2008-09-24/bc84fb5d0c66d8f85aaa67c0fee64a26
 

http://www.newswit.com/news/2006-10-18/79c4cf25e734a484ab61f6c1e840170a

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   

http://www.matichon.co.th/prachachat/prachachat_detail.php?s_tag=02csr03031151&day=2008-11-03&sectionid=0221


Share
 
 
นิตยสาร GreenscapeAsia และเว็บไซต์ www.Greenscapeasia.com เป็นสื่อน้องใหม่ในเครือ HI-CLASS นำเสนอเรื่องราวด้านการท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์ ในแนวคิด ECO Living ในรูปแบบสองภาษา ไทย-อังกฤษ วางแผงฉบับแรกในเดือนธันวามคม 2554 และบริการผู้อ่านประจำสายการบิน โอเรียนท์ไทย - ติดต่อโฆษณาในนิตยสารและเว็บไซต์ ได้ที่ คุณรมมี่ : 02-7426438-9 หรือ 089-1132305
 
 
 
 
 
 
 
hi-class , magazine , high society , hiso , executive , politician , thailand , artist , leader , celebrity
 
hi-class , magazine , high society , hiso , executive , politician , thailand , artist , leader , celebrity
 
 
 
 

 

 

Untitled Document
เชิญทำข่าว / ฝากข่าวลงใน HI-CLASS SOCIETY ติดต่อ
บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร HI-CLASS
32 สุขุมวิท 85 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร 02-7426439 โทรสาร 02-3311618 อีเมล์ : editor@hiclassmagazine.com
Copyright 2004 www.hiclasssociety.com All Rights Reserved