Untitled Document
 
 
 
 
 
   
 
    หน้าแรก  >  CSR   >  บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

   

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
กลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ: สินค้าอุตสาหกรรม - ยานยนต์

ข้อมูลองค์กร: 
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเมื่อปี 2526 ซึ่งนับเป็นผู้ผลิตรถยนต์ที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ ไทยรายหลังๆ โดยมีอายุเพียงสองทศวรรษเท่านั้น ปัจจุบันฮอนด้านับเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรถยนต์นั่งรายใหญ่ที่สุดของประเทศ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้ความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ปัจจุบันจึงมีผู้จำหน่ายรวม 123 แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศเกือบทุกจังหวัด เพื่อให้ครอบคลุมการให้บริการลูกค้าอย่างทั่วถึงสอดคล้องกับความต้องการของ ตลาดและความนิยมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของผู้บริโภค 

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่: 49 หมู่ 9 ถนนโรจนะ ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
โทรศัพท์: 0-3533-1000-13, 0-3533-0999
โทรสาร: 0-3533-0974-5
เว็บไซต์: http://www.honda.co.th/
ติดต่อฝ่าย CSR: ศิริพร ศรีสุข ผู้จัดการส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม 

บริษัท เอเชี่ยน ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด
ด้วยความห่วงใยและความรับผิดชอบต่อสังคมไทย ฮอนด้าจึงได้ร่วมงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนผลักดันกิจกรรมเพื่อส่ง เสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้นในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ด้านสิ่งแวดล้อมนั้น ฮอนด้ามุ่งเน้นส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร อย่างเช่น การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องยนต์ประหยัดพลังงาน พลังงานทดแทน การรีไซเคิล รวมไปถึงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกเพื่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การดำเนินกิจกรรมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น 

ด้านชีวิตและสุขภาพ
1.

โครงการ "Bon Voyage  ยิ่งมีสติ.. ยิ่งปลอดภัย"

  เดือนพฤศจิกายน 2552 บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด และ        กองบังคับการตำรวจทางหลวง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เริ่มการรณรงค์ขับขี่อย่างมีสติและปลอดภัยในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ ภายใต้ โครงการ Bon Voyage  ยิ่งมีสติ.. ยิ่งปลอดภัย โครงการรับผิดชอบต่อสังคมที่มุ่งรณรงค์ให้ผู้ใช้รถยนต์ขับขี่อย่างถูกต้อง มีสติและปลอดภัยโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวซึ่งมีสถิติอุบัติเหตุสูง
  http://www.honda.co.th/th/news-release/index.php

ด้านสิ่งแวดล้อม
1.

โครงการ "ฮอนด้า กรีนบิน ดีไซน์ คอนเทสต์ (Honda Green Bin Design Contest)"

 

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2552 บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด คุณพิทักษ์ พฤทธิสาริกร กรรมการบริหาร บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 26 ปีที่เราดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ฮอนด้าได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยผ่านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมต่างๆ อาทิ กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  กิจกรรมเพื่อการศึกษาและส่งเสริมทักษะด้านช่าง กิจกรรมมอเตอร์สปอร์ต และกิจกรรมกีฬาระดับโลก  สำหรับโครงการฮอนด้า กรีนบิน ดีไซน์ คอนเทสต์ นี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมภายใต้พันธกิจด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ‘ฮอนด้า  กรีนเวย์’ ที่เปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่ห่วงใยสิ่งแวดล้อมร่วมสร้างสรรค์ผลงานเพื่อโลกที่ไร้ขยะ

 

http://green.in.th/node/1901

  http://green.in.th/blog/design/2045
  http://www.honda.co.th/th/news-release/index.php 

 

 

2. โครงการ “ตามรอยเท้าพ่อ…กับฮอนด้า”
  กลุ่มบริษัทฮอนด้าประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จัดประกวดโครงการ “โรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 5” ภายใต้แนวคิด “ตามรอยเท้าพ่อ…กับฮอนด้า” ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้คำปรึกษาของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในปีนี้มีโรงเรียนส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 725 โรงเรียน และมีกำหนดมอบทุนดำเนินโครงการจากกลุ่มบริษัทฮอนด้าประเทศไทยในวันที่ 30 ตุลาคม 2551 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี และยังมีกิจกรรมค่ายเสริมความรู้ด้านการจัดการขยะและน้ำเสีย ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยในวันที่ 31 ตุลาคม 2551 อีกด้วย
  http://www.hondagreenschool.com/

3.

โครงการ “ฮอนด้ากรีนเวย์”

 

โครงการ “ฮอนด้ากรีนเวย์” คือ กิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่จะช่วยรณรงค์ให้โลกของเรามีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมาก ขึ้น พร้อมด้วยการรณรงค์วิธีขับขี่รถอย่างประหยัดน้ำมัน เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเป็นการร่วมมือของผู้บริหารบริษัท ฮอนด้า พนักงาน และลูกค้าที่จะช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม อีกทั้งบริษัทยังมีนโยบายจะปรับเปลี่ยนโชว์รูมศูนย์บริการรถยนต์ฮอนด้า โดยปรับปรุงให้เป็น “กรีนดีลเลอร์” ที่มุ่งให้ความสำคัญในการดูแลรักษา รวมทั้งจัดการระบบสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น เบื้องต้นบริษัทจะเริ่มดำเนินการจากตัวแทนจำหน่ายในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลก่อน จากนั้นจะกระจายครบทุกแห่งทั่วประเทศภายในระยะ 3 ปีนี้ นับแต่ปี 2551 ทั้งนี้ได้มีการรณรงค์ให้ปลูกต้นไม้สำหรับผู้ที่ซื้อรถยนต์ฮอนด้า 1 คัน ต่อต้นไม้ 1 ต้นด้วย

 

http://www.honda.co.th/th/honda_green_way

 

http://www.honda.co.th/th/news_release/inside.php?NewsId=92

4. โครงการรถยนต์ประหยัดพลังงาน
  ภาวะโลกร้อนและปัญหาราคาน้ำมันที่สูงขึ้นทำให้ทั้งภาครัฐบาลและภาคธุรกิจพยายามหาหนทางแก้ไข ด้วยความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยียนตรกรรม ฮอนด้าจึงพัฒนารถยนต์ที่ให้สมรรถนะในการขับขี่สูง มีอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพ และใช้ได้กับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ขับขี่รถยนต์ที่ต้องการใช้พลังงาน ทางเลือก และเมื่อเดือนกันยายน 2551 ที่ผ่านมา ฮอนด้า เพิ่งเปิดตัว ฮอนด้า ซิตี้ ใหม่ เป็นครั้งแรกในโลกที่ประเทศไทย ซึ่งได้รับการออกแบบใหม่หมด ให้มีรูปลักษณ์โดดเด่น ประหยัดน้ำมัน มี 3 รุ่นให้เลือก คือ รุ่น S รุ่น V และรุ่น SV มาพร้อมกับเครื่องยนต์ i-VTEC ขนาด 1.5 ลิตร 4 สูบ กำลัง 120 แรงม้า ซึ่งเครื่องยนต์รุ่นนี้สามารถรองรับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ได้ อีกทั้งประหยัดน้ำมัน เปี่ยมสมรรถนะ ปราดเปรียว และมีค่ามาตรฐานไอเสียเทียบเท่าระดับยูโร 4 นอกจากนี้ยังมี ฮอนด้า แอคคอร์ด ใหม่ ที่สามารถใช้แก๊สโซฮอล์ E20 และฮอนด้า ซีอาร์-วี รุ่นที่สามารถใช้ได้กับแก๊สโซฮอล์ E20 ผู้สนใจสามารถชมและทดลองขับได้ที่ผู้จำหน่ายฮอนด้าทุกแห่งทั่วประเทศ
  http://www.newswit.com/news/2008-09-11/0044-81f28da362e29366fe92d023f11405bc

5. โครงการการแข่งขัน “ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง”
  ฮอนด้าได้จัดให้มีการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง หรือ Honda Econo Power Contest ขึ้นในปี 2551 นี้ต่อเนื่องปีที่ 11 แล้ว ซึ่งกิจกรรมการแข่งขันนี้ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากสำนักงานคณะ กรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มานับตั้งแต่เริ่มจัดในปีแรก การแข่งขันปีที่ 11 นี้ มีวัตถุประสงค์พิเศษเพิ่มเติมไปจากปีที่ผ่านๆ มา คือ การมุ่งเน้นเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพในด้านความคิดเชิงสร้างสรรค์ให้กับ กลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยจัดให้มีการนำเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบมาเข้าร่วมแข่งขัน ทั้งนี้กิจกรรมยังคงมีความมุ่งหมายเดิม เพื่อรณรงค์ให้เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญกับการประหยัดน้ำมันเชื้อ เพลิงในวงกว้าง และเป็นการส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยียานยนต์ประหยัดพลังงานจากพื้น ฐานของเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ ตลอดจนส่งเสริมการทำงานเป็นหมู่คณะและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่นัก เรียนนักศึกษา รวมถึงกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันระดับประเทศจะมีขึ้นในวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2552 ณ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ กรุงเทพฯ
  http://www.aphonda.co.th/hondaecono/
  http://www.positioningmag.com/prnews/prnews.aspx?id=73061

 ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    

http://www.bangkokbiznews.com/2008/03/25/WW14_1413_news.php?newsid=241967


 Share
 
 
นิตยสาร GreenscapeAsia และเว็บไซต์ www.Greenscapeasia.com เป็นสื่อน้องใหม่ในเครือ HI-CLASS นำเสนอเรื่องราวด้านการท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์ ในแนวคิด ECO Living ในรูปแบบสองภาษา ไทย-อังกฤษ วางแผงฉบับแรกในเดือนธันวามคม 2554 และบริการผู้อ่านประจำสายการบิน โอเรียนท์ไทย - ติดต่อโฆษณาในนิตยสารและเว็บไซต์ ได้ที่ คุณรมมี่ : 02-7426438-9 หรือ 089-1132305
 
 
 
 
 
 
 
hi-class , magazine , high society , hiso , executive , politician , thailand , artist , leader , celebrity
 
hi-class , magazine , high society , hiso , executive , politician , thailand , artist , leader , celebrity
 
 
 
 

 

 

Untitled Document
เชิญทำข่าว / ฝากข่าวลงใน HI-CLASS SOCIETY ติดต่อ
บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร HI-CLASS
32 สุขุมวิท 85 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร 02-7426439 โทรสาร 02-3311618 อีเมล์ : editor@hiclassmagazine.com
Copyright 2004 www.hiclasssociety.com All Rights Reserved