Untitled Document
 
 
 
 
 
   
 
    หน้าแรก  >  CSR   >  บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด

   

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
กลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ: เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร - อาหารและเครื่องดื่ม

ข้อมูลองค์กร: 
บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด ผู้นำด้านนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2532 ต่อมาได้ผลิตกะทิสำเร็จรูปยูเอชที ตรา ชาวเกาะ ซึ่งเป็นกะทิสำเร็จรูปยูเอชทีรายแรกในประเทศไทยจนมีผู้บริโภคยอมรับกันอย่างแพร่หลาย ในปี 2539 ได้เริ่มเข้าสู่ตลาดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ตอบรับแนวโน้มของผู้บริโภคที่เริ่มให้ความสำคัญกับอาหารเพื่อสุขภาพ โดยออกผลิตภัณฑ์ที่ให้ความสำคัญกับอาหารเพื่อสุขภาพ เช่น เครื่องดื่มจากบุกผสมน้ำผลไม้ ตรา ฟิต-ซี (Fit-C) เครื่องดื่มธัญญาหารน้ำลูกเดือย ตรา โปร-ฟิท (Pro-fit) และน้ำนมข้าวกล้อง ตรา วี-ฟิท (V – fit) โดยสินค้าได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดผู้บริโภคสินค้าเพื่อสุขภาพเป็นจำนวนมาก ล่าสุด วี – ฟิท ได้เปิดสินค้าใหม่เป็นน้ำนมข้าวกล่องงอก 7 ชนิด ซึ่งอุดมไปด้วยวิตามินเอ,บี1,บี2,บี12,แคลเซียมและไฟเบอร์สูง ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างมาก

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่: 392/56-57 ซ.ปรีชาพานิช ถ.มหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 02-622-3434
โทรสาร: 02-226-1829
เว็บไซต์: www.ampolfood.com, www.ampolfood.com/csr
ติดต่อฝ่าย CSR: แผนกประชาสัมพันธ์ฝ่ายการตลาด
โทร. 02-622-3434 ต่อ 2301, 02-622-3737 รังสรรค์ ปวุฒิยาพงศ์
  โทร.02-622-3434 ต่อ 2304
e-mail : pr@ampolfood.com, narunat@ampolfood.com 

บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด มุ่งเน้นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากในแต่ละปีปริมาณการใช้และการทิ้งขยะกล่องบรรจุภัณฑ์ ยูเอชที มีเพิ่มมากขึ้นหลายล้านกล่องต่อปี ฉะนั้นโยบายการดำเนินการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) จึงเกิดขึ้น ภายใต้โครงการที่ชื่อว่า “โครงการกล่องวิเศษ” นอกจากนี้ยังมีโครงการอื่นๆ ที่ได้ร่วมมือร่วมแรงใจในการอาสาพัฒนา ทำความดีเพื่อสังคม โดยเฉพาะการเริ่มต้นจากสังคมภายในองค์กรและสังคมโดยรอบบริเวณสถานประกอบการ โดยทีมอาสาสมัคร (Volunteer) ของชาวอำพลฟูดส์บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด  ได้ทำโครงการกล่องวิเศษขึ้น ในปี พ.ศ. 2552  ด้วยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในฐานะผู้ใช้บรรจุภัณฑ์ที่แต่ละปีต้องใช้กล่องยูเอชที ในการบรรจุสินค้าปีละ 100 ล้านกล่อง (ในประเทศไทยมีการใช้กล่องยูเอชที บรรจุสินค้าและจำหน่ายรวมปีละ ไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านกล่อง)

หลังจากได้ลงทุนสร้างโรงงานรีไซเคิลกล่องยูเอชทีให้เป็นแผ่นชิปบอร์ดขึ้นเอง ในปี 2552 ทางบริษัทได้ทำโครงการเชิญชวนให้ประชาชนส่งผลิตภัณฑ์ UHT ที่ใช้หมดแล้วโดยไม่จำกัดตราสินค้า ทั้งที่บ้านและโรงเรียน เพื่อรวบรวมส่งไปให้บริษัทอำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด ทำการรีไซเคิลผลิตเป็นแผ่นชิปบอร์ด ทดแทนไม้ โดยได้ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 435 แห่งช่วยกันขยายผลด้วย ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดี โดยแผ่นชิปบอร์ดนี้จะนำไปประกอบเป็นชุดโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน มอบให้โรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ

ในปี 2553 นี้ ได้มีการต่อยอดโครงการกล่องวิเศษ ไปสู่โครงการกล่องวิเศษปีสอง ที่ได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ) และคณะมัณฑศิลป์ สาขาการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการจัดทำโครงการ Magic Box Idea Contestเป็นโครงการที่ร่วมมือกันระหว่างอำพลฟูดส์ และคณะมัณฑศิลป์ สาขาการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นการจัดการประกวดออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากแผ่นชิปบอร์ด โดยนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ โดยได้มีการตัดสินคัดเลือกผู้เข้ารอบ 20 ผลงาน จาก 278 ผลงาน โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบจากมหาวิทยาลัยต่างๆอาทิ อาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น โดยประกาศผลในวันที่ 18 กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา

5 มิถุนายน 2553 เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก บริษัทอำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด ได้มอบชุดโต๊ะเก้าอี้นักเรียนที่ทำจากแผ่นชิปบอร์ดจากขยะกล่องยูเอชที จำนวน 1,000 ชุดให้กับ ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยโต๊ะเก้าอี้ 1,000 ชุดนี้ ต้องใช้จำนวนกล่องยูเอชทีมากถึง 2,321,263 กล่อง ซึ่งเป็นกล่องยูเอชทีที่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 435 แห่งได้ร่วมกัน แกะล้างเก็บ ส่งเข้าโรงงานรีไซเคิลของอำพลฟูดส์ฯ ซึ่งสามารถช่วยลดการเผาไหม้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกล่องยูเอชทีได้มากถึง 20,659,240.7 กรัม (กล่องยูเอชที 1 กล่อง จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ 8.9 กรัม)

ปัจจุบัน โครงการกล่องวิเศษ ได้ร่วมกับทางสำนักเขตทุกเขตในกรุงเทพมหานคร ในการร่วมเก็บขยะกล่องยูเอชที เพื่อนำมารีไซเคิล ภายใต้สโลแกน “แกะ เก็บ ล้าง” ยังพร้อมจะขยายเครือข่ายโครงการไปทั่วประเทศ ทางอำพลฟูดส์หวังว่าโครงการกล่องวิเศษนี้ไม่ได้เป็นเพียงโครงการที่จะจำกัดความร่วมมือ เพียงแค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านี้แต่เป็นโครงการที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายที่จะช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้โลกของเรายังคงความน่าอยู่ตลอดไป 

 


Share
 
 
นิตยสาร GreenscapeAsia และเว็บไซต์ www.Greenscapeasia.com เป็นสื่อน้องใหม่ในเครือ HI-CLASS นำเสนอเรื่องราวด้านการท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์ ในแนวคิด ECO Living ในรูปแบบสองภาษา ไทย-อังกฤษ วางแผงฉบับแรกในเดือนธันวามคม 2554 และบริการผู้อ่านประจำสายการบิน โอเรียนท์ไทย - ติดต่อโฆษณาในนิตยสารและเว็บไซต์ ได้ที่ คุณรมมี่ : 02-7426438-9 หรือ 089-1132305
 
 
 
 
 
 
 
hi-class , magazine , high society , hiso , executive , politician , thailand , artist , leader , celebrity
 
hi-class , magazine , high society , hiso , executive , politician , thailand , artist , leader , celebrity
 
 
 
 

 

 

Untitled Document
เชิญทำข่าว / ฝากข่าวลงใน HI-CLASS SOCIETY ติดต่อ
บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร HI-CLASS
32 สุขุมวิท 85 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร 02-7426439 โทรสาร 02-3311618 อีเมล์ : editor@hiclassmagazine.com
Copyright 2004 www.hiclasssociety.com All Rights Reserved