Untitled Document
 
 
 
 
 
   
 
    หน้าแรก  >  CSR   >  บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

   

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
กลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ: บริการ - สื่อและสิ่งพิมพ์

ข้อมูลองค์กร: 
พ.ศ.2519 เกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์ เริ่มธุรกิจอย่างจริงจังเป็นครั้งแรก โดยทำธุรกิจตู้เพลงและอัดเพลงจากแผ่นเสียงลงเทป ภายใต้ตรา “ ดอกกุหลาบ ” ก่อนจะจัดตั้งเป็นบริษัทอย่างเต็มตัวด้วยเงินลงทุน 50,000 บาทในนาม “Rose Sound” ซึ่งถือได้ว่าเป็นปฐมบทของ “ อาร์เอส ” อันยิ่งใหญ่ในปัจจุบัน อาร์เอสดำเนินธุรกิจบันเทิงที่มอบความสุขให้แก่มหาชนตลอดมา ก้าวต่อไปจากนี้อาร์เอสจะปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์องค์กรใหม่ เพื่อสะท้อนถึงการทำธุรกิจที่กว้างขวางขึ้นมากกว่าการเป็นบริษัททำเพลง นั่นคือ มุ่งสู่ความเป็นเครือข่ายความบันเทิง หรือ The Entertainment Network ด้วยธุรกิจบันเทิงครบวงจร ทั้งงานเพลง วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ สิ่งพิมพ์ กีฬา ธุรกิจดิจิตอล และธุรกิจโชว์บิซ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่: อาคารเชษฐโชติศักดิ์ 419/1 ลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล 
เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์: 0-2511-0555
โทรสาร: 0-2511-5324
เว็บไซต์: http://www.rs.co.th/
ติดต่อฝ่าย CSR: ฝ่ายประชาสัมพันธ์

สืบเนื่องจาก อาร์เอส เป็นหนึ่งในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจบันเทิงแบบครบวงจร ซึ่งถือว่าเป็นสื่อกลางของประชาชนส่วนใหญ่ในสังคมไทย ดังนั้น บริษัทฯ จึงดำเนินนโยบายให้สอดคล้อง และ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสำคัญ และเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์การเป็น “ผู้ปฏิวัติการสร้างสรรค์ผลงานบันเทิงคุณภาพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม” ในด้านสังคม อาร์เอสตระหนักว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราได้ผลิตศิลปินออกสู่สังคม ทุกคนล้วนมีอิทธิพลต่อความคิดของคนรุ่นใหม่ ฉะนั้นเราจึงสนับสนุนให้ศิลปินร่วมกิจกรรมส่งเสริมสังคม ทั้งโครงการที่อาร์เอสจัดขึ้นเอง โครงการที่ส่งเสริมให้ศิลปินไปร่วมงานกับหน่วยงานภาครัฐบาล และองค์กรเอกชน ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ทำกิจกรรมส่งเสริมสังคม และโครงการที่อาร์เอสส่งเสริม และระดมให้พนักงานของบริษัทฯไปร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการคืนกำไรให้สังคม

 ด้านเด็ก เยาวชน และการศึกษา 
1. โครงการ "RS give back"
  ศิลปิน ในสังกัดอาร์เอสทุกคนรวมพลังช่วยเหลือสังคมอย่างเต็มที่ โดยสละรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่าย CD และ VCD ของศิลปินที่ออกอัลบั้มตลอดปี 2552 มอบให้องค์กรที่ช่วยเหลือเด็ก 3 องค์กรการกุศล ได้แก่  “Plan International Thailand” หรือ “Plan” (แพลน) องค์กรที่ดำเนินกิจกรรมปรับปรุงคุณภาพชีวิตเด็กที่ด้อยโอกาส , “Raks Thai Foundation” (รักษ์ไทย) หรือ (A Member of CARE International) เป็นองค์กรพัฒนาและช่วยเหลือผู้ยากไร้ให้มีความรู้ความสามารถพึ่งพาตนเองและ พัฒนาสังคมได้ และ “ECPAT International” หรือ “Ecpat” (เอ็คแพท) เป็นเครือข่ายทั่วโลกที่มีอุดมการณ์เพื่อยุติการค้าประเวณีเด็ก สื่อลามกเด็กและการค้าเด็กเพื่อธุรกิจทางเพศ  นอกจากนั้นเหล่าศิลปินจะสละเวลาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรต่างๆ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีด้วย 
  http://music.mthai.com/view/357


 
 

 

2. โครงการคอนเสิร์ตการกุศล Life is Beautiful The voice for kids "เดอะ วอยซ์ ฟอร์ คิดส์"
  บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิร์ค จำกัด ในเครือบริษัท อาร์เอส โปรโมชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตรายการวิทยุ 106 Life plus FM จัดคอนเสิร์ตการกุศล Life is Beautiful The voice for kids "เดอะ วอยซ์ ฟอร์ คิดส์" คอนเสิร์ตนี้สานฝันเพื่อน้อง ในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2550 ณ บางกอกฮอลล์ สวนลุมไนท์บาซาร์ภายใต้คอนเซ็ปต์บทเพลง “นิทานชีวิต” ผ่านศิลปินนักร้องมากมาย โดยรายได้จากการขายบัตรส่วนหนึ่งจะบริจาคให้มูลนิธิรักษ์ไทยและอีกหลาย มูลนิธิที่ทำงานเพื่อเด็ก รวม 8 มูลนิธิ
  http://www.raksthai.org/thai/news/detail.php?content=1&topic=182
 
ด้าน สิ่งแวดล้อม 
1. โครงการ “ECO EVOLUTION”
 

บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิร์ค จำกัด บริษัทในกลุ่มสายงานอาร์เอส เรดิโอ ผู้ผลิตรายการวิทยุ COOL 93 Fahrenheit คูล 93 ฟาเรนไฮต์ จัดกิจกรรมการตลาดตลอดปี 2551 ภายใต้ธีม ECO EVOLUTION ซึ่งนอกจากเพื่อสอดรับกับกระแสรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนแล้ว ยังสะท้อนภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำของคูล 93 ฟาเรนไฮต์ ที่รุกกลยุทธ์ CSR ( Corporate Social Responsibility ) ซึ่งเป็นแนวคิดการตลาดที่กำลังได้รับความนิยมจากทั่วโลก โดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดดังกล่าว แบ่งเป็น 3 เฟสใหญ่ๆ ที่จัดขึ้นในทุกๆ 4 เดือน คือ COOL My World (ม.ค-เม.ย.) เน้นความร่วมมือเพื่อลดผลกระทบในระดับโลก COOL My Society (พ.ค.-ส.ค.) เน้นความร่วมมือเพื่อลดผลกระทบในระดับสังคมหรือชุมชน และ COOL My Life (ก.ย.-ธ.ค.) เน้นลดผลกระทบที่เริ่มต้นได้จากตนเอง

 

http://www.rs.co.th/corporate/th/press_release_detail.php?id=42

 

http://www.thaipr.net/nc/readnews.aspx?newsid=5CEE74508FB122B06BF8D696B06FB013&query=IqTBytG5tewg4KrJsOKqtdTI0aG01OwiIA

 
2. โครงการคอนเสิร์ตลดโลกร้อน Safe the earth @ school
  สถานีวิทยุร่วม ด้วยช่วยกันจังหวัดชุมพร FM.101 MHz. ร่วมกับ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) และผู้เข้าร่วมโครงการจัดคอนเสิร์ต “ลดโลกร้อน” Safe the earth @ school ในวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2551 เพื่อรณรงค์ร่วมปลูกฝังเยาวชนให้ตระหนัก ร่วมใส่ใจดูแลรักษาลดภาวะโลกร้อน ซึ่งการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้จะพบกับศิลปิน ซีควินท์,ขนมจีน และ มีล่า นักร้องจากบริษัท อาร์.เอส จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะเป็นมินิคอนเสิร์ตร่วมรณรงค์ลดโลกร้อน พร้อมสอดแทรกสาระการรณรงค์ให้เยาวชนช่วยกันดูแลโลกของเรา เพราะปัจจุบันปัญหาโลกร้อนเริ่มทวีคูณมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตบนพื้นโลกอย่างมาก
  http://www.rd1677.com/branch.php?id=40061

ด้าน ผู้พิการ ไร้ความสามารถ ไร้ที่พึ่ง 
1.

 โครงการ “ทูตมูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ ประเทศไทย”

 

ปี 2550 บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) จัดทำโปรเจ็คครั้งยิ่งใหญ่ร่วมมือกับ Habitat for Humanity Thailand มูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ ประเทศไทย องค์กรสาธารณกุศลที่ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย โดยมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนอาสาสมัครจากทีมผู้บริหารและพนักงานบริษัทอา ร์เอสฯ จัดกิจกรรมระดมทุนช่วยเหลือสร้างบ้านหลังใหม่ให้คนไทยได้มีที่อยู่ และขจัดสภาพการไร้ที่อยู่อาศัยอย่างพอเพียงตามอัตภาพ โดยงานนี้ ฟิล์ม รัฐภูมิ โตคงทรัพย์ ศิลปินของอาร์เอสฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นทูตมูลนิธิฯ คนแรกของประเทศไทยและแห่งเซาท์อีสเอเชีย ร่วมเป็นผู้แทนในการประชาสัมพันธ์ ระดมทุน และร่วมกิจกรรมสร้างบ้านกับอาสาสมัคร รวมทั้งประสานความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชน

 

http://www.newswit.com/news/2007-10-15/1011-6531fe74911ba35b89a96c2748b68844

 

http://www.naewna.com/news.asp?ID=97214

 

http://th.88db.com/th/Discussion/Discussion_reply.page/Movie_Music_Entertainment/?DiscID=54

ด้านชีวิตและสุขภาพ
1. โครงการเดินการกุศลวันหัวใจโลก
 

 มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ จัดกิจกรรมเดินการกุศล เนื่องใน“วันหัวใจโลก” ครั้งที่ 9 วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2551 โดยอาร์เอสได้ส่ง 5 หนุ่ม “วงซีควินท์” เข้าร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรมเดินการกุศลดังกล่าว และฟิตร่างกายเตรียมเดินการกุศลในครั้งนี้ด้วย งานนี้จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนชาวไทยตระหนักถึงความสำคัญของการดูแล รักษาสุขภาพ ให้ปลอดจากโรคหัวใจที่คุกคามชีวิตคนไทยในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก

 

http://www.thaipr.net/nc/readnews.aspx?newsid=C35FEC64807D33A9885F892BCA9FB13E

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   http://www.ryt9.com/news/2008-06-06/36986128
 

http://www.ryt9.com/news/2008-02-14/30230280

 


Share
 
 
นิตยสาร GreenscapeAsia และเว็บไซต์ www.Greenscapeasia.com เป็นสื่อน้องใหม่ในเครือ HI-CLASS นำเสนอเรื่องราวด้านการท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์ ในแนวคิด ECO Living ในรูปแบบสองภาษา ไทย-อังกฤษ วางแผงฉบับแรกในเดือนธันวามคม 2554 และบริการผู้อ่านประจำสายการบิน โอเรียนท์ไทย - ติดต่อโฆษณาในนิตยสารและเว็บไซต์ ได้ที่ คุณรมมี่ : 02-7426438-9 หรือ 089-1132305
 
 
 
 
 
 
 
hi-class , magazine , high society , hiso , executive , politician , thailand , artist , leader , celebrity
 
hi-class , magazine , high society , hiso , executive , politician , thailand , artist , leader , celebrity
 
 
 
 

 

 

Untitled Document
เชิญทำข่าว / ฝากข่าวลงใน HI-CLASS SOCIETY ติดต่อ
บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร HI-CLASS
32 สุขุมวิท 85 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร 02-7426439 โทรสาร 02-3311618 อีเมล์ : editor@hiclassmagazine.com
Copyright 2004 www.hiclasssociety.com All Rights Reserved